Ubezpieczenia

W roku szkolnym 2023/2024 wszystkie dzieci są objęte grupowym ubezpieczeniem „Strefa NNW szkolne”

w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna.

Bliższych informacji dotyczących warunków ubezpieczenia nie podajemy publicznie,

ale rodzice  mogą je uzyskać w kancelarii przedszkola.