Grupa VIa i VIb

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Wrzesień 2021

 

Tydzień 1: Ja i Ty to my

 1. Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie i grupie rówieśniczej/ miłość, wdzięczność, szacunek, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie.
 2. Zabawy z wykorzystaniem dramy, stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 1. Zabawy matematyczne wg. metody E. Guszczyk-Kolczyńskie, E. Zielińskiej
 • Ćwiczenia kształtujące orientacje w przestrzeni na kartce papieru a także w schemacie własnego ciała
 1. Ćwiczenia grafomotoryczne, przygotowywanie ręki do nauki pisania, kreślenie znaków literopodobnych zgodnie z podanym kierunkiem
 2. Wdrożenie do przestrzegania zasad fair play, godzenia się z przegraną podczas zabaw z elementami rywalizacji w Narodowym Dniu Sportu
 • rozwijanie postawy współdziałania, jako postawy budowania współpracy

 

Tydzień 2­: Spotkanie z latawcem

 

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne wg. propozycji K. Wlaźnik
 2. Umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe
 3. Poznanie litery „O’’, „o” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • Odczytywanie wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • Wyróżnianie głoski w wygłosie, sródgłosiu, nagłosie
 1. Rozwiązywanie zadań matematycznych z przekroczeniem progu dziesiątkowego w czasie

zadań praktycznych

 • Wdrożenie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 

 

Tydzień 3: Pożegnanie lata

 

 1. Nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
 • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
 1. Utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców
 2. Zapoznanie z literą ,,a”, ,,A” pisaną, drukowaną, wielką, małą
 • rozwijanie umiejętności tworzenia prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 1. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach według określonej cechy
 2. Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układów na podstawie rytmu graficznego

Tydzień 4: Tajemnice ziemi

 

 1. Rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie/ nauka piosenki „W układzie słonecznym”
 2. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy kontynentów, państw stolic, mórz i oceanów, poszerzanie wiedzy o florze, faunie i mieszkańcach
 • Praca z mapą z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 1. Poznanie litery „T”, „t”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej
 • Wdrożenie do czytania globalnego.
 • Podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 1. Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów: o tyle więcej, o tyle mniej. Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 10.
 • Poznanie obrazu graficznego cyfry 1.
 1. Kształtowanie postawy badawczej- budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji/ zabawy z lupą.