Raport o stanie dostępności

Na podstawie  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.)

oraz

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD

publikujemy

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

we Wrocławiu