Grupa VI A

Zamierzenia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze

Wrzesień 2023 r.

Tydzień 1: Ja i Ty to my

 1. Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie i grupie rówieśniczej/ miłość, wdzięczność, szacunek, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie/.
 2. Zabawy z wykorzystaniem dramy, stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji: rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.
 1. Zabawy matematyczne wg. metody E. Guszczyk-Kolczyńskie, E. Zielińskiej: ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni na kartce papieru, a także w schemacie własnego ciała.
 2. Ćwiczenia grafomotoryczne, przygotowywanie ręki do nauki pisania: kreślenie znaków literopodobnych zgodnie z podanym kierunkiem.
 3. Aktywne słuchanie utworów literackich, wzbogacając słownictwo zwianego z tematyką zajęć.

Tydzień 2­: Spotkanie z latawcem

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.
 2. Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
 3. Kształtowanie słuchu fonematycznego
 4. Poznanie litery „O’’, „o” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej.
 5. Kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia.

 Tydzień 3: Pożegnanie lata

 1. „Zabawy z mapą” -nabywanie wiedzy o własnym kraju: dostrzeganie cech charakterystycznych dla krajobrazów Polski oraz utrwalanie znajomości symboli narodowych – wzbudzanie do nich szacunku.
 1. Utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców.
 2. Zapoznanie z literą ,,a”, ,,A” pisaną, drukowaną, wielką, małą: rozwijanie umiejętności tworzenia prostych wyrazów z poznanych liter.
 3. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach – według określonej cechy.
 1. Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układów na podstawie rytmu graficznego.

Tydzień 4: Tajemnice ziemi

 1. Rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie/ nauka piosenki „W układzie słonecznym”/.
 2. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy kontynentów, państw stolic, mórz i oceanów, poszerzanie wiedzy o florze, faunie: zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
 1. Poznanie litery „T”, „t”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej: wdrożenie do globalnego czytania.
 2. Kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie obrazu graficznego cyfry 1.
 3. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.