Grupa V

Zamierzenia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze

Wrzesień 2021

 

Tydzień 1: Przyjaciele w przedszkolu

 1. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji, zabawy z dramą
 • określanie swojego nastroju z wykorzystaniem „buziek”.
 1. Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej poprzez zabawy integracyjne
 2. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek, tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco
 3. Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod) w stosunku do własnego ciała
 4. Kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów – „Zabawa z wizytówkami”
 • Ćwiczenia utrwalające znajomość imion koleżanek i kolegów z grupy przedszkolnej

Tydzień 2: Jesteśmy bezpieczni

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Szukanie odpowiedzi na pytanie „Czy dzieci powinny znać swoje nazwisko i adres?” na podstawie opowiadania S. Szuchowej
 2. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka poprzez tworzenie prac plastycznych i technicznych, zgodnie z podaną techniką
 3. Ćwiczenia słuchu fonemowego, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
 4. Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak) . Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 5. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie10 (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej

Tydzień 3: Razem się bawimy

 1. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania , ćwiczeń grafomotorycznych, wzorów litero podobnych
 2. Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na poprawność budowania zdań
 3. Kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie, dokładanie, zabieranie elementów, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 4. Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej, słuchu fonematycznego- zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego Startu”- Marty Bogdanowicz
 5. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją

Tydzień 4: Różni ludzie-to my

 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 2. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce, teatrze -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań
 3. Poznanie obrazu graficznego litery „O”, „o”  wielkiej, małej, pisanej, drukowanej
 4. Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej, słuchu fonematycznego- zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego Startu”- Marty Bogdanowicz
 5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według kilku wybranych cech
 • poznanie obrazu graficznego cyfry „1”