Grupa V

Zamierzenia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze

realizowane w styczniu

 

Tydzień 1: Nowy Rok – mija czas

 1. Zapoznanie z przysłowiami noworocznymi.
 2. Rozwijanie umiejętności analizy treści wiersza oraz umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na podstawie wiersza „Cudowna podróż” J. Krakowskiego.
 3. Przypomnienie pojęć i nazw związanych z upływem czasu, porami roku.
 4. Rozwiązywanie zagadek słownych o miesiącach, odczytywanie globalne nazw.
 • Posługiwanie się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności.
 • „Siedem dni tygodnia” – proste wprawki dramowe rozwijające świadomość ruchu.
 1. Poznanie litery ,,B”, ,,b” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • ćwiczenia słuchu fonemowego, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosiu, wygłosie
 • zabawy z wykorzystaniem metody ,,Dobrego Startu” – M. Bogdanowicz
 • Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 1. Poznanie zapisu graficznego cyfry i liczby 9
 • mierzenie długości przedmiotów za pomocą wspólnej miary
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów

Tydzień 2: Zimowa olimpiada przedszkolaków

1.Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie.

 1. Poznanie litery „C”, „c” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • wdrożenie do czytania globalnego
 1. Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez rozmowe kierowana o zimowej olimpiadzie na podstawie ilustracji, krótkich filmów oraz doświadczeń własnych
 • zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

4.Kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych.

5.Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach z przekroczeniem progu dziesiątkowego

 • Poznanie opisu graficznego liczby 0

Tydzień 3:  Z pamiętnika babci i dziadka

1.Kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności do dziadków.

 • Rozwijanie umiejętności formułowania spójnej wypowiedzi na temat swoich dziadków, relacji z nimi, sposobów spędzania czasu wolnego z nimi, treści rozmów

2.Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

3.Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny

4.Poznanie litery „N”, „n” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej

 • ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej
 • Rozwijanie umiejętności pisania: znaków literopodobnych, po śladzie, poznanych liter.
 1. Wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.

 

Tydzień 4: Eksperymenty z wodą i śniegiem

 1. Uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania działań.

Doświadczenia z wodą, poznawanie różnych stanów skupienia

 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych.
 1. Utrwalanie zapisu graficznego poznanych liter.
 2. Poznanie litery ,,P”, ,,p” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • podejmowanie próby pisania w większej liniaturze
 1. Zapoznanie z pojęciami: „pieniądz”, „moneta”, „banknot”, „waluta”
 • Poznanie polskich monet i banknotów
 • Ćwiczenia w przeliczaniu, dodawaniu i odejmowaniu na konkretach
 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych .

Zajęcia dydaktyczne w grupie rocznego przygotowania realizują:

nauczycielki grupy:

Agata Piecyk

Alicja Rybacka

Dyrektor ds. pedagogicznych Mariola Pietruch

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

Tydzień 1: Moja Rodzina 

 1. Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie).
 2. Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu- określanie ich funkcji.
 • Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 1. Poznanie litery „D”, „u”, wielkiej, małej, pisanej i drukowanej.
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego, wyróżnianie głoski w nagłosie, sródgłosiu, wygłosie.
 • Zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego startu”- M. Bogdanowicz
 1. Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów: o tyle więcej, o tyle mniej. Dodawanie i odejmowanie na konkretach z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
 • Poznanie obrazu graficznego liczby 8.
 1. Kształtowanie zręczności, zwinności , równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zajęć gimnastycznych

Tydzień 2­: Jak być dobrym dla innych  

 1. Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez ofiarowanie prostej pomocy, miłe słowo, gest.
 • Zabawy z wykorzystaniem scenek improwizowanych.
 1. Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach.
 2. Poznanie litery „Y”, „y”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej
 • Wdrożenie do czytania globalnego.
 • Podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 1. Kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „˂ ‘’, ,,˃’’, „=”
 • Zabawy matematyczne z wykorzystaniem metody E. Guszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.
 1. Kształtowanie poczucia rytmu, umiejętności interpretacji muzyki ruchem, doskonalenie wyczucia własnego ciała.

 

Tydzień 3: Boże Narodzenie

 1. Wywoływanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością osób bliskich.
 2. Zapoznanie ze świątecznymi tradycjami, potrawami, symbolami, kolędami.
 • Poznanie tradycji wysyłania kartek okolicznościowych oraz składania życzeń świątecznych.
 1. Rozwijanie i kształtowanie zdolności manualnych i twórczych poprzez tworzenie prac plastycznych, zwrócenie uwagi na estetykę pracy.
 2. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozwijanie współczucia i empatii w stosunku do zwierząt.
 • Dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja przyrody.
 1. Kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, rozwijanie chwytu pisarskiego.
 • Tworzenie modeli wyrazów z uwzględnieniem samogłosek i spółgłosek z poznanych liter.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny zajęćTreściZajęcia uzupełniające
8:00-8:451.Zabawy dowolne
2.Zabawy w kącikach zainteresowań
3.Praca indywidualna
4.Zabawy dowolne, korzystanie z gier, układanek, puzzli
8:45-9:00Ćwiczenia poranne gimnastyczne
9:00-9:20Śniadanie
9:20-11:00
11:30-13:30
Poniedziałek
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:30-10:30 – technika
10:30-11:00 – karate
11:05-11:30 – teatr
11:30-12:30 – szachy
12:30-13:30 – j.angielski
13:30-13:45 – logorytmika
9:20-11:00
11:30-13:30
Wtorek
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:30-10:00 – gimn. ogólnorozwojowa
10:05-10:20 – logorytmika
10:25-10:55 – rytmika
11:00-12:00 – j.angielski
13:00-14:00 – laboratorium
9:20-11:00
11:30-13:30
Środa
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:30-9:45 – logorytmika
10:00-11:00 – komputery
11:00-11:30 – tańce
11:30-12:00-szachy
12:00-12:30 – plastyka
12:30-13:00 – gimn. ogólnorozwojowa
13:00-14:00 – j.angielski
9:20-11:00
11:30-13:30
Czwartek
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:55-10:25 – logopedia
10:25-10:55 – rytmika
11:00-12:00 – j.angielski
12:00-13:00 – robotyka
13:13:15 – logorytmika
9:20-11:00
11:30-13:30
Piątek
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:30-10:00 – plastyka
10:00-11:00 – komputery
11:30-12:00 – piłka nożna
12:00-13:00 – j.angielski
13:00-13:15 – logorytmika
9:00-9:20Śniadanie
11:15-11:30Zupa
14:00-14:30Obiad, mycie zębów
15:30-15:45Podwieczorek
15:45-18:00Zabawy dowolne, integracyjne z innymi grupami
Pomiędzy zajęciami, popołudniuPobyt na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym