Oferta edukacyjna

Oprócz zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z Podstawą programową, programów oraz projektów edukacyjnych przygotowywanych przez nauczycieli przedszkola, realizujemy także w ramach czesnego zajęcia fakultatywne prowadzone przez specjalistów.

Oferta zajęć realizowanych przy współpracy z fundacją w roku szkolnym 2021/2022

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci 3-letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne
 • comiesięczne koncerty muzyczne.
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci  4-letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci  5-6 letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne
 • raz w tygodniu zajęcia komputerowe
 • raz w tygodniu zajęcia z robotyki
 • raz w tygodniu laboratorium naukowo-badawcze
 • raz w tygodniu szachy
 • raz w tygodniu karate
 • raz w tygodniu taniec