Oferta edukacyjna

Oprócz zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z Podstawą programową, programów oraz projektów edukacyjnych przygotowywanych przez nauczycieli przedszkola, realizujemy także w ramach czesnego zajęcia fakultatywne prowadzone przez specjalistów.

Oferta zajęć realizowanych przy współpracy z fundacją w roku szkolnym 2023/2024

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci 3-letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • jeden raz w tygodniu zajęcia plastyczne z wykorzystaniem gliny
 • comiesięczne koncerty muzyczne.
 • jeden raz w tygodniu zajęcia teatralne

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci 4-letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne
 • raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna
 • raz w tygodniu piłka nożna
 • raz w tygodniu tańce

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci 5 letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne
 • raz w tygodniu taniec
 • raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci 6 letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne
 • raz w tygodniu zajęcia komputerowe
 • raz w tygodniu zajęcia z robotyki
 • raz w tygodniu smaki świata
 • raz w tygodniu szachy
 • raz w tygodniu karate
 • raz w tygodniu taniec
 • raz w tygodniu piłka nożna
 • raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna