Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Wrzesień 2021

Jestem przedszkolakiem
– kształtowanie bezpieczeństwa w grupie, w przedszkolu
– rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
– poznawanie najbliższego otoczenia
– wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie

W przedszkolu jest miło i bezpiecznie
– rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych
– zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności
– rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych (malowanie palcami, zabawy gliną itp.)
– nazywanie części ciała, dostrzeganie różnic pomiędzy chłopcem
i dziewczynką

Lubię bawić się w przedszkolu
– zachęcanie do rozwijania aktywności werbalnej w toku zajęć i swobodnych wypowiedzi
– poznawanie określeń: długi- krótki, duży- mały
– rozpoznawanie podstawowych barw (żółty, czerwony, niebieski)
– rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych, logorytmicznych, gimnastyki porannej.

W przedszkolu nie jestem sam.
– wdrażanie do wspólnego uczestnictwa w zabawach swobodnych i manipulacyjnych
– ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych
– rozumienie okresleń: na górze- na dole, wysoko- nisko
– usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych