Grupa II

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Styczeń

 1. Krąg tematyczny: Kiedy zimno jest na dworze
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego i wyodrębnianie wszystkich istotnych elementów treści
 • Różnicowanie pojęć „głośno, cicho” w zabawach ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • „Zimowe krajobrazy” – rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie pracy plastycznych oraz poprzez rysowanie po śladzie
 • Rozwijanie umiejętności analizy słuchowej i poczucie rytmu poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych” Kiedy zimno jest na dworze”
 • Rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości poprzez układanie dwuelementowych rytmów oraz poprzez wyszukiwanie takich samych elementów
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowanie ze wzglądu na podaną cechę „ W pudełku Pani Zimy”
 1. Krąg tematyczny: Hop, hop na śniegu
 • „Jestem samodzielny” – zabawy doskonalące umiejętność samodzielnego ubierania i rozbierania, zapinania guzików i zamków
 • Rozwijanie umiejętności liczenia oraz klasyfikowania ze względu na podaną cechę poprzez zabawy matematyczne „ Guziki dla bałwana”
 • Doskonalenie zmysłu dotyku, rozpoznawanie dwóch takich samych przedmiotów
 • „Przyjaciel ze śniegu” – umiejętność układania obrazów z części, rozwijanie spostrzegawczości
 • Umiejętność współpracy w małych grupach poprzez wspólne tworzenie prac plastycznych
 • „Zimowa olimpiada” – omawianie i rozpoznawanie podstawowych zimowych dyscyplin sportowych, rozmowa na temat symboliki flagi oraz znicza olimpijskiego
 1. Krąg tematyczny : Moja babcia i mój dziadek
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych, rozmowy na podstawie fotografii rodzinnych, nazywanie członków rodziny, ustalanie stopnia pokrewieństwa.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć: wesoły, smutny, zły, przestraszony; pokazywanie stanów emocjonalnych za pomocą mimiki
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu poprzez zajęcia muzyczne „Moja babci i mój dziadek”
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • „Fotografia” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się, uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez układanie i omawianie historyjek obrazkowych
 1. Krąg tematyczny: Czas na zimowe obserwacje
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w naturze związane z obecną porą roku poprzez obserwacje, oglądanie obrazów o tematyce zimowej, rozmowa na temat kolorystyki
 • Kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem lodem i wodą, próba formułowania wniosków
 • Kształtowanie życzliwych relacji w grupie poprzez zabawy integracyjne
 • Utrwalenie podstawowych kolorów oraz położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez zabawy dydaktyczne
 • Zabawy rozwijające pamięć wzrokowa, spostrzegawczość – praca z obrazkiem
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez zabawy matematyczne
 • Poznawanie ptaków zimujących w Polsce np.: wróbel, sikora, jemiołuszka, dzięcioł, gil

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Dzień Małego Przedszkolaka!

Wielkie święto, pełne wspaniałych zabaw

i innych niespodzianek!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 1. krąg tematyczny : W MOJEJ RODZINIE
 • Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie poprzez rozmowy w oparciu o zdjęcia rodzinne dzieci.
 • Stworzenie kącika rodzinnego- zabawy tematyczne, pozawanie członków  swojej rodziny, przedstawianie ich na forum grupy.
 • Wdrażanie do wypowidania się na temat swojej rodziny podczas rozmów kierowanych, zabaw tematycznych, pracy z ilustracją
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia podczas zabaw typu: „Co nie psauje, co pasuje?”
 • Rozwijanie sprawności manulanych poprzez zabawy paluszkowe.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej w toku codziennych ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz rytmicznych
 • „ Witamy Cię  świety Mikołaju” – pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych
 1. krąg tematyczny: Kiedy w domu pachnie choinką
 • Wprowadzanie nastrou oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia poprzez wykonanie ozdób świątecznych , dekoracje sali.
 • Zapoznanie z tradycjami świąt Bożego Narodzenia podczas słuchania opowiadań, oglądania ilustracji, zabaw tematyczncyh i teatralnych
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na podaną cechę – zabawy matematyczne.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej podczas wykonywania prac plastycznych  oglądania wytworów innych dzieci oraz artystów.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – zgodne funkcjonowanie w zabawie – w toku codziennych zabaw dowolnych, tematycznych.
 1. krąg tematyczny: BOŻE NARODZENIE
  • Poznawanie sposobów przygotowań do świąt – wymiana doświadczeń dzieci, praca z ilustracją, tekstem literackim .
  • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, puzzli, dostrzeganie różnic i podobieństw.
  • Wdrażanie do rozumienia i stosowania pojęć dotyczacych położenia przedmiotów w przestrzeni: na górze, na dole, przede mną, za mną, przed siebie, w tył.
  • Zapoznanie z wybranymi tradycjami i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia – literatura dziecięca, filmiki multimedialne, rozmowy kierowane.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny zajęć według programuTreściZajęcia uzupełniające
8:00-8:30• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
• Praca indywidualna
8:30-8:40• Ćwiczenia poranne gimnastyczne
8:40-8:50• Czynności higieniczne
8:50-9:20• Śniadanie
9:30-9:45Poniedziałek:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
10:30-10:45 Język Angielski
10:50-11:05 Teatr
10:00-10:15Wtorek:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
9:30-9:50 Rytmika
10:30-10:45 Język Angielski
9:30-9:45Środa:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
10:05-10:20 Plastyka
10:30-10:45 Język Angielski
10:00-10:15Czwartek:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
9:30-9:50 Rytmika
10:30-10:45 Język Angielski
9:30-9:45Piątek:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
10:30-10:45 Język Angielski
11:00-11:30• Zupa
11:30-13:15• Relaksacja
13:15-13:30• Czynności higieniczno-porządkowe
13:30-14:00• Obiad
14:00-14:40• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, integracja z grupami
14:50-15:10• Podwieczorek
15:10-17:30• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym