Grupa II

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

GRUDZIEŃ 2022 R.

Tydzień 1. „ Zapraszamy do teatru”

 • -Czym jest TEATR, jak powstaje spektakl teatralny- rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego.
 • „Skarpetkowa postać” – tworzenie pacynek  ze skarpetek –  zabawy z wykorzystaniem scenek.
 • „Aktorska rozgrzewka”-ćwiczenia narządów artykulacyjnych przy użyciu lustra.
 • Zabawy rytmiczno- ruchowe – rozbudzanie poczucia rytmu, wdrażanie do życzliwych relacji koleżeńskich.

Tydzień 2. „ Kulinarne wyzwania”

 • „ Kanapki” -zabawy paluszkowe- rozwijanie zwinności, giętkości dłoni, palców.
 • Jak powstaje czekolada? – zajęcia kulinarne – rozmowa na temat historii powstania czekolady.
 • Kuchenny quiz- zgadywanki o wyposażeniu, przedmiotach znajdujących się w kuchni.
 • „ Na tacy”- ćwiczenia zwinności i sprawności – rozwijanie koordynacji ruchowej.

Tydzień 3. „ Święta tuż, tuż”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych.
 • Wspólne ubieranie choinki – śpiewanie kolęd – przygotowywanie sali do świątecznego wystroju.
 • Tworzenie ozdób choinkowych i prac plastycznych związanych z tematyką świąteczną.
 • Wspólna wigilia- „ Jasełka” z udziałem Rodziców.

Tydzień  4. „ Witamy nowy rok”

 • Poznanie różnego rodzaju kalendarzy.
 • Rozpoznawanie pór roku- cech charakterystycznych.
 • Utrwalanie norm i zasad obowiązujących w grupie, wdrażanie do życzliwości i  poprawnych  relacji podczas zabaw.
 • Oglądanie różnych typów zegarów- poznanie pracy zegarmistrza.

Zamierzenia wychowawczo- opiekuńczo -dydaktyczne

Listopad  2022 r.

 1. Tydzień „Bezpieczny przedszkolak”
 • „ Na ratunek” słuchanie fragmentów wierszy E. Śnieżkowskiej- Bielak – rozmowa o pojazdach służb ratunkowych.
 • Poznanie zasad warunkujących  bezpieczeństwo na jezdni i chodniku;

– zapoznanie z sygnalizacja  świetlną  oraz  zasadami  bezpiecznego przejścia przez pasy.

 • Utrwalenie kształtu figur geometrycznych na przykładzie znaków drogowych

– próby klasyfikacji figur ze względu na kształt.

 • Poznawanie numeru alarmowego 112 oraz sytuacji w jakich można go użyć – scenki dramowe

„ Rozmowa przez telefon”

 1. Tydzień „ Nasz kraj- Polska”
 • Poznajemy „ Symbole narodowe” – zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez działania plastyczne, konstrukcyjne.
 • Zabawa matematyczna:  manipulacyjno – liczbowa  „ Czerwone maki”  z wykorzystaniem sylwet  kwiatów.
 • „ Warszawska syrenka”- poznanie legendy o warszawskiej syrence, oraz miasta z nią związanego.
 1. Tydzień „ Listopadowy deszcz”
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie „ Kodeks przedszkolaka”
 • Praca plastyczna rozwijająca sprawność manualną „ Krople deszczu”, przyklejamy krople deszczu pod chmurką.
 • Zabawy muzyczno- naśladowcze rozwijające percepcję wzrokowo- słuchową.
 • Poszerzenie wiedzy na temat pory roku- jesieni /cechy charakterystyczne jesieni, wybrane gatunki drzew ich owoce/
 1. Tydzień „ Poznajemy swoje emocje”
 • Poznajemy podstawowe emocje takie jak; złość, radość, smutek z wyk. ilustracji i opowiadań.
 • Zabawy mimiczne z wykorzystaniem lustra –  „ Rozróżniamy i naśladujemy emocje”.
 • Rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe i zabawy sensoryczne.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic – rozwijanie syntezy i analizy wzrokowej w zabawach matematycznych.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE

 PAŹDZIERNIK 2022R.

 

 

Tydzień 1. Owoce i warzywa.

 • „ Zdrowo jem!” M. Górna słuchanie opowiadania i rozmowa na temat treści utworu.
 • „ Gdzie jest więcej, a gdzie mniej?” zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność przeliczania.
 • „ Piramida zdrowego żywienia” oglądanie i omawianie schematu, zachęcanie do przestrzegania zdrowego stylu życia.
 • „ Owocowo-warzywny quiz” zabawa sprawdzająca wiedzę na temat poznanych warzyw i owoców.

Tydzień 2. Razem się bawimy.

 • „ O lisku Rudasku i zajączku Długouszku” opowiadanie B. Kozłowskiej – słuchanie opowiadania – rozmowa na temat treści.
 • „Wszyscy razem” zabawa ruchowa według W. Sherborne.
 • „ Moja ulubiona zabawka” praca plastyczna ( wyklejanka).
 • Zabawy integracyjne – zachęcanie wszystkich dzieci do aktywnego uczestnictwa.

Tydzień 3. Jesienne drzewa i ich tajemnice.

 • „ Poznajemy różne gatunki drzew” oglądanie książek i albumów – dzielenie się spostrzeżeniami.
 • „ Małe drzewo” Historia opowiadana za pomocą dźwięków/nauczyciel czyta opowiadanie a dzieci ilustrują tekst za pomocą dźwięków wydawanych przez trzymane przedmioty takie jak, gałązki, kamyki, szyszki, korę, patyki/.
 • „ Wirujące liście” zabawa ruchowa do muzyki.
 • „ Jesienne drzewo” praca plastyczna /przy pomocy małych gąbek i farb stemplujemy narysowany pień drzewa tworząc kolorowe liście/.

 

 

Tydzień 4. Jak zwierzęta przygotowują się do zim

 • Dostrzeganie charakterystycznych cech pory roku – jesieni.
 • „ Trójkątny lis” praca plastyczna/tworzenie lisa za pomocą czterech trójkątów różnej wielkości/.
 • „ Chodzi lisek koło drogi” zabawa ruchowa ze śpiewem – poznanie słów i melodii
 • „ Ile kropek ma muchomor? ” zabawa matematyczna, przeliczanie w zakresie 3-ch.

Zamierzenia dydaktyczno –opiekuńczo- wychowawcze  

Wrzesień 2022 r.

Tydzień 1. Jestem przedszkolakiem

 • Omówienie rytmu dnia i kodeksu przedszkolaka.
 • Słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej „ Miś Anatol przychodzi do przedszkola”.
 • Wprowadzenie nowej piosenki na powitanie „ Przytul mnie”.
 • „ Lustro” zabawa naśladowcza budująca miłą i wesołą atmosferę w grupie.

Tydzień 2. W przedszkolu jest miło i bezpiecznie

 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych takich jak: „ dzień dobry” i „ do widzenia”.
 • Próby klasyfikacji zabawek według rodzaju.
 • Prezentacja kącika książek, wdrażanie do prawidłowego z nich korzystania , aby nie uległy  zniszczeniu /oglądamy nowe książki/- rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą.
 • „ Stoi Różyczka” zabawa integracyjna w kole.

Tydzień 3. Lubię bawić się w przedszkolu

 • „ Chodzi pajac” zabawa ruchowa z elementem równoważnym z wykorzystaniem rymowanek- wdrażanie do siedzenia w kręgu w siadzie skrzyżnym.
 • Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne np. „ Tańczące piórka”, „ Zmęczony konik”, „ Bąk”.
 • Słuchanie opowiadania W. Widłaka pt. „ Przyjaciel”
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych i spacerów.

Tydzień 4. W przedszkolu nie jestem sam

 • Próby opisywania własnego wyglądu i udzielanie odpowiedzi na pytanie: Po czym poznaje mnie mama?
 • „ Kumkające żabki” zabawa artykulacyjna- naśladowanie głosu żaby przez powtarzanie: re, re, kum, kum, raz cicho raz głośno.
 • Swobodne rysowanie kredkami, nazywanie kolorów kredek – wdrażanie do prawidłowego chwytu kredki.
 • Swobodne zabawy masą plastyczną, ugniatanie, rozciąganie, rozrywanie, rolowanie, próby wykonania wałka lub kulki -ćwiczenia motoryki małej.