Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawcze

Czerwiec 2023 r.

 1. Temat „ Dzień Dziecka”

– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat „ Dziecięce marzenia”

– „ W świecie liczb” –  rozwijanie kompetencji  matematycznych,  przeliczanie, porównywanie w zakresie 1-5 na konkretach.

– Rozwijanie sprawności dłoni i palców w zadaniach przy użyciu kredek, nożyczek i farb- prace plastyczne.

– „ Uśmiechnij się”-  rozpoznawanie i nazywanie emocji, przedstawienie emocji za pomocą mimiki i gestów.

 1. Temat „ Mali podróżnicy”

– Wskazywanie podobieństw  w wyglądzie i zachowaniu dzieci z różnych stron świata.

– „ Podróż dookoła świata”-poznawanie i nazywanie kontynentów.

– Dokonywanie pomiaru długości.

– Poznanie wybranych potraw z innych krajów- zajęcia z użyciem tablicy multimedialnej.

 1. Temat „ Letnie obserwacje”

– Prowadzenie obserwacji przyrodniczych

– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych.

– Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na łące.

-Rozwijanie zmysłu dotyku poprzez zabawy z różnymi fakturami.

4.Temat „ Jedziemy na wakacje”

– Rozbudzanie kreatywności poprzez tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, wykorzystywanie materiałów przyrodniczych.

– Nazywanie wybranych środków transportu.

– Ćwiczenia w dostrzeganiu i kontynuowaniu rytmów.

– Doskonalenie  znajomości swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

-„ Pocztówka”, oglądanie kartek pocztowych- rozmowa kierowana.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE.

Maj 2023 r.

 1. Temat „ Majowe Święta”
 • Poznawanie znaczenia świąt państwowych ( 1,2,3 maj)
 • Wzbogacanie wiedzy na temat swojej ojczyzny – utrwalanie   symboli narodowych.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez taniec, zabawy ruchowe.
 • Kształtowanie postaw, kultury zachowań  w zabawach  inscenizowanych  z wykorzystaniem  literatury dziecięcej.
 1. Temat „ Zagraniczne podróże”
 • „Wiem kim jestem i gdzie mieszkam”- dostrzeganie ważności znaczenia  swoich danych: imienia, nazwiska,  adresu zamieszkania.
 • Szacowanie i porównywanie odległości- zabawy matematyczne.
 • „Dalekie podróże” – poznawanie nazw wybranych państw Europy- zabawy tematyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
 • Klasyfikacja obrazków  według wybranych kategorii.
 1. Temat „ Wiosna w pełni”
 • Poznawanie warunków  potrzebnym  roślinom do życia.
 • Utrwalenie nazw pór roku- dostrzeganie różnic.
 • „Kto mieszka na łące?”- zabawy inscenizacyjne z wykorzystaniem eksponatów owadów.
 • Zabawy z wykonywaniem eksperymentów przy użyciu farb i wody- utrwala nazwy kolorów.
 1. Temat „ Rodzinne fotografie”
 • Rozwijanie przynależności do rodziny, rozpoznawanie bliższych i dalszych członków jej rodziny.
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze, ortofoniczne z wykorzystaniem sylab- wg. Propozycji G. Demelowej.
 • Doskonalenie poprawnej wypowiedzi w toku opowiadań o swojej rodzinie.
 • Zabawy matematyczne w\g metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej określające znaczenie „na”, „obok”, „nad”, „pod”, „za”.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

KWIECIEŃ 2023 r.

Tydzień 1 „ Wielkanocne tradycje”

 • Poznawanie  tradycyjnych  techniki zdobienia jaj.
 • „W wielkanocnym koszyku”- zapoznanie z  tradycyjnymi produktami /i ich nazwami /  znajdującymi się w koszyku.
 • Doskonalenie  orientacji w przestrzeni -zabawy tematyczne, ruchowe.
 • Tworzenie prac plastycznych związanych z tematyką świąteczną  „ Świąteczne kartki”, „ Pisanki-wydzieranki”.

Tydzień 2 „ Na wsi”

 • Rozpoznawanie i nazywanie  zwierząt  żyjących  na wsi.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość.
 • Poznanie zawodu  rolnika oraz wykorzystywane w jego pracy maszyny rolnicze.
 • Doskonalenie sprawności  aparatu artykulacyjnego – zabawy logopedyczne

Tydzień 3 „ Dbamy o środowisko”

 • Kształtowanie postaw „ pro ekologicznych”- dbamy o czystość środowiska,  segregujemy śmieci.
 • „ Skarby Ziemi” zabawy z globusem, rozmowy z wykorzystaniem ilustracji  na temat tego co może być skarbem ziemi.
 • „ W gospodarstwie ekologicznym” słuchanie  opowieści E. i S. Stolarczyk, rozmowa na temat  treści wiersza – poznanie znaczenia słowa” ekologia”, żywność ekologiczna , gospodarstwo ekologiczne.
 • Zabawy muzyczno- ruchowe związane z tematem tygodnia

Tydzień 4 „ Książki i książeczki”

 • Kształtowanie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do dbania o książki.
 • Rozwijanie fantazji i wyobraźni podczas tworzenia własnych  książeczek – praca techniczno-plastyczna.
 • Poznanie zawodu bibliotekarza, wykorzystanie zdjęć, filmu edukacyjnego.
 • Doskonalenie i  rozróżnianie emocji  za pomocą mimiki –  zabawy z lustrem.
 • Przeliczanie na konkretach do 4-ch  „ Której książki brakuje”

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze

Marzec 2023 r.

 

  1 tydzień

 „ Dbamy o zdrowie”

 • Światowy Dzień Wody -22 marca – poznanie znaczenia ważności wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin.
 • Dostrzeganie walorów smakowych i zdrowotnych – warzyw i owoców, degustacja- dzielenie się spostrzeżeniami.
 • Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia – wykorzystanie opowiadań, piosenek, wierszyków, filmów edukacyjnych z wyk.tablicy multimedialnej.
 • „Ruch to zdrowie” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem mat sensorycznych, tuneli i klocków piankowych

2 tydzień

 „Jak dawniej było”

 • Kształtowanie pojęć „dawniej – dzisiaj” – poznawanie domów,  jakie były kiedyś, a jakie są obecnie      wykorzystanie utworów literackich, ilustracji – wyszczególnianie różnic.
 • „Świat bez prądu” -dostrzeganie znaczenia prądu – praca z obrazkami.
 • Poznajemy urządzenia elektryczne wykorzystywane w każdym domu.
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez wydzieranie, naklejanie, lepienie, rysowanie.

3 tydzień

„ Pierwsze oznaki wiosny”

 • „W marcu jak w garncu”- poznajemy oznaki przedwiośnia, charakterystykę pogodową.
 • „Zwiastuny wiosny”- słuchanie wiersza „ Pierwiosnek” W. Broniewskiego, analiza treści utworu-zachęcanie do udzielania odpowiedzi na pytania nauczyciela.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej poprzez zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem muzyki.
 • Dostrzeganie wiosennego przebudzenia świata przyrody – analiza utworów literackich , filmy przyrodnicze, obserwacje – dzielenie się spostrzeżeniami.

4 tydzień

 „ Morski świat”

 • Poznajemy rodzaje pojazdów wodnych – praca z obrazkami, zabawy dźwiękonaśladowcze.
 • „Morskie stwory”- co żyje w morzu? – zabawy tematyczne o podwodnym świecie i jego   mieszkańcach.
 • „Nasze morze” poznajemy ciekawostki na temat bursztynów i muszli.
 • Doskonalenie klasyfikowania przedmiotów wg określonej cechy.

Zamierzenia pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej

Luty 2023.

Tydzień  1 „ Wesoły karnawał”

 • Co to jest karnawał?- rozpoznawanie przedmiotów związanych z karnawałem – rozmowa kierowana.
 • Projektujemy karnawałowe stroje- zabawa twórcza.
 • „Karnawał” słuchanie wiersza E. Stadtmuller,- analiza treści utworu.
 • Zabawa Karnawałowa- pląsy do muzyki z wykorzystaniem kolorowych wstążek i strojów z bajek.

Tydzień 2 „Zimowe zabawy”

 • Biała zima- słuchanie utworu A. Vivaldiego „ Zima”- rozbudzanie dziecięcej  wyobraźni słyszanymi dźwiękami.
 • Lepimy bałwana- składanie sylwety bałwana z części.
 • Ciepło czy zimno? Słuchanie opowiadania G. Kazdepke „Uprzejmy termometr” , przeprowadzanie prostych eksperymentów z użyciem termometrów.
 • Bałwanek- zabawa paluszkowa do wiersza K. Sąsiadka / nauczyciel czyta wiersz wykorzystując ruch, gesty, mimikę –  dzieci próbują naśladować/.

Tydzień 3 „ Wisła- polska rzeka”

 • Zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem mapy i globusa.
 • Słuchanie wiersza Władysława Bełzy „ Kto ty jesteś?” – kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Pływa czy tonie?- Zabawa badawcza. Zastanawiamy się wspólnie dlaczego niektóre przedmioty toną a inne unoszą się na powierzchni.
 • „Gdzie mieszka smok?”- słuchanie legendy o smoku wawelskim – próby opowiadania wg kolejności zdarzeń.

Tydzień 4 „ Sztuka wokół nas”

 • „ Eksperymenty z kolorami” – zabawa badawcza, mieszanie kolorów.
 • „Masa porcelanowa”- zabawa plastyczna /wspólnie wykonujemy miseczki z masy, które po wyschnięciu malujemy farbami/.
 • „Czym jest rzeźba?”, oglądanie dzieł sztuki, które później tworzymy z drewnianych klocków.
 • „Lustro”, zabawa naśladowcza / jedno z dzieci pokazuje minę, reszta je naśladuje/.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

Styczeń 2023 r.

Temat: I    Zima wokół nas

 • Poznawanie charakterystycznych cech pory roku zimy oraz ptaków pozostających na zimę.
 • Zachęcanie dzieci do obserwacji najbliższego otoczenia – „Badamy eksperymentujemy, doświadczamy” – poznajemy właściwości śniegu.
 • Dostrzeganie przyczyny i skutku w historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych z wykorzystaniem  klocków różnego typu i     sposobu łączenia –  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Pobudzanie aktywności i kreatywności dzieci poprzez eksperymenty z wodą i lodem.

Temat: II  Kocham Babcię, kocham dziadka

 • Kształtowanie więzi emocjonalnych z rodziną  poprzez dostrzeganie  ważnej roli  Babci i Dziadka w życiu każdego dziecka.
 • Rozwijanie aktywności werbalnej poprzez indywidualne rozmowy na temat „ Jak spędzam czas u mojej Babci i Dziadka”.
 • Wdrażanie do budowania życzliwych relacji oraz zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Doskonalenie spostrzegawczości – dostrzeganie różnic pomiędzy dwoma obrazkami.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 4-ch – przeliczanie przedmiotów.

Temat: III  A gwiazdy wirują, wirują….

 • Rozbudzanie zainteresowań kosmosem, planetami – wykorzystanie  ilustracji, opowiadań, bajek.
 • Poznanie nazw planet układu słonecznego – wspólne tworzenie makiety.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.
 • Doskonalenie umiejętności poradzenia sobie w różnych sytuacjach – budowanie wiary we własne możliwości.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnych relacji, współpracy z rówieśnikami podczas zabaw w grupie.

TematIV  Kim będę jak dorosnę?

 • Stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów z wykorzystaniem scenek dramowych, filmów edukacyjnych, opowiadań.
 • Zabawy improwizowane do tematu „ Mój ulubiony zawód” z wykorzystaniem rekwizytów.
 • Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne z klocków rożnego typu i sposobu łączenia – tworzymy „ Domki dla ptaszków”.
 • Utrwalenie figur geometrycznych w zabawie matematycznej „ Dobierz taki sam kształt”.
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

GRUDZIEŃ 2022 R.

Tydzień 1. „ Zapraszamy do teatru”

 • -Czym jest TEATR, jak powstaje spektakl teatralny- rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego.
 • „Skarpetkowa postać” – tworzenie pacynek  ze skarpetek –  zabawy z wykorzystaniem scenek.
 • „Aktorska rozgrzewka”-ćwiczenia narządów artykulacyjnych przy użyciu lustra.
 • Zabawy rytmiczno- ruchowe – rozbudzanie poczucia rytmu, wdrażanie do życzliwych relacji koleżeńskich.

Tydzień 2. „ Kulinarne wyzwania”

 • „ Kanapki” -zabawy paluszkowe- rozwijanie zwinności, giętkości dłoni, palców.
 • Jak powstaje czekolada? – zajęcia kulinarne – rozmowa na temat historii powstania czekolady.
 • Kuchenny quiz- zgadywanki o wyposażeniu, przedmiotach znajdujących się w kuchni.
 • „ Na tacy”- ćwiczenia zwinności i sprawności – rozwijanie koordynacji ruchowej.

Tydzień 3. „ Święta tuż, tuż”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych.
 • Wspólne ubieranie choinki – śpiewanie kolęd – przygotowywanie sali do świątecznego wystroju.
 • Tworzenie ozdób choinkowych i prac plastycznych związanych z tematyką świąteczną.
 • Wspólna wigilia- „ Jasełka” z udziałem Rodziców.

Tydzień  4. „ Witamy nowy rok”

 • Poznanie różnego rodzaju kalendarzy.
 • Rozpoznawanie pór roku- cech charakterystycznych.
 • Utrwalanie norm i zasad obowiązujących w grupie, wdrażanie do życzliwości i  poprawnych  relacji podczas zabaw.
 • Oglądanie różnych typów zegarów- poznanie pracy zegarmistrza.

Zamierzenia wychowawczo- opiekuńczo -dydaktyczne

Listopad  2022 r.

 1. Tydzień „Bezpieczny przedszkolak”
 • „ Na ratunek” słuchanie fragmentów wierszy E. Śnieżkowskiej- Bielak – rozmowa o pojazdach służb ratunkowych.
 • Poznanie zasad warunkujących  bezpieczeństwo na jezdni i chodniku;

– zapoznanie z sygnalizacja  świetlną  oraz  zasadami  bezpiecznego przejścia przez pasy.

 • Utrwalenie kształtu figur geometrycznych na przykładzie znaków drogowych

– próby klasyfikacji figur ze względu na kształt.

 • Poznawanie numeru alarmowego 112 oraz sytuacji w jakich można go użyć – scenki dramowe

„ Rozmowa przez telefon”

 1. Tydzień „ Nasz kraj- Polska”
 • Poznajemy „ Symbole narodowe” – zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez działania plastyczne, konstrukcyjne.
 • Zabawa matematyczna:  manipulacyjno – liczbowa  „ Czerwone maki”  z wykorzystaniem sylwet  kwiatów.
 • „ Warszawska syrenka”- poznanie legendy o warszawskiej syrence, oraz miasta z nią związanego.
 1. Tydzień „ Listopadowy deszcz”
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie „ Kodeks przedszkolaka”
 • Praca plastyczna rozwijająca sprawność manualną „ Krople deszczu”, przyklejamy krople deszczu pod chmurką.
 • Zabawy muzyczno- naśladowcze rozwijające percepcję wzrokowo- słuchową.
 • Poszerzenie wiedzy na temat pory roku- jesieni /cechy charakterystyczne jesieni, wybrane gatunki drzew ich owoce/
 1. Tydzień „ Poznajemy swoje emocje”
 • Poznajemy podstawowe emocje takie jak; złość, radość, smutek z wyk. ilustracji i opowiadań.
 • Zabawy mimiczne z wykorzystaniem lustra –  „ Rozróżniamy i naśladujemy emocje”.
 • Rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe i zabawy sensoryczne.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic – rozwijanie syntezy i analizy wzrokowej w zabawach matematycznych.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE

 PAŹDZIERNIK 2022R.

 

 

Tydzień 1. Owoce i warzywa.

 • „ Zdrowo jem!” M. Górna słuchanie opowiadania i rozmowa na temat treści utworu.
 • „ Gdzie jest więcej, a gdzie mniej?” zabawa matematyczna doskonaląca umiejętność przeliczania.
 • „ Piramida zdrowego żywienia” oglądanie i omawianie schematu, zachęcanie do przestrzegania zdrowego stylu życia.
 • „ Owocowo-warzywny quiz” zabawa sprawdzająca wiedzę na temat poznanych warzyw i owoców.

Tydzień 2. Razem się bawimy.

 • „ O lisku Rudasku i zajączku Długouszku” opowiadanie B. Kozłowskiej – słuchanie opowiadania – rozmowa na temat treści.
 • „Wszyscy razem” zabawa ruchowa według W. Sherborne.
 • „ Moja ulubiona zabawka” praca plastyczna ( wyklejanka).
 • Zabawy integracyjne – zachęcanie wszystkich dzieci do aktywnego uczestnictwa.

Tydzień 3. Jesienne drzewa i ich tajemnice.

 • „ Poznajemy różne gatunki drzew” oglądanie książek i albumów – dzielenie się spostrzeżeniami.
 • „ Małe drzewo” Historia opowiadana za pomocą dźwięków/nauczyciel czyta opowiadanie a dzieci ilustrują tekst za pomocą dźwięków wydawanych przez trzymane przedmioty takie jak, gałązki, kamyki, szyszki, korę, patyki/.
 • „ Wirujące liście” zabawa ruchowa do muzyki.
 • „ Jesienne drzewo” praca plastyczna /przy pomocy małych gąbek i farb stemplujemy narysowany pień drzewa tworząc kolorowe liście/.

 

 

Tydzień 4. Jak zwierzęta przygotowują się do zim

 • Dostrzeganie charakterystycznych cech pory roku – jesieni.
 • „ Trójkątny lis” praca plastyczna/tworzenie lisa za pomocą czterech trójkątów różnej wielkości/.
 • „ Chodzi lisek koło drogi” zabawa ruchowa ze śpiewem – poznanie słów i melodii
 • „ Ile kropek ma muchomor? ” zabawa matematyczna, przeliczanie w zakresie 3-ch.

Zamierzenia dydaktyczno –opiekuńczo- wychowawcze  

Wrzesień 2022 r.

Tydzień 1. Jestem przedszkolakiem

 • Omówienie rytmu dnia i kodeksu przedszkolaka.
 • Słuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej „ Miś Anatol przychodzi do przedszkola”.
 • Wprowadzenie nowej piosenki na powitanie „ Przytul mnie”.
 • „ Lustro” zabawa naśladowcza budująca miłą i wesołą atmosferę w grupie.

Tydzień 2. W przedszkolu jest miło i bezpiecznie

 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych takich jak: „ dzień dobry” i „ do widzenia”.
 • Próby klasyfikacji zabawek według rodzaju.
 • Prezentacja kącika książek, wdrażanie do prawidłowego z nich korzystania , aby nie uległy  zniszczeniu /oglądamy nowe książki/- rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą.
 • „ Stoi Różyczka” zabawa integracyjna w kole.

Tydzień 3. Lubię bawić się w przedszkolu

 • „ Chodzi pajac” zabawa ruchowa z elementem równoważnym z wykorzystaniem rymowanek- wdrażanie do siedzenia w kręgu w siadzie skrzyżnym.
 • Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne np. „ Tańczące piórka”, „ Zmęczony konik”, „ Bąk”.
 • Słuchanie opowiadania W. Widłaka pt. „ Przyjaciel”
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych i spacerów.

Tydzień 4. W przedszkolu nie jestem sam

 • Próby opisywania własnego wyglądu i udzielanie odpowiedzi na pytanie: Po czym poznaje mnie mama?
 • „ Kumkające żabki” zabawa artykulacyjna- naśladowanie głosu żaby przez powtarzanie: re, re, kum, kum, raz cicho raz głośno.
 • Swobodne rysowanie kredkami, nazywanie kolorów kredek – wdrażanie do prawidłowego chwytu kredki.
 • Swobodne zabawy masą plastyczną, ugniatanie, rozciąganie, rozrywanie, rolowanie, próby wykonania wałka lub kulki -ćwiczenia motoryki małej.