Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

Styczeń 2022 r.

Temat:     Kiedy zimno jest na dworze

 • Wprowadzenie pojęć “głośno”, “cicho”, zabawy z chustą animacyjną do piosenki “Pada śnieg” – kształtowanie odpowiednich reakcji na podany sygnał.
 • Zachęcanie dzieci do obserwacji najbliższego otoczenia – „Badamy eksperymentujemy, doświadczamy” – poznajemy właściwości śniegu.
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała, kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych z wykorzystaniem  klocków różnego typu i sposobu łączenia –  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Doskonalenie pracy zmysłów , rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku- rozwijanie wyobraźni i fantazji.

Temat:     Hop, hop na śniegu

 • Budowanie życzliwych relacji z rówieśnikami, rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy.
 • Doskonalenie umiejętności precyzyjnych, samodzielnego ubierania się, zapinania i rozpinania guzików, zamków.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.
 • Rozwijanie motoryki małej podczas zajęć manualnych i plastycznych.
 • Wdrażanie do uważnego obserwowania i naśladowania prawidłowych zachowań -omówienie naturalnych emocji, które towarzyszą podczas wygranej i porażki, uświadomienie dzieciom, nad którymi z nich trzeba zapanować

Temat: Moja babcia i mój dziadek

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, nazywania emocji i uczuć.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych- poznajemy podstawowe figury geometryczne (kwadrat, koło, trójkąt).
 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu przez nauczyciela – rozwijanie pamięci.
 • Doskonalenie spostrzegawczości, łączenie przedmiotów z takim samym wzorem.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 4-ch – przeliczanie przedmiotów.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.

Temat: Czas na zimowe obserwacje

 • Wdrażanie do zwracania uwagi na zmiany zachodzące w naturalnym środowisku związane z obecną porą roku- dostrzeganie piękna  zimowej przyrody.
 • Pobudzanie aktywności i kreatywności dzieci poprzez eksperymenty z wodą i lodem.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej i wspólnej pracy z rówieśnikami podczas prac w grupie -nawiązywanie pozytywnych relacji
 • “Gawron” – poznanie słów i melodii piosenki – wspólne śpiewanie , rozwijanie pamięci.
 • Utrwalanie nazw poznanych kolorów.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Grudzień 2021 r.

Moja rodzina

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.
 2. Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 3. Zachęcanie do pobudzania aktywności werbalnej,, pogłębianie zasobu słownictwa – słuchanie literatury.
 4. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i plastycznych.
 5. Doskonalenie sprawności ruchowej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych.
 6. Rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny.
 7. „Potrafię przeprosić” – rozmowa o sytuacjach, w których używa się słowa „przepraszam”, zabawa tematyczna w wypowiadaniu przeprosin oraz poszukiwaniu pocieszenia smutnej koleżanki, kolegi.
 8. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw konstrukcyjnych – kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie

Kiedy w domu pachnie choinką

 1. Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami – rozmowa o wymarzonym prezencie – rysowanie wymarzonych prezentów za pomocą pasteli.
 2. Nauka piosenki „Kto to?” wdrażanie do uważnego słuchania wierszy i opowiadań.
 3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w dekorowaniu choinki w sali. „Mikołaj odwiedza przedszkole”- rozwijanie umiejętności przyjmowania gościa, utrwalanie „magicznych słów”,
 4. Uważne słuchanie opowiadania „Przyjaciele Świętego Mikołaja”- pogadanka inspirowana jego treścią, formułowanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.
 5. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę.
 6. Zabawy z wykorzystaniem integracji sensorycznej.

Święta tuż, tuż (3 tydzień grudnia)

 1. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
 2. Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami.
 3. „Z wizytą na poczcie” – spacer na pobliską pocztę lub do skrzynki pocztowej- list świąteczny do dzieci z Pszenna.
 4. Kształtowanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunku ruchu przedmiotów
  (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył)- rozwijanie współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych.
 5. „Stroimy choinkę” – kolorowanie choinki według własnego pomysłu, dbanie o prawidłowy chwyt kredki.
 6. Rozwijanie umiejętności recytatorskich, wokalnych – pokonywanie tremy podczas wystawiania  jasełek.

 

Boże Narodzenie

 

 1. Kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania elementów na obrazku, porównywanie ilości, używanie określenia „tyle samo”, rozróżnianie i nazywanie barw
 2. Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobrego i złego zachowania na podstawie zabaw tematycznych.
 3. Wysłuchanie opowiadania „Historia pewnej rodziny” – analiza treści ,  formułowanie pytań i budowanie
 4. Rozwijanie twórczej wyobraźni i ekspresji – projekt plastyczny „Od najmniejszego do największego”
 5. Rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych oraz figur geometrycznych.
 6. „Kolędowanie” – słuchanie i wspólne śpiewanie kolęd.
 7. Zabawa językowa „Czego sobie życzymy?” -formułowanie i składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

Listopad 2021

Każdy ma swój dom

 • kształtowanie umiejętności nazywania swoich przeżyć, przedstawienia siebie oraz swojej rodziny;
 • rozwijanie umiejętności porównywania, określania różnic między miastem a wsią;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy i życzliwych relacji koleżeńskich;
 • utrwalanie nazywania i wskazywania barw podstawowych: niebieski, czerwony, żółty, zielony;
 • zachęcanie do wypowiedzi przed całą grupą oraz wdrażanie do oczekiwania w ciszy i spokoju na swoja kolej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe.

 

Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole?

 

 • utrwalanie umiejętności liczenia, przeliczania w zakresie 4-ch;
 • rozwijanie przynależności do grupy (ojczyzny), okazywanie szacunku w stosunku do innych osób oraz miejsc pamięci narodowej;
 • wdrażanie do współpracy z rówieśnikami, nawiązywanie życzliwych relacji;
 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie – zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach;
 • wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

Kiedy babcia była mała

 

 • wypowiadanie zapamiętanych treści poprzez powtarzanie rymowanek i wierszy- ćwiczenia pamięci;
 • rozwijanie aktywności werbalnej podczas tworzenia wypowiedzi;
 • określanie wyglądu przedmiotów „małe i duże”, „cienkie i grube” – dostrzeganie różnic między tymi znaczeniami;
 • rozwijanie chwytu pęsetkowego, ćwiczenia motoryki małej- mięśni palców i dłoni;
 • kształtowanie konieczności poszanowania pamiątek – wskazywanie odpowiedników współczesnych przedmiotów z dawnymi.

Czy to prawda, czy to bajka?

 

 • usprawnianie umiejętności prawidłowego chwytu kredki, ołówka;
 • rozwijanie umiejętności koncentracji, uwagi, skupienia podczas zajęć dydaktycznych;
 • wdrażanie do zabaw taneczno – kołowych, rozwijanie poczucia rytmu;
 • poznanie i nazywanie podstawowych emocji: radość, smutek, złość, strach;
 • kształtowanie umiejętności opowiadania bajek i opowieści o swoich ulubionych bohaterach bajkowych ;
 • wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia-zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńcze

Październik 2021

Kolory Pani Jesieni
– kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych; rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
– poznawanie najbliższego otoczenia; ustalenie zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola
– wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach oraz przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie;
– kształtowanie pojęć matematycznych, rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

W jesiennym ogrodzie
– kształtowanie umiejętności porównywania, łączenia i klasyfikowania przedmiotów; rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych
– kształtowanie nawyku utrzymania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu, zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania; kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 3;
– określanie własnych upodobań „lubię, nie lubię”, wdrażanie do akceptowania upodobań innych osób
– rozwijanie percepcji wzrokowej; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

Apetyt na zdrowie
– wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych, do respektowania zasad panujących w grupie;
– rozwijanie motoryki małej
– usprawnianie aparatu mowy; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich;
– kształtowanie pamięci, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na tematy bliskie dzieciom;
– rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych, logorytmicznych, gimnastyki porannej;

Jesienna muzyka
– wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia i zmian zachodzących w przyrodzie;
– ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych
– rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na nastrój, charakter, zmiany tempa w utworach muzycznych
– wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
– usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych;

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Wrzesień 2021

Jestem przedszkolakiem
– kształtowanie bezpieczeństwa w grupie, w przedszkolu
– rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
– poznawanie najbliższego otoczenia
– wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie

W przedszkolu jest miło i bezpiecznie
– rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych
– zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności
– rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych (malowanie palcami, zabawy gliną itp.)
– nazywanie części ciała, dostrzeganie różnic pomiędzy chłopcem
i dziewczynką

Lubię bawić się w przedszkolu
– zachęcanie do rozwijania aktywności werbalnej w toku zajęć i swobodnych wypowiedzi
– poznawanie określeń: długi- krótki, duży- mały
– rozpoznawanie podstawowych barw (żółty, czerwony, niebieski)
– rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych, logorytmicznych, gimnastyki porannej.

W przedszkolu nie jestem sam.
– wdrażanie do wspólnego uczestnictwa w zabawach swobodnych i manipulacyjnych
– ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych
– rozumienie okresleń: na górze- na dole, wysoko- nisko
– usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych