Grupa II

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Czerwiec 2021

 

 1. Krąg tematyczny : SPORT TO ZDROWIE
 • Zapoznanie z wybranymi rodzajami sportów letnich, tj. tenis, jazda na rowerze, pływanie, piłka siatkowa, koszykówłka, piłka nożna, jazda na rolkach, bieganie; rozpoznawanie ich na podstawie obrazków i filmów
 • Rozwijanie zasobu słownictwa dziecka dotyczacego sportu
 • Wdrażanie do podejmowania aktywnosci fizycznej z uzyciem różnorodnych sprzętów gimnastycznych
 • Uświadamianie znaczenia sportu w życiu człowieka
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości z podejmowanej aktywności ruchowej
 1. Krąg tematyczny: ZAPACHY LATA
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców sezonowych , tj. truskawki, poziomki, maliny, porzeczki, czereśnie
 • Uświadamianie znaczenie owoców w diecie
 • Doskonalenie pamięci krótkotrwałej i anazlizy wzrokowej podczas zabaw i ćwiczeń typu: memory, łaczenie w pary, składanie obrazka w całość
 • Zapozanie z łąką i wybranymi owadami ją zamieszkującymi: biedronka, pszczoła, konik polny, motyl , ślimak
 • rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach
 1. Krąg tematyczny: W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich: krowa, koń, świnia, kura, kaczka, indyk, owca; rozróznianie ich wg dziwięków jakie wydają
 • rozróznianie osobników dorosłych i ich młodych, nazywanie poszczególnych przedstawicieli zwierząt, np. krowa- cielę, kura- kurczak.
 • uwrażliwanie na potrzeby zwierząt- rozwijanie empatii
 • rozwiajnie wyobrazni przestrzennej podczas tworzenia kontrukcji pionowych i poziomych z klocków, kartonów i kubeczków  z zachowaniem zasady równowagi
 • wdrażanie do rozumienia i stosowania pojęć dotyczacych położenia przedmiotów w przestrzeni: na górze, na dole, przede mną, za mną, przed siebie, w tył
 • uswiadamianie znaczenia hodowania zwierząt ( dla nabiału, dla jajek, dla wełsny itp.) podczas oglądania ilustracji, oglądania filmików multimedialnych i słuchania opowiadań oraz ciekawostek
 1. Krąg tematyczny: LETNIE PODRÓŻE
 • kształtowanie umiejętności rozrózniania róznorodnych środków transportu z podziałen na: lądowe, wodne, powietrzne podczas spacerów po okolicy przedszkola,  pracy z ilustracją, oglądania prezentacji mulrimedialnych
 • zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu w róznych miejscach(jezioro, morze, góry) ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego i słuchu fonematycznego podczas zabaw logopedycznych, logotymicznych, słownych i muzycznych
 • wdrażanie do posługiwania się pojęcami dotyczacymi położenia przedmiotów w przestrzeni „daleko-blisko” podczas zabaw matematycznychi terenowych
 • kształtowanie współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych organizowanych przez nauczycieli

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Maj 2021

 1. Krąg tematyczny: Co lubią książki?
 • „Magiczny kącik w naszej sali” – rozbudzanie zainteresowania książką, zapoznanie się z budową książek, dzielenie się wrażeniami na temat ulubionych książek.
 • „Chwila z książką” – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu.
 • „Współpraca” – zabawa z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • „Robimy porządki” – rozwijanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów używając określeń „duży”, „mały”.
 • Zły humorek” – uważne wysłuchanie wiersza D. Gellner, rozmowa o emocjach i sposobach ich okazywania.
 • Jak powstaje książka?” – rozmowa kierowana, poznanie etapów powstawania książki, poznaje nowe słowa (autor, ilustrator, drukarz, czytelnik).
 • „Zwiedzamy bibliotekę” – multimedialna wycieczka do biblioteki, rozmowy na temat zawodu bibliotekarki/ bibliotekarza.
 1. Krąg tematyczny: Kiedy będą duży…
 • „Kim będę, jak dorosnę” – nazywanie zawodów prezentowanych na zdjęciach (lekarz, policjant, strażak, fryzjer, piosenkarka itp.); rozmowa na temat wymarzonych zawodów dzieci, wspierana informacjami i zdjęciami.
 • „Numer alarmowy” – wprowadzenie numeru alarmowego, podanie przykładów w jakich sytuacjach należy go użyć.
 • Zapoznanie z zawodem lekarza, strażaka oraz policjanta, poprawne nazywanie atrybutów lekarza, rozmowa na temat pracy strażaka, oglądanie zdjęć strażaka, wozu strażackiego oraz gaśnicy, rękawic ochronnych; rozmowa na temat zastosowania wskazanych przedmiotów, oglądanie zdjęć radiowozu, munduru oraz innych narzędzi pracy policjanta; wskazywanie, w jakich sytuacjach policjant wykorzystuje konkretne przedmioty: kajdanki, gwizdek, lizak policyjny.
 • „Magiczne słowa” – rozmowa na temat zwrotów grzecznościowych i okoliczności, w jakich należy je stosować, nawiązanie do życia dorosłego i stosowania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach.
 1. Krąg tematyczny: Moja rodzina
 • „Dom” – nazywanie pomieszczeń znajdujących się w domach i mieszkaniach; dopasowywanie sprzętów, przedmiotów znajdujących się w określonych pomieszczeniach, np. kuchnia: lodówka, piekarnik, naczynia, łazienka: wanna, prysznic, ręcznik, mydło.
 • „Moi najbliżsi” – opowiadanie o swojej rodzinie na podstawie fotografii, nazywanie członków rodziny, kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków.
 • „Droga do domu” – doskonalenie orientacji przestrzennej; poruszanie się według poleceń np.: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

KWIECIEŃ

 

 1. krąg tematyczny : Co słychać Pani Wiosno?
 • Rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów wiosny- obserwacja przyrody i pogody , praca z tekstem literackim i ilustracjami, filmiki multimedialne
 • Zapoznanie z wyglądam i nazwami wybranych kwiatów wiosennych ( krokus, żonkil, tulipan)- wirtualny spacer po łące, oglądanie i porównywanie zdjęć kwiatów, obserwacja wzrostu zasadzonych cebulek kwiatowych w sali, ćwiczenia percepcji wzrokowej, prace plastyczne
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych – zabawy ze śpiewem, nauka piosenek o tematyce wiosennej
 • poznawanie cześci roślin ( kwiat, łodyga, liście) oraz elementów niezbednych im do wzrostu (woda, słońce, ziemia) – zaabwy dydaktyczne, historyjki obrazkowe, obserwacje przyrodnicze, opowieści ruchowe, zabawy rozwijające spostrzegawczość
 • doskonalenie umiejetności liczenia na konretach –zabawy matematyczne oparte na przeliczaniu, porównywaniu liczebności
 1. krąg tematyczny: POGODA W KRATKĘ
 • poznanie znaczenia przysłowia „Kwiecień plecień” – wykorzystanie piktogramów zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny
 • wdrażanie do zauważania podobieństw i różnic- zabawy matematyczne, ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • dosknalenie umiejętności logicznego myślenia i wdrażanie do formułowania wniosków – obserwacja i uczestnictwo  w prostych doświadczeniach
 • doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej – rysowanie po śladzie  z zachowaniem prawidłowego kierunku kreślenia
 • rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach
 1. krąg tematyczny: PSTRYCZEK ELEKTRYCZEK
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń elektrycznych i uświadomienie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym- nazywanie wybranych urządzeń , określanie ich cech i przeznaczenia, zabawy dotykowe, rozmowy kierowane, filmiki multimedialne, praca techniczna – pudełkowe urządzenie
 • utrwalenie figury geometrycznej- KWADRAT – zabawy oparte na spostrzeganiu wzrokowym, zabawy polisensoryczne i manipulacyjne, mozaiki geometryczne
 • doskonalenie percepcji wzrokowej – układanie obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic          i podobieństw
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych- zabawy dramowe, zabawy naśladowcze
 • uwrażliwianie na nastrój i charakter utworów muzycznych w wyniku słuchania muzyki, zajęć rytmicznych i zabaw muzycznych
 1. krąg tematyczny: MAŁE ODKRYCIA

  + „KODOWANIE NA DYWANIE”-  zabawy rozwijające  kreatywne i logiczne  myślenie, ćwiczenia samodzielności, poszerzanie  wyobraźni, przygotowywanie do nauki programowania                                            z  wykorzystaniem m.in. kolorowych kubeczków, planszy- kratownicy, kostki z wymiennymi ściankami itp.

 • poznawanie polisensoryczne- zabawy badawcze doskonalące zmysł dotyku, smaku, węchu i wzroku,  ścieżki sensoryczne
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała- zabawy orientacyjno-porządkowe, masażyki logopedyczne, ćwiczenia metodą RR W.Sherborne
 • rozwijanie pamięci mechanicznej – nauka i recytacja krótkich rymowanek oraz wierszyków
 • kształtowanie umiejętności opisywania cech przedmiotów tj.: ciężki, lekki, miękki, szorstki, gładki- manipulowanie przedmiotami o różnych fakturach, zabawy z masami plastycznymi, ćwiczenia z elementami Integracji Sensorycznej
 • kształtowanie współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych organizowanych przez nauczycieli
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji
 • Ustalanie położenia przedmiotów
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Marzec 2021

 1. Krąg tematyczny: Jak wygląda nasza planeta?
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o Kosmosie
 • Zachęcanie dzieci do pogłębienia wiedzy o otaczającym świecie przyrody przez obserwowanie i analizowanie najbliższego otoczenia
 • Wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu
 • uważne słuchanie wybranych fragmentów tekstu literackiego, oglądanie obrazków Ziemi, Księżyca, Układu Słonecznego, planet, gwiazd i kosmonautów, odpowiadanie

na pytania dotyczące utworów

 • Doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi i umiejętności wokalnych poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych ”Jak wygląda nasza planeta?
 • Rozpoznawanie i utrwalanie kształtu koła pośród innych kształtów w zabawach „Gdzie jest koło?”
 • „Małe modele Ziemi” – doskonalenie sprawności rąk poprzez zagniatanie plasteliny, formowanie okrągłych kształtów
 1. Krąg tematyczny: W świecie roślin i zwierząt
 • „Niezwykłe zwierzęta” – oglądanie krótkich filmów przyrodniczych o zwierzętach i roślinach; dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; dostrzeganie piękna i różnorodności świata przyrody
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie „ Kolorowe kwiaty”
 • „Uważny obserwator” – obserwowanie roślin oraz zwierząt w ogrodzie przedszkolnym; wykorzystanie lupek oraz szkieł powiększających
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych z elementem czworakowania oraz równowagi „ Godne żyrafy”, „Małe kotki – dzikie kotki”
 • Wyjaśnienie pojęcia „ogród zoologiczny”, objaśnienie celowości tworzenia takich miejsc
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – rozpoznawanie zwierząt po odgłosach oraz naśladowanie
 1. Krąg tematyczny : Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń „ Jak powstaje cień”, „ Kolorowe gwiazdki”, „ Balonowe rakiety”
 • „Poznajemy Kosmos” – rozmowa na podstawie ilustracji, zdjęć, filmów edukacyjnych; prezentowanie Układu Słonecznego, planet, gwiazd; wskazywanie różnic między planetami, określanie wielkości, kolorów, obecności pierścieni, nazywanie planety, na której mieszkamy
 • Przejawianie życzliwości w stosunku do koleżanek i kolegów, nazywanie podstawowych emocji poprzez zabawy integracyjne „Promienny uśmiech”
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • Zabawy rozwijające logiczne myślenie; odtwarzanie, układanie i kontynuowanie rytmów dwuelementowych „Kosmiczne rytmy”
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych
 1. Krąg tematyczny: Kiedy Ziemia źle się czuje?
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych
 • Kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów
 • „Szanujmy naszą planetę” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dostrzeganie potrzeby dbania o środowisko
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez układanie i omawianie historyjek obrazkowych
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • „Przeciwieństwa” – klasyfikowanie ilustracji ze względu na podane kryterium, rozpoznawanie co jest dobre, a co złe dla naszego środowiska, formułowanie wniosków

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY

 

 1. krąg tematyczny : MUZYCZNE OPOWIEŚCI
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych podczas zajęć rytmicznych, zabaw muzycznych i ruchowych
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu i umiejętności wokalnych podczas zabaw ze śpiewem, nauki śpiewania piosenek, słuchania muzyki
 • zapoznanie z wyglądem i grą na wybranych instrumentach podczas zabaw umuzykalniajacych – „tworzymy orkiestę”
 • wzmacnianie więzi w grupie przedszkolnej podczas zabaw integracyjnych i swobodnych
 • stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań
 1. krąg tematyczny: W SWIECIE KSZTAŁTÓW I KOLORÓW
 • rozwijanie umiejętności nazywania kolorów podstawowych podczas zajęć i zabaw plastycznych oraz ruchowych
 • kształtowanie umiejętnośc klasyfikowania przedmiotów ze względu na podaną cechę – zabawy matematyczne bazujące na klasyfikacji
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej podczas wykonywania prac plastycznych , oglądania wytworów innych dzieci oraz artystów
 • doskonalenie sprawności manualnych podczas podejmowania różnego rodzaju działań twórczych
 • rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach
 1. krąg tematyczny: BAWIMY SIĘ W TEATR
 • aktywizowanie dziecięcej wyobraźni przez odgrywanie ról w zabawach teatralnych i dramowych
 • zapoznanie z wybranymi formami teatralnymi tj. teatr słowa,muzyczny, kukiełkowy, cieni,kartonowy,, teatr lalkowy oraz wybranymi technikami dramy, pantomimą, scenkami rodzajowymi i improwizacjami
 • doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw
 • wdrażanie do rozumienia i stosowania pojęć dotyczacych położenia przedmiotów w przestrzeni: na górze, na dole, przede mną, za mną, przed siebie, w tył
 • uwrażliwia się na nastrój i charakter utworów muzycznych w wyniku słuchania muzyki, zajęć rytmicznych i zabaw muzycznych
 1. krąg tematyczny: MAM TALENT
 • rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę i recytację krótkich rymowanek oraz wierszyków
 • wdrażanie do pokonywania swojej nieśmiałości, występowania przed grupą rówieśniczą, mówienia o sobie
 • zapoznanie z pojęciem „talent” i rozwijanie umiejetności dostrzegania talentów u innych
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni podczas zabaw ruchowych w sali i podrówku przedszkolnym
 • kształtowanie współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych organizowanych przez nauczycieli

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Styczeń

 1. Krąg tematyczny: Kiedy zimno jest na dworze
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego i wyodrębnianie wszystkich istotnych elementów treści
 • Różnicowanie pojęć „głośno, cicho” w zabawach ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • „Zimowe krajobrazy” – rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie pracy plastycznych oraz poprzez rysowanie po śladzie
 • Rozwijanie umiejętności analizy słuchowej i poczucie rytmu poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych” Kiedy zimno jest na dworze”
 • Rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości poprzez układanie dwuelementowych rytmów oraz poprzez wyszukiwanie takich samych elementów
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowanie ze wzglądu na podaną cechę „ W pudełku Pani Zimy”
 1. Krąg tematyczny: Hop, hop na śniegu
 • „Jestem samodzielny” – zabawy doskonalące umiejętność samodzielnego ubierania i rozbierania, zapinania guzików i zamków
 • Rozwijanie umiejętności liczenia oraz klasyfikowania ze względu na podaną cechę poprzez zabawy matematyczne „ Guziki dla bałwana”
 • Doskonalenie zmysłu dotyku, rozpoznawanie dwóch takich samych przedmiotów
 • „Przyjaciel ze śniegu” – umiejętność układania obrazów z części, rozwijanie spostrzegawczości
 • Umiejętność współpracy w małych grupach poprzez wspólne tworzenie prac plastycznych
 • „Zimowa olimpiada” – omawianie i rozpoznawanie podstawowych zimowych dyscyplin sportowych, rozmowa na temat symboliki flagi oraz znicza olimpijskiego
 1. Krąg tematyczny : Moja babcia i mój dziadek
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych, rozmowy na podstawie fotografii rodzinnych, nazywanie członków rodziny, ustalanie stopnia pokrewieństwa.
 • Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych uczuć: wesoły, smutny, zły, przestraszony; pokazywanie stanów emocjonalnych za pomocą mimiki
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu poprzez zajęcia muzyczne „Moja babci i mój dziadek”
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • „Fotografia” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się, uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez układanie i omawianie historyjek obrazkowych
 1. Krąg tematyczny: Czas na zimowe obserwacje
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w naturze związane z obecną porą roku poprzez obserwacje, oglądanie obrazów o tematyce zimowej, rozmowa na temat kolorystyki
 • Kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem lodem i wodą, próba formułowania wniosków
 • Kształtowanie życzliwych relacji w grupie poprzez zabawy integracyjne
 • Utrwalenie podstawowych kolorów oraz położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez zabawy dydaktyczne
 • Zabawy rozwijające pamięć wzrokowa, spostrzegawczość – praca z obrazkiem
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez zabawy matematyczne
 • Poznawanie ptaków zimujących w Polsce np.: wróbel, sikora, jemiołuszka, dzięcioł, gil

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Dzień Małego Przedszkolaka!

Wielkie święto, pełne wspaniałych zabaw

i innych niespodzianek!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 1. krąg tematyczny : W MOJEJ RODZINIE
 • Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie poprzez rozmowy w oparciu o zdjęcia rodzinne dzieci.
 • Stworzenie kącika rodzinnego- zabawy tematyczne, pozawanie członków  swojej rodziny, przedstawianie ich na forum grupy.
 • Wdrażanie do wypowidania się na temat swojej rodziny podczas rozmów kierowanych, zabaw tematycznych, pracy z ilustracją
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia podczas zabaw typu: „Co nie psauje, co pasuje?”
 • Rozwijanie sprawności manulanych poprzez zabawy paluszkowe.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej w toku codziennych ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz rytmicznych
 • „ Witamy Cię  świety Mikołaju” – pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych
 1. krąg tematyczny: Kiedy w domu pachnie choinką
 • Wprowadzanie nastrou oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia poprzez wykonanie ozdób świątecznych , dekoracje sali.
 • Zapoznanie z tradycjami świąt Bożego Narodzenia podczas słuchania opowiadań, oglądania ilustracji, zabaw tematyczncyh i teatralnych
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na podaną cechę – zabawy matematyczne.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej podczas wykonywania prac plastycznych  oglądania wytworów innych dzieci oraz artystów.
 • Kształtowanie umiejętności społecznych – zgodne funkcjonowanie w zabawie – w toku codziennych zabaw dowolnych, tematycznych.
 1. krąg tematyczny: BOŻE NARODZENIE
  • Poznawanie sposobów przygotowań do świąt – wymiana doświadczeń dzieci, praca z ilustracją, tekstem literackim .
  • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, puzzli, dostrzeganie różnic i podobieństw.
  • Wdrażanie do rozumienia i stosowania pojęć dotyczacych położenia przedmiotów w przestrzeni: na górze, na dole, przede mną, za mną, przed siebie, w tył.
  • Zapoznanie z wybranymi tradycjami i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia – literatura dziecięca, filmiki multimedialne, rozmowy kierowane.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny zajęć według programuTreściZajęcia uzupełniające
8:00-8:30• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
• Praca indywidualna
8:30-8:40• Ćwiczenia poranne gimnastyczne
8:40-8:50• Czynności higieniczne
8:50-9:20• Śniadanie
9:30-9:45Poniedziałek:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
10:30-10:45 Język Angielski
10:50-11:05 Teatr
10:00-10:15Wtorek:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
9:30-9:50 Rytmika
10:30-10:45 Język Angielski
9:30-9:45Środa:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
10:05-10:20 Plastyka
10:30-10:45 Język Angielski
10:00-10:15Czwartek:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
9:30-9:50 Rytmika
10:30-10:45 Język Angielski
9:30-9:45Piątek:
• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
10:30-10:45 Język Angielski
11:00-11:30• Zupa
11:30-13:15• Relaksacja
13:15-13:30• Czynności higieniczno-porządkowe
13:30-14:00• Obiad
14:00-14:40• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, integracja z grupami
14:50-15:10• Podwieczorek
15:10-17:30• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym