Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Wrzesień 2023 r.

 1. Razem w przedszkolu
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie przedszkolnej;
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz zasad zachowań w grupie – wprowadzenie kodeksu „Kodeks przedszkolaka to ważna sprawa”;
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka;
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy –  porównywanie liczebności zbiorów.
 1. Zabawy z latawcem
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, na podstawie wysłuchanych utworów literackich, ilustracji;
 • poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania;
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych;
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje innych oraz próby ich rozumienia;
 • poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów.
 1. Nadchodzi jesień
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami grzybów oraz uwrażliwianie dzieci, aby samodzielnie ich nie zbierały;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody;
 • stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży;
 • kształtowanie równowagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
 1. Ziemia pełna tajemnic
 • utrwalanie nazwy miejscowości i kraju oraz nauka podawania adresu zamieszkania;
 • rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych;
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań;
 • kształtowanie słuchu fonemowego poprzez zabawy słuchowe.