Nasze zajęcia

Matematyka i komputery.

Kształtowanie umiejętności intelektualnych i poznawczych.

Grupa VI

21.04.2021 r.

Tańce.

Rozwijanie poczucia rytmu, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej i przygotowywanie się do konkursu tanecznego.

Grupa IV

21.04.2021 r.

Szachy.

Kształtowanie logicznego myślenia, uczenie analizy i radzenia sobie z porażkami.

Grupa V

22.04.2021 r.

Plastyka. Zabawy z gliną.

Rozwijanie wyobraźni i fantazji – aktywności twórczej.

Grupa V

23.04.2021 r.

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – interaktywne zabawy matematyczne.

Grupa III

26.04.2021 r.

Karate.

Poznajemy podstawowe techniki karate tradycyjnego.   

Kształtujemy koordynację, uczymy współpracy

i zamiłowania do różnych form aktywności sportowej.

Grupa VI

26.04.2021 r.

Kodowanie.

„Kodowanie na dywanie”  – nauka logicznego myślenia,

zadaniowego rozwiązywania problemów i współpracy w zespole.

Grupa I

26.04.2021 r.

Teatr.

Inspirujemy, uczymy dykcji, empatii i wyrażania emocji.

Grupa I

26.04.2021 r.

Rytmika

Kształtujemy poczucie rytmu,  wrażliwość emocjonalną i estetyczną dzieci poprzez taniec i śpiew. Uczymy świadomie operować takimi cechami dźwięku, jak: tempo, dynamika, rytm oraz wysokość. 

Grupa III

27.04.2021 r.

Zajęcia logopedyczne.
Zabawy i ćwiczenia  wspomagające rozwój mowy.
Grupa I.
29.04.2021 r.

Piłka nożna.

Sport, zabawa i ruch na świeżym powietrzu.

Grupa V

30.04.2021 r.

Wycieczka do Zoo.

Relaks i edukacja.

Grupa IV

17.06.2021 r.