Zajęcia wykraczające poza podstawę programową

Zajęcia artystyczne

Rytmika – zajecia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu.

Plastyka i ceramika – zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden dwa razy w tygodniu.

Teatr – zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden raz w tygodniu.

Taniec – zajęcia prowadzone są w grupach IV, V, VI i VII jeden raz w tygodniu.

Koncerty muzyczne – odbywają się jeden raz w miesiący dla wszystkich dzieci.

Zajęcia sportowe

Karate – zajecia prowadzone są w grupach VII jeden raz w tygodniu.

Gimnastyka ogólnorozwojowa – zajęcia odbywają się we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia logopedyczne, komputerowe, nauki gry w szachy, robotyki oraz laboratorium.

Zajecia logopedzyczne – prowadzone są we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu przez logopedę oraz codziennie przez nauczycieli grup w/g Minimum Logopedyczne Genowefy Demel.

Zajęcia komputerowe – prowadzone są w grupie V i VI dwa razy w tygodniu.

Nauka gry w szachy – odbywa się raz w tygodniu w grupie V i VI

Robotyka – prowadzona jest w grupach IV, V, VI  jeden raz w tygodniu.

Zabawy laboratoryjno-badawcze – zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w grupach V i VI.

Zajęcia językowe

1. Język angielski – zajecia prowadzone są codziennie we wszystkich grupach wiekowych.