Zajęcia wykraczające poza podstawę programową

Zajęcia artystyczne

Rytmika – zajecia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu.

Plastyka, glina i ceramika – zajęcia prowadzone są w grupach I i II jeden raz w tygodniu oraz w grupach III, IV, VI A i VI B dwa razy w tygodniu.

Teatr – zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden raz w tygodniu.

Taniec – zajęcia prowadzone są w grupach II, III, IV, VI A  i  VI B  jeden raz w tygodniu.

Koncerty muzyczne – odbywają się jeden raz w miesiącu dla wszystkich dzieci.

Zajęcia sportowe

Karate – zajęcia prowadzone są w grupach VI A i VI B jeden raz w tygodniu.

Gimnastyka ogólnorozwojowa – zajęcia odbywają się we wszystkich grupach dwa razy w tygodniu.

Gimnastyka ciała i relaksacja umysłu – odbywa się w grupach II, III, IV, VI A i VI B jeden raz w tygodniu.

Piłka nożna – Zajęcia odbywają się w grupie II, III, IV, VI A i VI B jeden raz w tygodniu.

Zajęcia logopedyczne, komputerowe, nauki gry w szachy, robotyki oraz smaki świata.

Zajęcia logopedyczne – prowadzone są we w grupach II, III, IV, VI A i VI B jeden raz w tygodniu, indywidualnie- przez logopedę oraz codziennie przez nauczycieli grup w/g Minimum Logopedyczne Genowefy Demel.

Zajęcia komputerowe – prowadzone są w grupach VI A i VI B jeden raz w tygodniu.

Nauka gry w szachy – odbywa się jeden raz w tygodniu w grupach VI A i VI B

Robotyka – prowadzona jest w grupach VI A i VI B jeden raz w tygodniu.

Smaki świata  zajęcia odbywają się  w grupach VI A i VI B jeden raz w tygodniu.

Zajęcia językowe

Język angielski – zajecia prowadzone są codziennie we wszystkich grupach wiekowych.