Grupa I

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Grudzień 2023 r.

 Tydzień 1:  Zapraszamy do teatru

 • rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie;
 • poznanie instytucji teatru oraz elementów składowych tworzących teatr;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez zabawy teatralne, pantomimiczne;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenia w budowaniu zdań rozwiniętych poprawnych gramatycznie.

Tydzień 2: Kulinarne wyzwania

 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zabawę – przeliczanie w zakresie 4-ch;
 • wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzmacniania pozytywnych relacji;
 • rozwijanie zmysłu smaku, węchu i dotyku – zabawy sensoryczne.
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i zasad podczas zabaw.

Tydzień 3: Święta tuż, tuż

 • rozwijanie narządów artykulacyjnych poprzez zabawy logopedyczne, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego;
 • kształtowanie orientacji w położeniu ( przede mną, za mną) oraz kierunkach ruchu (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył);
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych – wspólna wigilia;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę oraz umiejętności kontynuowania rytmów.

Tydzień 4: Witamy nowy rok

 • zapoznanie z pracą zegarmistrza, poznanie różnych rodzajów kalendarzy, zegarków i zegarów;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi czasu;
 • wzbogacanie wiedzy na temat pór roku;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie pojęcia „para”, łączenia przedmiotów w pary;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz wypowiadania się.

Zamierzenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze

Listopad 2023 r.

Tydzień 1: Bezpieczny przedszkolak

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej oraz wdrażanie do podejmowania współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw dydaktycznych .
 • Poznawanie wybranych zasad bezpieczeństwa na drodze – nazywanie obiektów związanych z ruchem drogowym oraz bezpieczeństwem na ulicy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych takich jak: koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na posiadany kształt .

Tydzień 2: Nasz kraj – Polska

 • Kształtowanie postawy patriotycznej odnoszącej się z szacunkiem do kraju oraz innych osób .
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad regulujących życie w grupie.
 • Poznawanie symboli narodowych Polski: godło, flaga, hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.
 • Rozwijanie pamięci poprzez powtarzanie i naukę fragmentu wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.

Tydzień 3: Listopadowy deszcz

 • Doskonalenie motoryki małej i precyzji ruchów dłoni poprzez manipulacje różnymi przedmiotami.
 • Obserwowanie i rozpoznawanie zjawisk pogodowych typowych dla późnej jesieni.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku .
 • Doskonalenie umiejętności powtarzania prostych układów rytmicznych.

Tydzień 4: Poznajemy swoje emocje

 • Rozwijanie umiejętności artykulacyjnych poprzez udział w zabawach logopedycznych.
 • Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji: radość, smutek, złość, strach.
 • Poznawanie sposobów prawidłowej reakcji w wyniku odczuwania nieprzyjemnych emocji.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Październik 2023 r.

 

 

Tydzień 1: Owoce i warzywa

 • Wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw i zajęć dydaktycznych, a także korzystania z toalety.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, owoców, warzyw.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych miedzy przedmiotami i względem siebie.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3.

Tydzień 2: Razem się bawimy

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania oraz wzmacniania pozytywnych relacji w grupie.
 • Wdrażanie do rozwijania motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w toku zabaw.

Tydzień 3: Jesienne drzewa i ich tajemnice

 • Rozwijanie motoryki małej i dużej poprzez uczestnictwo z zabawach ruchowych i gimnastyce ogólnorozwojowej.
 • Poznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew.
 • Obserwacja drzew i oglądanie liści w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi określonych zjawisk przyrodniczych.

Tydzień 4: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie oraz sposobów przygotowywania się ich do zimy.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w grupie oraz podczas zabaw.
 • Kształtowanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek, zabawy głosem.
 • Rozbudzanie umiejętności przejawiania życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Wrzesień 2023 r.

 

 

Tydzień 1: Pierwszy raz w przedszkolu

 • Poznawanie najbliższego otoczenia; imion kolegów i koleżanek z grupy/ zabawy integracyjne.
 • Kształtowanie bezpieczeństwa w grupie, w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie; poznanie kodeksu grupy.
 • Rozwijanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Tydzień 2: Żegnamy wakacje

 • Motywowanie do uczestnictwa całej grupy w różnych formach aktywności.
 • Nazywanie i wskazywanie podstawowych części ciała, dostrzeganie różnic pomiędzy chłopcem a dziewczynką; zabawy przy muzyce.
 • Rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych ( lepienie z plasteliny, gliny, malowanie palcami.)
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji, skupienia, uwagi podczas zajęć dydaktycznych oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

Tydzień 3: Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień

 • Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych typowych dla jesieni: stworzenie grupowego kalendarza pogody.
 • Rozpoznawanie podstawowych barw: niebieski, żółty, zielony, czerwony/ klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolor.
 • Rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych logorytmicznych w sali i w ogrodzie.
 • Poznawanie określeń: długi- któtki, duży- mały.

Tydzień 4 : Cuda na ziemi

 • Ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych.
 • Usprawnianie aparatu mowy podczas ćwiczeń oddechowych, logopedycznych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką.
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne.