Grupa I

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Maj 2022r.

 

Tydzień 1: Co lubią książki?

 1. Kształtowanie zainteresowań literaturą dziecięcą – oglądanie, słuchanie bajeczek, opowieści.
 2. Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni;
 3. Rozwijanie umiejętności okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych;
 4. Pobudzanie aktywności oraz ekspresji twórczej podczas tworzenia prac plastycznych.
 5. Rozwijanie motoryki małej – zabawy paluszkowe.

         Tydzień 2: Kiedy będę duży…

 1. Budowanie wiedzy na temat zawodów, między innymi: lekarza, policjanta, strażaka, piosenkarki;
 2. Kształcenie poprawnej wymowy, wzbogacenie słownika;
 3. Zapoznanie z numerem alarmowym 112;
 4. Kształtowanie pojęć matematycznych: wysoki – niski;
 5. Budzenie zainteresowań technicznych, poprzez uczestnictwo w zabawach konstrukcyjnych.

Tydzień 3: Dla ukochanej mamy.

 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez okazywanie szacunku, miłości i przywiązania do mamy;
 2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na różne tematy.
 3. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: dziękuję, proszę, przepraszam.
 4. Wyrabianie nawyku dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała.
 5. Rozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno- taneczne.

Tydzień 4: Moja rodzina.

 1. Kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz poszczególnych jej członków.
 2. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę.
 3. Doskonalenie słownictwa związanego z rodziną – nazywanie członków rodziny.
 4. Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz poczucia rytmu.
 5. Doskonalenie motoryki dużej z wykorzystaniem zabaw

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze.

Kwiecień 2022 r.

 1. Tydzień „ Co słychać, Pani Wiosno?”
 • „ Dzień Wiosny” rozmowa na podstawie wiersza  Szyngiera  z wykorzystaniem ilustracji.  Wskazywanie i nazywanie zwiastunów wiosny-  formułowanie  wypowiedzi, rozwijanie aktywności werbalnej.
 • „ Śpiew ptaków” zabawa słuchowa, identyfikowanie ptaków za pomocą ich odgłosów.
 • „ Wiosenna girlanda” grupowa praca plastyczna, naklejanie papierowych kwiatów na szeroką taśmę, dekorowanie girlandą Sali.
 • „ Wiosenne czary-mary” eksperymenty z wodą- tworzenie doświadczeń , wspólne wyciąganie wniosków.
 1. Tydzień „ Pogoda w kratkę”
 • „ Co by było, gdyby przestał padać deszcz” burza mózgów, uświadomienie znaczenia wody niezbędnej do życia  dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • „ Kolory tęczy” praca plastyczna, – rozpoznawanie i nazywanie  kolorów- doskonalenie motoryki małej.
 • Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.
 • „ Memo” – gra ćwicząca percepcje wzrokową i pamięć- układanie obrazków w pary.
 1. Tydzień „ Pstryczek elektryczek”
 • „ Pralka, odkurzacz lub tablet” – praca techniczna tworzenie urządzenia elektrycznego z wykorzystaniem surowców wtórnych
 • „ Brzęczenie i warkoty” zabawa logopedyczna- rozpoznawanie i naśladowanie  prostych  dźwięków z otoczenia.
 • „ Wielkanocne potrawy” oglądanie książek kucharskich przedstawiających wielkanocne potrawy.
 • „ Na łyżce” zabawa z elementami równowagi- dziecko ćwiczy koordynację ruchowo- wzrokową.
 1. Tydzień „ Małe odkrycia”
 • „ Zabawy sensoryczne” – rozpoznawanie faktury przedmiotów za pomocą dotyku- dzielenie się spostrzeżeniami.
 • „ Szybki jak burza” zabawa ruchowa, rozwijająca szybką reakcję na polecenia nauczyciela.
 • „ Piłeczka inna niż wszystkie” praca plastyczna /smarowanie klejem konturów koła , posypywanie posmarowanych elementów ryżem/ ćwiczenie doskonalące chwyt palców.
 • Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem „ Metody Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherbornne.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Marzec 2022 r.

Tydzień 1: Jak wygląda nasza planeta?

 

 1. Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań, wierszy, reagowanie na humor zawarty w utworach;
 2. budowanie dziecięcej wiedzy o Kosmosie;
 3. utrwalenie nazw kolorów;
 4. kształtowanie umiejętności dostrzegania uczuć innych ludzi, wczuwania się w ich stany emocjonalne.

Tydzień 2: W świecie roślin i zwierząt.

 

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się, wzbogacanie słownictwa;
 2. kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w zakresie 3;
 3. rozbudzanie zainteresowania światem przyrody;
 4. doskonalenie czynności samoobsługowych.

Tydzień 3: Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy.

 

 1. Rozbudzanie zainteresowania Kosmosem, dostarczenie podstawowych informacji na temat gwiazd i planet;
 2. poznanie prostych zjawisk przyrodniczo – fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń;
 3. przedstawianie emocji za pomocą mimiki  i ruchów ciała;
 4. wyrabianie nawyku dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała podczas zabaw ruchowych.

Tydzień 4: Kiedy Ziemia źle się czuje?

 

 1. budowanie wiedzy o ochronie przyrody, budzenie wrażliwości na piękno przyrody;
 2. rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej;
 3. kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów;
 4. Kształtowanie umiejętności społecznych ( uważne słuchanie dorosłych i dzieci, zgodna zabawa z rówieśnikami ,rozumienie oraz wykonywanie prostych poleceń, zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby, porządkowanie po sobie miejsca zabawy i pracy).

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE

LUTY 2022 r.

 1. Tydzień „ Muzyczne opowieści”
 • Co to jest muzyka?- zachęcanie dzieci do  tworzenia swobodnych
 • „Rysujemy dźwięki”- praca plastyczna, rozwijanie motoryki małej.
 • „Dydko i muzyka”- słuchanie utworu literackiego – wspólna analiza treści.
 • „Dwie ręce, dziesięć palców”- zabawa paluszkowa z wykorzystaniem muzyki- rozwijanie  motoryki małej.
 • „Jestem muzykantem”- nauka piosenki „ Jestem muzykantem konszabelantem” – próby wygrywania rytmu na instrumentach perkusyjnych – zapoznanie  z wyglądem i brzmieniem różnych instrumentów perkusyjnych.
 • „Dźwięki ogrodu”- nasłuchiwanie dźwięków w ogrodzie przedszkolnym- rozpoznawanie dźwięków z otoczenia.
 • „Marakasy” wykonanie własnych instrumentów z pojemników i ziaren- rozwianie wyobraźni, motoryki małej.
 1. Tydzień „ W świecie kształtów i kolorów”
 • „Moje serce dla ciebie” – zabawa integracyjna w kole – wdrażanie dzieci nieśmiałych do wspólnej zabawy.
 • „Kolorowy świat figur”- rozpoznawanie i nazywanie kształtów i kolorów figur.
 • „Czyj to but” zabawa rozwijająca analizę i syntezę wzrokową.
 • „Budujemy razem” zabawa konstrukcyjna, wspólne  budowanie wieży z klocków- zachęcanie do podejmowania wspólnych działań.
 • Zabawy swobodne, kołowe ze śpiewem z wykorzystaniem podkładu muzycznego – rozwijanie poczucia rytmu.
 1. Tydzień „ Bawimy się w teatr”
 • „Złote rybki” zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
 • „Jesteśmy aktorami” – zabawy improwizowane z wykorzystaniem eksponatów.
 • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia oddechowe.
 • „Wilk i owca” zabawa muzyczno – ruchowa, wyrażanie otwartości w podejmowaniu wyzwań.
 • „Teatr cieni” zabawa paluszkowa -/przy użyciu lampki biurowej i przyciemnionej sali dzieci tworzą własne cienie na ścianie-/ – czerpie radość z zabawy.
 • „Bajkowe postacie” – spontaniczne zabawy wg zainteresowań z wykorzystaniem pacynek.
 1. Tydzień „ Jaki mam talent”
 • „Jakie mamy talenty” – zachęcanie do wyrażania  tego co lubimy i co nam sprawia przyjemność – pobudzanie do rozwijania aktywności werbalnej.
 • „Konkurs talentów” prezentacja swoich talentów zachęcanie do występów dzieci nieśmiałych.
 • „Igła z nitką” ćwiczenia z przewlekaniem sznurówek przez dziurki- doskonalenie sprawność palców.
 • „Sprytny Jaś” zabawa z piłką- próby łapania piłki oburącz.
 • „Dobre wychowanie” odgrywanie scenek z wykorzystaniem słów „ proszę”, „ dziękuję” – wdrażanie do używa zwrotów grzecznościowych.
 • Zabawy manualne z wykorzystaniem gliny, plasteliny, modeliny – rozbudzanie fantazji, sprawności ręki.

Zamierzenia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze

Styczeń 2022 r.

 

 

 

Tydzień 1: ,,Kiedy zimno jest na dworze”

 1. Próby samodzielnego ubierania się stosownie do pogody /dzieci wiedzą jak należy się ubrać obserwując pogodę na zewnątrz/.
 2. Kształtowanie poszanowania przyrody – uwrażliwienie na jej piękno.
 3. Rozwijanie mowy i myślenia z zabawach tematycznych.
 4. Kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Tydzień 2: ,,Hop, hop na śniegu”

 1. Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.
 2. Utrwalenie znajomości podstawowych kolorów (niebieski, żółty, czerwony).
 3. Rozwijanie umiejętności dbania o porządek w swoim najbliższym otoczeniu.
 4. Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych.

Tydzień 3: ,,Moja babcia i mój dziadek”

 1. Uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami.
 2. Wdrażanie do przedstawiania emocji za pomocą różnych form wyrazu.
 3. Rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszy i piosenek.
 4. Kształtowanie naturalnej kreatywności dziecko w różnych formach aktywności.

Tydzień 4: ,,Czas na zimowe obserwacje”

 1. Rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą,
 2. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 3. Rozwijanie świadomości własnego ciała oraz orientacji w przestrzeni.
 4. Uświadomienie konieczności niesienia pomocy  głodnym ptakom zimą.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Grudzień 2021

Tydzień 1.  „ W mojej rodzinie”

 1. Kształtowanie przynależności do swojej rodziny ( dziecko utożsamia się ze swoją rodziną, wie kto do niej należy)  „ Galeria rodzinna” – kącik ze zdjęciami.
 2. Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie- teatrzyk kukiełkowy.
 3. Rozwijanie aktywności werbalnej podczas zabaw tematycznych.
 4. Doskonalenie motoryki małej i dużej w toku zabaw manualnych i ruchowych.

Tydzień 2. „ Kiedy w domu pachnie choinką”

 1. Uwrażliwienie dziecka na zmianę barwy instrumentów „ Zimowe zabawy z Mikołajem” zajęcia muzyczne- nauka piosenki „ Zimowa piosenka”
 2. Pobudzanie dzieci do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat spotkania ze ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM.
 3. Wspólne tworzenie choinkowego łańcucha.
 4. Wdrażanie do wykazywania życzliwych relacji podczas wspólnych zabaw.

Tydzień 3. „ W oczekiwaniu na święta”

 1. Tworzenie wspólnych kartek świątecznych – zabawy plastyczne.
 2. Wspólne strojenie choinki, śpiewanie kolęd.
 3. Rozbudzanie zainteresowań zabawami konstrukcyjnymi z wykorzystaniem klocków różnego typu i sposobu łączenia.
 4. „ Jaki to kolor?” zabawy w których utrwalamy znajomość barw podstawowych: żółty, czerwony, niebieski.

Tydzień 4. „ Boże Narodzenie”

 1. Kształtowanie orientacji w położeniu ( przede mną, za mną) i kierunkach ruchu ( z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył)
 2. Poznawanie tradycji świątecznych – wykorzystanie pacynek, literatury dziecięcej.
 3. Doskonalenie percepcji wzrokowej „ Puzzle” układanie puzzli z pociętych obrazków o tematyce świątecznej, praca w parach lub małych grupach.
 4. Rozwijanie otwartości w podejmowaniu nowych wyzwań- „Jasełka”

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze.

Listopad 2021

 

Tydzień 1: ,,Każdy ma swój dom.”

 1. Zdobywanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunku ruchu przedmiotów (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył).
 2. Doskonalenie sprawności manualnej oraz rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie budowli z klocków.
 3. Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania swoich emocji oraz do kontrolowania ich w sposób umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu.
 4. Kształtowanie umiejętności przestrzegania określonych reguł.

Tydzień 2: ,,Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole.”

 

 1. Próby klasyfikowania podstawowych figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat) według kształtu i koloru.
 2. Kształtowanie zasad przynależności do grupy, wdrażanie do respektowania zasad obowiązujących w grupie.
 3. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 4. Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, dbanie o zachowanie prawidłowej postawy ciała.

Tydzień 3: ,,Kiedy babcia była mała.”

 

 1. Rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym naszych przodków,
 2. Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości i grubości,
 3. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych,
 4. Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy.

Tydzień 4: ,,Czy to prawda, czy to bajka?”

 1. Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości.
 2. Rozwijanie mowy poprzez budowanie wypowiedzi po wysłuchaniu  opowiadań, tekstów literackich,
 3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej –  malowaniu farbami plakatowymi.
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym zabaw naśladowczych i rytmicznych.

Zamierzenia wychowawczo-opiekuńczo-wychowawcze

Pażdziernik 2021.

Tydzień 1:  „Kolory Pani Jesieni”

 1. Zachęcanie do uczestniczenia w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych.
 2. „Poznajemy kolory jesieni”– zabawy z wykorzystaniem naturalnego  materiał przyrodniczego.
 3. Rozbudzanie zainteresowań  związanych z porą roku  poprzez opowiadania, teatrzyk, obserwację, zabawy muzyczno- ruchowe.
 4. Wdrażanie do zgodnej zabawy i umiejętności dzielenia się zabawkami.

Tydzień 2. „W jesiennym ogrodzie”

 1. Zabawa tematyczna „Co nam jesień w koszu niesie” – poznawanie wybranych owoców za pomocą wszystkich zmysłów.
 2. Wdrażanie do akceptowania upodobań innych dzieci.
 3. Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wszechstronnej aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej
 4. Zabawy z grupowaniem wybranych owoców do koszyczków.

Tydzień 3. „Apetyt na zdrowie”

 1. Rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy plastyczne.
 2. Prezentowanie uczuć i emocji za pomocą mimiki, pacynek bajeczek, opowiadań.
 3. Czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy.
 4. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne „Gimnastyka buzi i języka”

Tydzień 4. „Jesienna muzyka”

 1. Tworzenie ekspresji muzyczno -ruchowej „Spadające liście, kasztany, żołędzie ” do muzyki A.Vivaldiego.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych w łazience.
 3. Wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.
 4. Zabawy z piosenkami i wierszykami o jesieni – rozwijanie pamięci, słownictwa.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Wrzesień 2021

 

Tydzień 1: ,,Jestem przedszkolakiem”

 

 1. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie.
 2. Rozpoznawanie swojej szafki i miejsca przy stole;
 3. Poznawanie części ciała z wykorzystaniem piosenki;
 4. Wdrażanie się do przedstawianie siebie.

Tydzień 2: ,,W przedszkolu jest miło i bezpiecznie”

 

 1. Poznanie i wdrażanie  zasad panujących w grupie;
 2. Zabawy paluszkowe- naśladowanie gestów nauczyciela podczas zabaw;
 3. Wdrażanie do komunikowania swoich potrzeb;
 1. Rozwijanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem utworów muzycznych.

 

 

Tydzień 3: ,,Lubię bawić się w przedszkolu”

 

 1. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów (niebieski, czerwony, żółty);
 2. Zapoznanie z pojęciem  ,,para”,/dziecko potrafi się ustawić w parze z innym dzieckiem/;
 3.  Usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych;
 4.  Rozwijanie słownictwa, aktywności werbalnej w toku zabaw .

 

Tydzień 4: ,,W przedszkolu nie jestem sam”

 

 1. Zachęcanie  do używania zwrotów: ,,dzień dobry” i ,,do widzenia”;
 2. Nauka dzielenia się zabawkami;
 3. Wdrażanie do wykonywania poleceń nauczyciela podczas zabaw;
 4. Rozwijanie  aktywnego uczestniczenia w zabawach w kręgu.