Grupa I

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze.

Listopad 2021

 

Tydzień 1: ,,Każdy ma swój dom.”

 1. Zdobywanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunku ruchu przedmiotów (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył).
 2. Doskonalenie sprawności manualnej oraz rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie budowli z klocków.
 3. Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania swoich emocji oraz do kontrolowania ich w sposób umożliwiający adaptację w nowym otoczeniu.
 4. Kształtowanie umiejętności przestrzegania określonych reguł.

Tydzień 2: ,,Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole.”

 

 1. Próby klasyfikowania podstawowych figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat) według kształtu i koloru.
 2. Kształtowanie zasad przynależności do grupy, wdrażanie do respektowania zasad obowiązujących w grupie.
 3. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 4. Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, dbanie o zachowanie prawidłowej postawy ciała.

Tydzień 3: ,,Kiedy babcia była mała.”

 

 1. Rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym naszych przodków,
 2. Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi wielkości i grubości,
 3. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i graficznych,
 4. Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy.

Tydzień 4: ,,Czy to prawda, czy to bajka?”

 1. Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości.
 2. Rozwijanie mowy poprzez budowanie wypowiedzi po wysłuchaniu  opowiadań, tekstów literackich,
 3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej –  malowaniu farbami plakatowymi.
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym zabaw naśladowczych i rytmicznych.

Zamierzenia wychowawczo-opiekuńczo-wychowawcze

Pażdziernik 2021.

Tydzień 1:  „Kolory Pani Jesieni”

 1. Zachęcanie do uczestniczenia w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych.
 2. „Poznajemy kolory jesieni”– zabawy z wykorzystaniem naturalnego  materiał przyrodniczego.
 3. Rozbudzanie zainteresowań  związanych z porą roku  poprzez opowiadania, teatrzyk, obserwację, zabawy muzyczno- ruchowe.
 4. Wdrażanie do zgodnej zabawy i umiejętności dzielenia się zabawkami.

Tydzień 2. „W jesiennym ogrodzie”

 1. Zabawa tematyczna „Co nam jesień w koszu niesie” – poznawanie wybranych owoców za pomocą wszystkich zmysłów.
 2. Wdrażanie do akceptowania upodobań innych dzieci.
 3. Zachęcanie dzieci nieśmiałych do wszechstronnej aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej
 4. Zabawy z grupowaniem wybranych owoców do koszyczków.

Tydzień 3. „Apetyt na zdrowie”

 1. Rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy plastyczne.
 2. Prezentowanie uczuć i emocji za pomocą mimiki, pacynek bajeczek, opowiadań.
 3. Czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy.
 4. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne „Gimnastyka buzi i języka”

Tydzień 4. „Jesienna muzyka”

 1. Tworzenie ekspresji muzyczno -ruchowej „Spadające liście, kasztany, żołędzie ” do muzyki A.Vivaldiego.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych w łazience.
 3. Wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.
 4. Zabawy z piosenkami i wierszykami o jesieni – rozwijanie pamięci, słownictwa.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Wrzesień 2021

 

Tydzień 1: ,,Jestem przedszkolakiem”

 

 1. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie.
 2. Rozpoznawanie swojej szafki i miejsca przy stole;
 3. Poznawanie części ciała z wykorzystaniem piosenki;
 4. Wdrażanie się do przedstawianie siebie.

Tydzień 2: ,,W przedszkolu jest miło i bezpiecznie”

 

 1. Poznanie i wdrażanie  zasad panujących w grupie;
 2. Zabawy paluszkowe- naśladowanie gestów nauczyciela podczas zabaw;
 3. Wdrażanie do komunikowania swoich potrzeb;
 1. Rozwijanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem utworów muzycznych.

 

 

Tydzień 3: ,,Lubię bawić się w przedszkolu”

 

 1. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów (niebieski, czerwony, żółty);
 2. Zapoznanie z pojęciem  ,,para”,/dziecko potrafi się ustawić w parze z innym dzieckiem/;
 3.  Usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych;
 4.  Rozwijanie słownictwa, aktywności werbalnej w toku zabaw .

 

Tydzień 4: ,,W przedszkolu nie jestem sam”

 

 1. Zachęcanie  do używania zwrotów: ,,dzień dobry” i ,,do widzenia”;
 2. Nauka dzielenia się zabawkami;
 3. Wdrażanie do wykonywania poleceń nauczyciela podczas zabaw;
 4. Rozwijanie  aktywnego uczestniczenia w zabawach w kręgu.