Grupa I

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2020

 

TYDZIEŃ 1:  Kiedy zimno jest na dworze

 1. Doskonalenie umiejętności analizy słuchowej oraz uważnego słuchania poprzez rozwiązywanie zagadek dźwiękowych (słuchowych).
 2. Wdrażanie do samodzielnego ubierania się.
 3. Kształtowanie prawidłowego toku oddechowego poprzez aktywny udział w zabawach oddechowych „Płatki śniegu”
 4. Doskonalenie koncentracji uwagi oraz myślenia konkretnego poprzez układanie dwuelementowych rytmów „Bałwanek / śnieżynka”.
 5. Rozwijanie percepcji wzrokowej „Zgadnij, co zniknęło”
 6. Rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej i inwencji twórczej poprzez udział w zabawie ruchowo-naśladowczej „Taniec śnieżynek”.

TYDZIEŃ2:  Hop, hop po śniegu

 1. Doskonalenie umiejętności nazywania własnych emocji poprzez udział w zabawach dydaktycznych „Narysuj palcem swój nastrój”.
 2. Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku stawianych zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 3. Doskonalenie spostrzegania oraz umiejętności łączenia przedmiotów w pary pod względem koloru
  ”Guzikowe pary”
 4. Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się i wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez aktywny udział w rozmowie na temat treści wiersza „Śnieg” L. J. Kerna.
 5. Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia pracy plastycznej „Płatki śniegu”.
 6. Wyzwalanie twórczej aktywności przy muzyce poprzez improwizację ruchową przy muzyce „Zabawy na śniegu”.

TYDZIEŃ 3:   Moja babcia i mój dziadek

 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych, okazywanie szacunku i przywiązania w stosunku do osób starszych „Kochane Babcie i Dziadkowie”.
 2. Doskonalenie umiejętności wokalnych poprzez przygotowania do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 3. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie upominków dla babci i dziadka.
 4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt) „Kolorowe figury”.
 5. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez układanie historyjki obrazkowej z 3 elementów.
 6. Utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała poprzez udział w zabawach naśladowczych „Lustereczka”.

TYDZIEŃ 4:   Czas na zimowe obserwacje

 1. Obserwacja zmian zachodzących w naturze z wiązanych z obecną porą roku (zimą) podczas spacerów i zabaw w ogrodzie/parku.
 2. Eksperymentuje z wodą i lodem poprzez udział w zabawach badawczych „Co się dzieje z lodem, gdy jest ciepło?”.
 3. Nauka piosenki – doskonalenie pamięci i umiejętności wokalnych „ Nasza zima zła”
 4. Rozwijanie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie elementów na obrazku „Zimowe zabawy”.
 5. Doskonalenie umiejętności ustalania i określania położenia przedmiotów (które leżą/stoją/siedzą, które są na górnej/dolnej półce, co znajduje się obok misia/lalki) – „Zabawki”.
 6. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu „Śnieżny kocur”.

Wiersz: „Dla Babci i Dziadka”

 

Babciu, Dziadziuniu w dniu Waszego święta,

Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.

Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie

Smutno by było bez was na świecie.

Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy !!!!

Piosenka: „Nasza zima zła” Maria Konopnicka

Hu! hu! ha!

Nasza zima zła!

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,

Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!

Nasza zima zła!

Hu! hu! ha!

Nasza zima zła!

Płachta na niej długa, biała,

W ręku gałąź oszroniała,

A na plecach drwa…

Nasza zima zła!

Hu! hu! ha!

Nasza zima zła!

A my jej się nie boimy,

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,

Niech pamiątkę ma.

Nasza zima zła!

Nauczycielki  gr. Iwona Klecz

Jadwiga Godlejewka- Piątek

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Dzień Małego Przedszkolaka

Wielkie święto, pełne wspaniałych zabaw

i innych niespodzianek!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 

TYDZIEŃ 1 : W MOJEJ RODZINIE

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.
 2. Rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny.
 3. Rozwijanie myślenia logicznego przez wskazywanie elementów niepasujących do pozostałych.
 4. Doskonalenie umiejętności przeliczania we własnym zakresie.
 5. „Witaj Święty Mikołaju”- spotkanie z Mikołajem,  rozwijanie umiejętności wokalnych.

TYDZIEŃ 2:  KIEDY W DOMU PACHNIE CHINKĄ

 1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
 2. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
 3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
 4. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 5. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

TYDZIEŃ 3-4 :   BOŻE NARODZENIE

 1. Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami

i obecnością bliskich osób.

 1. „Święta tuż-tuż”- rozpoznawanie i nazywanie emocji bohaterów literackich.
 2. „Kolędowy czas” – „Świeć gwiazdeczko świeć”-  kształtowanie umiejętności wyrażania.

uczuć i przeżyć podczas wspólnego występu ,wie jak należy się odpowiednio zachować na scenie.

 1. Kształcenie pamięci, wyobraźni i ekspresji taneczno-wokalnej.
 2. Kształtowanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunkach ruchu (z boku, z prawej,

         z lewej, przed siebie, w tył).

Ramowy rozkład dnia

Godziny zajęć według programuTreści
8:00-8:30• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
• Praca indywidualna
8:30-8:40• Ćwiczenia poranne gimnastyczne
8:45-8:55• Czynności higieniczne
8:55-9:15• Śniadanie
9:30-9:45• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
11:05-11:25• Zupa
11:30-13:15• Relaksacja
13:15-13:35• Czynności higieniczno-porządkowe
13:35-14:05• Obiad
14:10-14:40• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, integracja z grupami
15:00-15:15• Podwieczorek
15:15-17:30• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Dzień tygodniaZajęcia uzupełniające
PONIEDZIAŁEKJęzyk angielski
Zajęcia teatralne
WTOREKRytmika
Język angielski
ŚRODAPlastyka
Język angielski
CZWARTEKRytmika
Język angielski
PIĄTEKJęzyk angielski