Grupa I

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

CZERWIEC 2021r.

                                                                                                                                 

 

TYDZIEŃ 1:  SPORT TO ZDROWIE

 1. Uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka.
 2. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy sportów letnich.
 3. Rozwijane sprawności fizycznej.
 4. Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 1-4.
 5. Kształtowanie umiejętności przedstawiania informacji za pomocą gestu, mimiki, ruchu.

TYDZIEŃ 2:  CZYM PACHNIE LATO?

 1. Poznawanie cech charakterystycznych nadchodzącej pory roku- lata.
 2. Zapoznanie ze zwierzętami i roślinami żyjącymi na łące.
 3. Zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnych owoców.
 4. Wyzwalanie wszechstronnej aktywności w różnych formach zabawowych.
 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w relacjach społecznych i emocjonalnych.

TYDZIEŃ 3:   W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

 1. Kształtowanie szacunku do ludzi i przyrody.
 2. Rozwijanie empatii- uwrażliwianie na potrzeby zwierząt.
 3. Rozwijanie kreatywnego myślenia.
 4. Bogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka.
 5. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupie.

TYDZIEŃ 4:   PLANUJEMY LETNIE PODRÓŻE

 1. Uświadamianie zagrożeń, wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

podczas wakacyjnych podróży.

 1. Kształtowanie umiejętności odróżniania i nazywania różnych środków lokomocji.
 2. Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat.
 3. Kształtowanie postawy badawczej wobec świata.
 4. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i naukowych za pomocą

doświadczeń i obserwacji.

 

 

Wiersz: „Wiejska zagroda” Anna Bayer

Na podwórku poznasz kozę,

konia, owcę, świnkę, krowę.

A do tego Burka pieska,

który w zgodzie z kotem mieszka.

Poznasz tutaj wiejskie ptaki

kury, gęsi, ich pisklaki.

Kaczki, wróble i indyki,

wszędzie pełno jest muzyki.

Ko, ko, ćwir, ćwir, kuku-ryku,

gul, gul, gę, gę, brzmi w kurniku.

To wesoła jest gromadka:

indyk, gąska, kotek, kaczka,

piesek, owca, świnka, koza.

Bo to wiejska jest zagroda..

Piosenka: „Niech żyją wakacje” M. Kownacka/ kom. J. Wesołowski

 

Niech żyją wakacje,

niech żyje pole i las,

i niebo, i słońce,

wolny, swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka

i kajak, i skakanka,

będziemy grać w siatkówkę

od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce

na ciemno nas opali,

w srebrzystej, bystrej rzece

będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje,

niech żyje pole i las,

i niebo, i słońce,

wolny, swobodny czas.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

Maj 2021

 

TYDZIEŃ 1:  CO LUBIĄ KSIĄŻKI

 • „Magiczny kącik w naszej sali” – spotkanie w kąciku czytelnika, rozbudzanie zainteresowania książką
  oraz dzielenie się wrażeniami na temat ulubionych książek.
 • „Chwila z książką” – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania testu czytanego przez nauczyciela „Czerwony Kapturek”.
 • „Współpraca” – zabawa z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – wdrażanie
  do współdziałania z dziećmi w zabawie.
 • „Bajkowe postacie” – rozwijanie sprawności manualnej poprzez malowanie farbami dużych sylwet postaci
  z bajki.
 • „Zły humorek” D. Geller – rozmowa o emocjach i sposobach ich okazywania, kształtowanie umiejętności okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych.

 TYDZIEŃ 2:  KIEDY BĘDĘ DUŻY

 • „Kim będę, jak dorosnę” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania zawodów przedstawionych
  na ilustracjach (lekarz, policjant, strażak, piosenkarka, fryzjer itp.).
 • „I ja też urosnę!” –  kształtowanie umiejętności uważnego słuchania na podstawie opowiadania
  Janczarskiego.
 • „Znamy zawody” – zabawa edukacyjna, nazywanie i łączenie w pary narzędzi pracy i zawodów.
 • „Zgadnij kim jestem?” – rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział zabawie ruchowej naśladowczej.
 • „112 – na ratunek wzywamy” – zapoznanie z numerem alarmowym, doskonalenie percepcji wzrokowej.

TYDZIEŃ 3:   MOJA RODZINA

 • „Moi najbliżsi” – rozmowa na podstawie fotografii rodzinnych przyniesionych przez dzieci; odpowiadanie na pytania nauczyciela.
 • „Korale dla mamy” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania długości.
 • „Czas z tatą” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych form spędzania czasu z rodziną.
 • „Do kogo to należy?” – rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na podaną cechę.
 • „Rodzinka” – doskonalenie sprawności manualnej poprzez udział w zabawach paluszkowych.

TYDZIEŃ 4:   DLA KOCHANEJ MAMY I KOCHANEGO TATY

 • „Moja mama/ mój tata jest….” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się w opisywaniu wyglądu rodziców
 • „Występ dla mamy i taty” – rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych poprzez udział w występie artystycznym
 • „Prezenty dla mamy i taty” – czerpanie radości z obdarowywania najbliższych własnoręcznie wykonanymi prezentami
 • „Ile mam kwiatów?” – zabawa matematyczna z kostką, doskonalenie umiejętności liczenia.
 • „Geometryczne kwiaty” – zabawa słuchowa, doskonalenie umiejętności rozpoznawanie i nazywania kolorów oraz figur geometrycznych

Piosenka: „RODZINA”

 

I.

W jednym domu mieszka razem wesoła rodzinka

Mama, tata, brat i siostra i kudłata świnka

Dziadek z babcią, kotek Mruczek, ciocia oraz wujek

I kuzynka piegowata, co wciąż hałasuje

Refren 2x:

Rodzina, rodzina, zawsze razem się trzyma

Bo wiąże ją miłości nić, tej nici nie przerwie nic.

II.

Kuzyn z żoną i bliźnięta prawie identyczne

Pełna chata, ale razem jest nam fantastycznie

 

Refren : Rodzina, rodzina ……

Wiersz:  CHCĘ BYĆ TAKI, JAK TATA”

Chcę być silny, jak mój tata.

Nie bać się starszego brata.

Chcę być duży i odważny.

Być dla wszystkich bardzo ważny.

Umieć młotkiem przybić gwóźdź.

Sam na ryby z tatą pójść.

Pomóc tacie krawat wiązać.

I na siostrę się nie dąsać.

Kiedy auto się zepsuje,

Tata zawsze zreperuje.

Chcę jak tata wszystko umieć.

Dużo wiedzieć i rozumieć.

 

Wiersz:  NASZA MAMA”

Nasz mama jest kochana

Zawsze ma dla dzieci czas.

Zwykle mama śpiewa dla nas,

Ale dziś posłucha nas.

Mama umie radę znaleźć,

Kiedy ktoś kłopoty ma.

Mama wcale się nie boi

Ani myszy ani lwa.

Mama dużo wie o kwiatach

Wie, co nocą robi jeż.

Gdyby szła na koniec świata

Poszlibyśmy za nią też.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

KWIECIEŃ

                                                                                                  GRUPA I              

 

TYDZIEŃ 1:   WIOSNA PIĘKNA I RADOSNA/ŚWIĘTA WIELKANOCNE TUŻ-TUŻ

 1. Wdrażanie do prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 2. Uwrażliwianie na piękno przyrody
 3. Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnym
 4. Zachęcenie dzieci do kultywowania polskich tradycji i obrzędów świątecznych
 5. Rozwijanie mowy (bogacenie słownictwa czynnego związanego ze Świętami Wielkanocnymi)

TYDZIEŃ 2:  POGODA W KRATKĘ

 1. Poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych z różnorodnością pogody w kwietniu
 2. Rozwijanie mowy i myślenia
 3. Rozwijanie spostrzegawczości i uwagi
 4. Rozwijanie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
 5. Rozwijanie wyobraźni muzycznej przez niekonwencjonalne wykorzystywanie przedmiotów z otoczenia oraz instrumentów

TYDZIEŃ 3:   PSTRYCZEK ELEKTRYCZEK

 1. Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń elektrycznych
 2. Uświadamianie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym
 3. Doskonalenie analizatora słuchowego i wzrokowego
 4. Rozwijanie sprawności manualnej
 5. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych – kwadrat

TYDZIEŃ 4:   MAŁE ODKRYCIA/KODOWANIE NA DYWANIE

 1. Kształtowanie umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk przyrodniczych
 2. Kształtowanie umiejętności opisywania cech przedmiotów między innymi: „ciężki”, „lekki”, „miękki”, „szorstki”, „gładki”- rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów na podstawie dotyku oraz wyobraźni dotykowej.
 3. Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji
 4. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, ustalanie położenia przedmiotów.
 5. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, panowania nad własnymi emocjami, oczekiwania na swoją kolej.

 Piosenka: „MASZERUJE WIOSNA”   Autor słów: Krystyna Bożek-Gowik

 

I.

Tam daleko, gdzie wysoka sosna,

maszeruje drogą mała Wiosna.

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

Refren :

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło

lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

II.

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu małą torebeczkę.

Chętnie żuje gumę i robi balony,

a z nich każdy jest zielony.

Refren :Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło….

III.

Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,

każda trawka chce być już zielona.

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,

zima by została mroźna.

Refren: Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło…..

Wierszyk:  PISANKI”      Krystyna Parnowska – Różecka

Pisanki, pisanki, jajka malowane

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe

Na nich malowane bajki pisankowe.

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce

Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki

Na każdej pisance piękne opowiastki.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

MARZEC 2021

                                                                                                                                 

 

TYDZIEŃ 1:  JAK WYGLĄDA NASZA PLANETA?

 1. Budowanie dziecięcej wiedzy o kosmosie.
 2. Zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy o otaczającym świecie przyrody przez obserwowanie i analizowanie najbliższego otoczenia.
 3. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kół, spośród figur geometrycznych, utrwalanie nazw kolorów, rozwijanie wyobraźni.
 4. Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań, wierszy, reagowania na humor zawarty w utworach.
 5. Organizowanie doświadczeń, pomagających dzieciom w kształtowaniu świadomości własnego „ja”.

TYDZIEŃ 2:  W ŚWIECIE ROŚLIN I ZWIERZĄT

 1. Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody – poszerzanie wiadomości na temat roślin i zwierząt.
 2. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródło satysfakcji estetycznej.
 3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin
 4. Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie.
 5. Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie i odczuwanie radość ze wspólnej zabawy.

TYDZIEŃ 3:   TAM,GDZIE SŁOŃCE, KSIĘŻYC I GWIAZDY

 1. Rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie wiadomości na temat Kosmosu.
 2. Poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 3. Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami i godzenie się z porażką.
 4. Rozwijanie umiejętności nazywania emocji .
 5. rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ 4:   KIEDY ZIEMIA ŹLE SIĘ CZUJE?

 1. Budowanie wiedzy o ochronie przyrody.
 2. Kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikowania odpadów.
 3. Kształtowanie postaw proekologicznych
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej.
 5. Rozwijanie wyobraźni muzycznej.

 

 

 

 

 

Wiersz ,,W marcu”

Raz śnieg pada, a raz deszczyk
Na jeziorze lód już trzeszczy
Błękit nieba lśni w kałuży
Bałwan w słońcu oczy mruży
Koniec zimy
Przerwa. Dzwonek
To nie dzwonek. To skowronek.

Piosenka: „Ekologia”

Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko
Więc dlatego dziś się uczmy
Jak najlepiej chronić je.

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę,
Czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
To co widzi? Wszędzie śmieci,
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
I od święta i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
Wtedy czysto będzie już!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

LUTY 2021

 

TYDZIEŃ 1:  MUZYCZNE OPOWIEŚCI

 1. Rozwijanie motoryki małej podczas wykonywania zadań graficznych, manualnych i plastycznych.
 2. Kształtowanie percepcji wzrokowej oraz spostrzegawczości poprzez wskazywanie takich samym elementów na różnych obrazkach „Do pary”.
 3. Wyzwalanie twórczej aktywności przy muzyce poprzez improwizację ruchową do utworu „Cztery pory roku – Zima” A. Vivaldiego
 4. Doskonalenie umiejętności rozróżniania natężenia dźwięków (cichy, głośny) podczas zabawach ruchowo-muzycznych.
 5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania dostępnych instrumentów oraz podejmowanie prób zagrania prostych rytmów.

TYDZIEŃ 2:  W ŚWIECIE KSZTAŁTÓW I KOLORÓW

 1. Kształtowanie precyzji ruchów podczas wykonywania zajęć konstrukcyjnych.
 2. Doskonalenie rozpoznawania i nazywania kształtów i kolorów figur geometrycznych „Kolorowy Świat figur”.
 3. Odgadywanie miejsca ukrytych przedmiotów za pomocą komunikatów werbalnych – zabawa „Ciepło-zimno”.
 4. Wdrażanie do uważnego słuchania oraz wypowiadania się na temat treści wysłuchanego opowiadania R. Piątkowskiej „Kolejka”
 5. Wyzwalanie radości z zabaw z rówieśnikami poprzez wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie.

TYDZIEŃ 3:   BAWIMY SIĘ W TEATR

 1. Doskonalenie świadomości własnego ciała poprzez udział w zabawach ruchowych „Głowa, ramiona, kolana, pięty”.
 2. Kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze – rozmowa w odniesieniu do opowiadania „Zasady dobrego wychowania” G. Kasdepke.
 3. Rozwijanie umiejętności liczenia na konkretach i przeliczania w zakresie do 4 „Ile widzisz elfów”.
 4. Wdrażanie do wyrażania emocji za pomocą mimiki podczas zabaw z elementami dramy „Kim jestem”.
 5. Aktywizowanie dziecięcej wyobraźni przez odgrywanie ról „Zabawy w teatr”.

TYDZIEŃ 4:   JAKI MAM TALENT

 1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności higienicznych i samoobsługowych.
 2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni (nad, pod, obok, przed, za).
 3. Doskonalenie pamięci i umiejętności wokalnych „Klaśnij w dłonie, jeśli miałeś dobry dzień!”
 4. Rozwijanie pamięci poprzez naukę i recytację krótkich rymowanek „Bileciki”, „Dziesięć palców mam”.
 5. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach (proszę, dziękuję, przepraszam.

PIOSENKA „Klaśnij w dłonie, jeśli miałeś dobry dzień!”

Klaśnij w dłonie, jeśli miałeś dobry dzień!  x2

I powtarzaj wszystkim w koło jak ci dzisiaj jest wesoło!

Klaśnij w dłonie, jeśli miałeś dobry dzień!  x2

Tupnij nogą, jeśli miałeś dobry dzień!  x2

I powtarzaj wszystkim w koło jak ci dzisiaj jest wesoło!

Tupnij nogą, jeśli miałeś dobry dzień!  x2

Śmiej się głośno, jeśli miałeś dobry dzień! Ha! Ha!  x2

I powtarzaj wszystkim w koło jak ci dzisiaj jest wesoło!

Śmiej się głośno, jeśli miałeś dobry dzień! Ha! Ha!  x2

Baw się z nami, jeśli miałeś dobry dzień!  x2

I powtarzaj wszystkim w koło jak ci dzisiaj jest wesoło!

Baw się z nami, jeśli miałeś dobry dzień!  x2

RYMOWANKA „Bileciki”
Mam dwa bileciki, (pokazujemy dwa palce)
idę, więc do kina. (maszerujemy)
Lecz w drodze do kina (maszerujemy)
cosik mnie wygina. (wyginamy się)
To jest nowy taniec (ruszamy się na boki)
małego pingwina. (obracamy się starając się mieć złączone nogi; ręce przylegają do boków;
dłonie odchylamy na boki rozpościerając palce)

RYMOWANKA „Dziesięć palców mam”

Dziesięć palców mam – na pianinie gram.

i dwie rączki mam – na bębenku gram.

Dziesięć palców mam i na trąbce gram.

i dwie ręce mam, więc zaklaszczę wam.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2020

 

TYDZIEŃ 1:  Kiedy zimno jest na dworze

 1. Doskonalenie umiejętności analizy słuchowej oraz uważnego słuchania poprzez rozwiązywanie zagadek dźwiękowych (słuchowych).
 2. Wdrażanie do samodzielnego ubierania się.
 3. Kształtowanie prawidłowego toku oddechowego poprzez aktywny udział w zabawach oddechowych „Płatki śniegu”
 4. Doskonalenie koncentracji uwagi oraz myślenia konkretnego poprzez układanie dwuelementowych rytmów „Bałwanek / śnieżynka”.
 5. Rozwijanie percepcji wzrokowej „Zgadnij, co zniknęło”
 6. Rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej i inwencji twórczej poprzez udział w zabawie ruchowo-naśladowczej „Taniec śnieżynek”.

TYDZIEŃ2:  Hop, hop po śniegu

 1. Doskonalenie umiejętności nazywania własnych emocji poprzez udział w zabawach dydaktycznych „Narysuj palcem swój nastrój”.
 2. Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku stawianych zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 3. Doskonalenie spostrzegania oraz umiejętności łączenia przedmiotów w pary pod względem koloru
  ”Guzikowe pary”
 4. Kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się i wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez aktywny udział w rozmowie na temat treści wiersza „Śnieg” L. J. Kerna.
 5. Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia pracy plastycznej „Płatki śniegu”.
 6. Wyzwalanie twórczej aktywności przy muzyce poprzez improwizację ruchową przy muzyce „Zabawy na śniegu”.

TYDZIEŃ 3:   Moja babcia i mój dziadek

 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych, okazywanie szacunku i przywiązania w stosunku do osób starszych „Kochane Babcie i Dziadkowie”.
 2. Doskonalenie umiejętności wokalnych poprzez przygotowania do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 3. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonanie upominków dla babci i dziadka.
 4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt) „Kolorowe figury”.
 5. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez układanie historyjki obrazkowej z 3 elementów.
 6. Utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała poprzez udział w zabawach naśladowczych „Lustereczka”.

TYDZIEŃ 4:   Czas na zimowe obserwacje

 1. Obserwacja zmian zachodzących w naturze z wiązanych z obecną porą roku (zimą) podczas spacerów i zabaw w ogrodzie/parku.
 2. Eksperymentuje z wodą i lodem poprzez udział w zabawach badawczych „Co się dzieje z lodem, gdy jest ciepło?”.
 3. Nauka piosenki – doskonalenie pamięci i umiejętności wokalnych „ Nasza zima zła”
 4. Rozwijanie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie elementów na obrazku „Zimowe zabawy”.
 5. Doskonalenie umiejętności ustalania i określania położenia przedmiotów (które leżą/stoją/siedzą, które są na górnej/dolnej półce, co znajduje się obok misia/lalki) – „Zabawki”.
 6. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu „Śnieżny kocur”.

Wiersz: „Dla Babci i Dziadka”

 

Babciu, Dziadziuniu w dniu Waszego święta,

Życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.

Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie

Smutno by było bez was na świecie.

Bardzo, ach bardzo Was za to kochamy !!!!

Piosenka: „Nasza zima zła” Maria Konopnicka

Hu! hu! ha!

Nasza zima zła!

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,

Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!

Nasza zima zła!

Hu! hu! ha!

Nasza zima zła!

Płachta na niej długa, biała,

W ręku gałąź oszroniała,

A na plecach drwa…

Nasza zima zła!

Hu! hu! ha!

Nasza zima zła!

A my jej się nie boimy,

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,

Niech pamiątkę ma.

Nasza zima zła!

Nauczycielki  gr. Iwona Klecz

Jadwiga Godlejewka- Piątek

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Dzień Małego Przedszkolaka

Wielkie święto, pełne wspaniałych zabaw

i innych niespodzianek!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 

TYDZIEŃ 1 : W MOJEJ RODZINIE

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.
 2. Rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny.
 3. Rozwijanie myślenia logicznego przez wskazywanie elementów niepasujących do pozostałych.
 4. Doskonalenie umiejętności przeliczania we własnym zakresie.
 5. „Witaj Święty Mikołaju”- spotkanie z Mikołajem,  rozwijanie umiejętności wokalnych.

TYDZIEŃ 2:  KIEDY W DOMU PACHNIE CHINKĄ

 1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
 2. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
 3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
 4. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
 5. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

TYDZIEŃ 3-4 :   BOŻE NARODZENIE

 1. Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami

i obecnością bliskich osób.

 1. „Święta tuż-tuż”- rozpoznawanie i nazywanie emocji bohaterów literackich.
 2. „Kolędowy czas” – „Świeć gwiazdeczko świeć”-  kształtowanie umiejętności wyrażania.

uczuć i przeżyć podczas wspólnego występu ,wie jak należy się odpowiednio zachować na scenie.

 1. Kształcenie pamięci, wyobraźni i ekspresji taneczno-wokalnej.
 2. Kształtowanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunkach ruchu (z boku, z prawej,

         z lewej, przed siebie, w tył).

Ramowy rozkład dnia

Godziny zajęć według programuTreści
8:00-8:30• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
• Praca indywidualna
8:30-8:40• Ćwiczenia poranne gimnastyczne
8:45-8:55• Czynności higieniczne
8:55-9:15• Śniadanie
9:30-9:45• Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową
11:05-11:25• Zupa
11:30-13:15• Relaksacja
13:15-13:35• Czynności higieniczno-porządkowe
13:35-14:05• Obiad
14:10-14:40• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, integracja z grupami
15:00-15:15• Podwieczorek
15:15-17:30• Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Dzień tygodniaZajęcia uzupełniające
PONIEDZIAŁEKJęzyk angielski
Zajęcia teatralne
WTOREKRytmika
Język angielski
ŚRODAPlastyka
Język angielski
CZWARTEKRytmika
Język angielski
PIĄTEKJęzyk angielski