Grupa I

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Październik 2022 r.

 1. Owoce i warzywa

 

 • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw i zajęć dydaktycznych;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, owoców i warzyw;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3-ch.
 1. Razem się bawimy

 

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania oraz wzmacniania pozytywnych relacji w grupie;
 • rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w toku zabaw.
 1. Jesienne drzewa i ich tajemnice
 • rozwijanie motoryki małej i dużej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych;
 • poznawanie oraz nazywanie wybranych gatunków drzew;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi określonych zjawisk przyrodniczych;
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych.

 

 1. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie oraz sposobów przygotowywania się ich do zimy;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w grupie oraz podczas zabaw;
 • kształtowanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek i zabawy głosem;
 • kształtowanie umiejętności przejawiania życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze.

Wrzesień 2022 r.

Tydzień 1; Pierwszy raz w przedszkolu

 • kształtowanie bezpieczeństwa w grupie, w przedszkolu
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
 • poznawanie najbliższego otoczenia
 • wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie

Tydzień 2; Żegnamy wakacje

 • rozwijanie umiejętności koncentracji, uwagi podczas zajęć dydaktycznych
 • zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności
 • rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych (malowanie palcami, zabawy gliną itp.)
 • nazywanie podstawowych części ciała, dostrzeganie różnic pomiędzy chłopcem i dziewczynką

Tydzień 3: Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień

 • zachęcanie do rozwijania aktywności werbalnej w toku zajęć i swobodnych wypowiedzi
 • poznawanie określeń: długi- krótki, duży- mały
 • rozpoznawanie podstawowych barw (żółty, czerwony, niebieski)
 • rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych, logorytmicznych, gimnastyki porannej.

Tydzień 4; Cuda na ziemi

 • wdrażanie do wspólnego uczestnictwa w zabawach swobodnych i manipulacyjnych
 • ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych
 • rozumienie określeń: na górze- na dole, wysoko- nisko
 • usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych