Grupa I

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Wrzesień 2021

 

Tydzień 1: ,,Jestem przedszkolakiem”

 

  1. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie.
  2. Rozpoznawanie swojej szafki i miejsca przy stole;
  3. Poznawanie części ciała z wykorzystaniem piosenki;
  4. Wdrażanie się do przedstawianie siebie.

Tydzień 2: ,,W przedszkolu jest miło i bezpiecznie”

 

  1. Poznanie i wdrażanie  zasad panujących w grupie;
  2. Zabawy paluszkowe- naśladowanie gestów nauczyciela podczas zabaw;
  3. Wdrażanie do komunikowania swoich potrzeb;
  1. Rozwijanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem utworów muzycznych.

 

 

Tydzień 3: ,,Lubię bawić się w przedszkolu”

 

  1. Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kolorów (niebieski, czerwony, żółty);
  2. Zapoznanie z pojęciem  ,,para”,/dziecko potrafi się ustawić w parze z innym dzieckiem/;
  3.  Usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych;
  4.  Rozwijanie słownictwa, aktywności werbalnej w toku zabaw .

 

Tydzień 4: ,,W przedszkolu nie jestem sam”

 

  1. Zachęcanie  do używania zwrotów: ,,dzień dobry” i ,,do widzenia”;
  2. Nauka dzielenia się zabawkami;
  3. Wdrażanie do wykonywania poleceń nauczyciela podczas zabaw;
  4. Rozwijanie  aktywnego uczestniczenia w zabawach w kręgu.