Grupa III

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2021

 

TYDZIEŃ 1:  PRZEDSZKOLE MOIM DRUGIM DOMEM

 1. Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
 2. Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych.
 3. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu.
 4. Kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej „Narodowy dzień sportu”
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania.

TYDZIEŃ 2:  W PRZEDSZKOLU JESTEŚMY BEZPIECZNI

 1. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie.
 2. Wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach.
 3. Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego.
 4. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 5. Rozwijanie motoryki dużej i małej.

TYDZIEŃ 3:    NASZE ZABAWY

 1. Budowanie pozytywnych relacji w grupie oraz wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy.
 2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 3. Rozwijanie umiejętności liczenia do 4-ch, klasyfikowania wg. wielkości, koloru, kształtu.
 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 5. Kształtowanie poczucia rytmu.

TYDZIEŃ 4:   KAŻDY Z NAS JEST INNY

 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi.
 2. Rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek  i dorosłych w różnych sytuacjach.
 3. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.
 4. Bogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka.
 5. Rozwijania umiejętności wokalnych, nauka piosenki „Bądźmy przyjaciółmi!” .