Grupa III

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2022 r.

                                                                               

 

TYDZIEŃ 1 : Z PANIĄ ZIMĄ WESOŁO MIJA CZAS

 1. „W poszukiwaniu zimy” – doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody zimą, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami.
 2. „Co robi Pani Zima” – rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna.
 3. „Zimowe figury” – kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według wybranych cech.
 4. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania – ćwiczenia grafomotoryczne.
 5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej – zabawy plastyczne „Zimowe obrazy”.

TYDZIEŃ 2: ZABAWY Z BAŁWANKIEM I ŚNIEŻYNKĄ

 1. „Gdzie jest śnieżynka” – rozwijanie orientacji przestrzennej  w zabawach matematycznych: ćwiczenie pojęć: „na”, „pod”, „obok”, „przed”.
 2. „Rozmowa bałwanków” – analiza utworów literackich, rozwijanie aktywności werbalnej oraz umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie.
 3. „Co czuję?” – kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć w formach, werbalnych i niewerbalnych, społecznie akceptowanych.
 4. „Zimowe komplety” – rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem określonej cechy (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów.
 5. „Tańczące śnieżynki” – doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem.

TYDZIEŃ 3 :   NIESPODZIANKA DLA BABCI I DZIADKA

 1. „Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem” – rozwijanie umiejętności naśladowania czynności za pomocą gestu, mimiki.
 2. „Dzień Babci, Dzień Dziadka w naszym przedszkolu” – uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu, występ artystyczny
 1. „Upominek dla babci i dziadka” – rozwijanie kreatywności, poczucia estetyki i zdolności plastycznych
 2. „Kwiaty dla babci i dziadka” – zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe).
 3. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

TYDZIEŃ 4 :   ROBIMY EKSPERYMENTY

 1. „Lubię odkrywać” – rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.
 2. „Teatr cieni” – doskonalenie spostrzegawczości, odgadywanie nazw postaci na podstawie kształtu cienia rzuconego na podświetlony ekran
 3. „Co słyszysz?” – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej
 4. „Śladotwórcy” – zabawa badawcza, rozwijanie ekspresji twórczej z wykorzystaniem dłoni, stóp i farby.
 5. „Wyginam ciało” – kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2021

                                                                                                 

 

TYDZIEŃ 1 : CO TO JEST RODZINA?

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej w rodzinie.
 2. Kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych.
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi.
 4. Wdrażanie do opowiadania historyjek obrazkowych „W domu Basi i Michała”
 5. „Witaj Święty Mikołaju”- czerpanie radości ze wspólnego spotkania z Mikołajem.

TYDZIEŃ 2: PREZENTY POD CHOINKĄ

 1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
 2. Rozwijanie umiejętności wokalnych, ćwiczenie pamięci – nauka piosenki „Stała pod lasem panna zielona….”
 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, przygotowywanie upominków dla najbliższych „Świąteczne prezenty”
 4. Doskonalenie umiejętności matematycznych „Prezenty w worku Mikołaja” (rytmy, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów – mniej/więcej).
 5. Rozwijanie życzliwych relacji, zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych

„Doskonalimy kulturę zachowań”

TYDZIEŃ 3-4 :   BOŻE NARODZENIE

 1. Tworzenie  i  poczucie  radosnej atmosfery związanej z  nadchodzącymi  rodzinnymi  świętami  Bożego Narodzenia  – zabawy i zajęcia  tematyczne.
 2. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
 3. „Jasełka” – kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i przeżywania radości podczas wspólnego występu artystycznego.
 4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej „Bożonarodzeniowe choinki”
 5. Usprawnianie aparatu mowy poprzez udział w zabawach ortofonicznych.

 

 

PIOSENKA: „Stała pod śniegiem”

I.
Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

II.
Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2021

                                                                                                 

TYDZIEŃ 1 : CO TO JEST RODZINA?

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej w rodzinie.
 2. Kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych.
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi.
 4. Wdrażanie do opowiadania historyjek obrazkowych „W domu Basi i Michała”
 5. „Witaj Święty Mikołaju”- czerpanie radości ze wspólnego spotkania z Mikołajem.

TYDZIEŃ 2: PREZENTY POD CHOINKĄ

 1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
 2. Rozwijanie umiejętności wokalnych, ćwiczenie pamięci – nauka piosenki „Stała pod lasem panna zielona….”
 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, przygotowywanie upominków dla najbliższych „Świąteczne prezenty”
 4. Doskonalenie umiejętności matematycznych „Prezenty w worku Mikołaja” (rytmy, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów – mniej/więcej).
 5. Rozwijanie życzliwych relacji, zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych. „Doskonalimy kulturę zachowań”

TYDZIEŃ 3-4 :   BOŻE NARODZENIE

 1. Tworzenie  i  poczucie  radosnej atmosfery związanej z  nadchodzącymi  rodzinnymi  świętami  Bożego Narodzenia  – zabawy i zajęcia  tematyczne.
 2. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
 3. „Jasełka” – kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i przeżywania radości podczas wspólnego występu artystycznego.
 4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej „Bożonarodzeniowe choinki”
 5. Usprawnianie aparatu mowy poprzez udział w zabawach ortofonicznych.

 

PIOSENKA: „Stała pod śniegiem”

I.
Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

II.
Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2021

 

TYDZIEŃ 1:  MÓJ DOM

 1. Uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu.
 2. Budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny.
 3. Wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom.
 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej oraz doskonalenie umiejętności liczenia, przeliczania w zakresie od 0-4.
 5. Doskonalenie motoryki  małej poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych.

TYDZIEŃ 2:  MOJE MIASTECZKO

 1. Budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego.
 2. Wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem.
 3. Dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków.
 4. Usprawnianie percepcji wzrokowej poprzez syntezę i analizę.
 5. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw tematycznych.

TYDZIEŃ 3:    DAWNO, DAWNO TEMU

 1. „Średniowieczny czas”- kształtowanie umiejętności rozumienia następstwa czasu.
 2. „Baśnie i legendy”- wdrażanie do uważnego słuchania, opowiadania.
 3. Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka.
 4. Rozwijanie twórczej wyobraźni w zabawach muzyczno- plastycznych, konstrukcyjnych.
 5. Doskonalenie relacji społecznych, zgodnej zabawy i współpracy.

TYDZIEŃ 4:   BAWIMY SIĘ W KRÓLA I KRÓLOWĄ

 1. „Na królewskim dworze”-rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.
 2. Rozwijanie umiejętności odróżniania świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 3. Wdrażanie do określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”.
 4. Kształtowanie postaw otwartych na nowe wyzwania.
 5. Stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy.

WIERSZ: „CO TO JEST POLSKA”

– Co to jest Polska?-
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

PIOSENKA: „WŁAŚNIE PO TO JEST RODZINA”

 1. Lubię kiedy rano w kuchni
  pachnie kawą i herbatą.
  kiedy mama się uśmiecha
  i żartuje z tatą.

Ref:

Właśnie po to jest rodzina
mama, tata, siostra, brat.
by się raźniej, by się raźniej
wędrowało przez ten świat.

 1. Lubię z tatą chodzić w góry
  droga kusi mnie nieznana.
  A szczególnie gdy wygodnie
  jadę sobie na barana.
 1. Lubię z siostrą płatać figle,
  lubię się pobawić z bratem.
  raz być smokiem, raz rycerzem,
  Indianinem i piratem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2021

 

TYDZIEŃ 1:  PANI JESIEŃ PUKA DO DRZWI

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania przyrody.
 2. Umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk.
 3. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę.
 4. Wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami.
 5. Rozwijanie mowy i myślenia

TYDZIEŃ 2:  PREZENTY OD PANI JESIEŃ

 1. Przyporządkowywanie darów jesieni do określonej kategorii, stosując określenia: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”/ „dłuższy”, „krótszy”, „najdłuższy”, „najkrótszy”.
 2. Rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni.
 3. Rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych.
 4. Pobudzanie zmysłu wzrokowego, dotyku, węchu i smaku- zabawy badawcze.
 5. Kształtowanie postaw społecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy.

TYDZIEŃ 3:    JESTEM ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM

 1. Wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia.
 2. Budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad.
 3. Kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu.
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.
 5. Usprawnianie umiejętności przyczynowo- skutkowych.

TYDZIEŃ 4:   KIEDY MAMY DZIEŃ, A KIEDY NOC?

 1. Wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie.
 2. Odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych.
 3. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie.
 4. Dostrzeganie i nazywanie swoich emocji.
 5. Okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom.

 

Wiersz: „Zdrowy przedszkolak”

Żeby zdrowym być jak ryba,

trzeba jeść kasze, owoce, warzywa.

Nie czekoladki i landrynki,

ale owocowe i warzywne witaminki.

Żeby zdrowym być,

trzeba też o czystość dbać,

codziennie się myć

i ubranka swoje prać.

Po co mają krążyć plotki,

że czyściejsze od nas kotki?.

Zdrowy ,czysty przedszkolaczek

lubi biegać, chętnie skacze.

Wie to każdy zuch,

że dla zdrowia potrzebny jest ruch.

Piosenka: „Idzie lasem Pani Jesień”

 1. Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,
  a jeszcze coś w słońcu się mieni.
  To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie,
  korale, korale jesieni.
  :
  Idzie lasem pani jesień,
  jarzębinę w koszu niesie.
  Daj korali nam troszeczkę,
  nawleczemy na niteczkę.
 2. Włożymy korale, korale czerwone
  i biegać będziemy po lesie.
  Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,
  niech echo daleko ja niesie.
  Ref:
  Idzie lasem pani…

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2021

 

TYDZIEŃ 1:  PRZEDSZKOLE MOIM DRUGIM DOMEM

 1. Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
 2. Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych.
 3. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu.
 4. Kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej „Narodowy dzień sportu”
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania.

TYDZIEŃ 2:  W PRZEDSZKOLU JESTEŚMY BEZPIECZNI

 1. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie.
 2. Wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach.
 3. Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego.
 4. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 5. Rozwijanie motoryki dużej i małej.

TYDZIEŃ 3:    NASZE ZABAWY

 1. Budowanie pozytywnych relacji w grupie oraz wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy.
 2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 3. Rozwijanie umiejętności liczenia do 4-ch, klasyfikowania wg. wielkości, koloru, kształtu.
 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 5. Kształtowanie poczucia rytmu.

TYDZIEŃ 4:   KAŻDY Z NAS JEST INNY

 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi.
 2. Rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek  i dorosłych w różnych sytuacjach.
 3. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.
 4. Bogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka.
 5. Rozwijania umiejętności wokalnych, nauka piosenki „Bądźmy przyjaciółmi!” .