Grupa III

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze realizowane w styczniu

 

 

Tydzień 1: Zimą wesoło mija czas.

 1. Rozwijanie orientacji przestrzennej – ćwiczenie pojęć: „na”, „pod”, „obok”, „przed” w zabawie.
 2. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna.

3.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według  wybranych cech.

 1. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.

5.Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.

Tydzień 2: Zabawy z bałwankiem i śnieżynką.

1.Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody zimą i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami.

2.Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi

poprawnych gramatycznie.

 • Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej- Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.

3.Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach

(społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych.

4.Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka) według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

5.Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”

Tydzień 3: Niespodzianka dla Babci i Dziadka.

1.Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.

 1. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.

3.Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej- zabawa słowna „Co by było gdyby…”

4.Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości  dzieci (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej.

 1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Tydzień 4: Robimy eksperymenty.

1.Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na

świeżym powietrzu.

 • wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

2.Doskonalenie spostrzegawczości „Teatr cieni” – odgadywanie nazw postaci na podstawie kształtu cienia rzuconego na podświetlony  ekran.

3.Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami i wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.

4.Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

5.Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 

Tydzień 1: Co to jest rodzina?.

 

 

 1. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie koncentracji i skupienia uwagi.
 1. Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi poprawnych gramatycznie.
 1. Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej- Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.
 2. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem– Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”
 1. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna.
 1. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka) według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Moja rodzina”.

Tydzień 2: Robimy prezenty dla innych.

 

 1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.
 2. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej.
 1. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne .
 1. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.
 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Tydzień 3: Boże Narodzenie.

 

 1. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.
 1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej- zabawa słowna „Boże Narodzenie w moim domu wygląda …”
 1. Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.
 2. Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu.
 1. Wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

Ramowy rozkład dnia.

Godziny zajęć według programuTreściZajęcia uzupełniające
8:00-8:451. Zabawy dowolne
2. Zabawy w kącikach zainteresowań
3. Praca indywidualna
8:45-9:00Ćwiczenia poranne gimnastyczne
9:15-9:35Śniadanie
9:40-13:30Poniedziałek
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, logorytmika,
gimnastyka ogólnorozwojowa
10:00-10:30 Język Angielski
12:00-12:15 Teatr

9:40-13:30Wtorek
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, logorytmika
12:00-12:30 Język Angielski
10:10-10:25 Rytmika
10:30-10:45 Logopedia
9:40-13:30Środa
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, logorytmika
9:30-10:00 Język Angielski
10:25-10:35 Plastyka
12:30-13:00 Tańce
9:40-13:30Czwartek
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, technika, logorytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa
12:00-12:30 Język Angielski
10:10-10:25 Rytmika
9:40-13:30Piątek
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, logorytmika
9:30-10:00 Język Angielski
11:00- 11:15 Plastyka
10:30-11:00 Piłka nożna
11:30-12:00Zupa
14:05-14:30II danie
15:20-15:40Podwieczorek
15:45-17:30Zabawy dowolne, integracyjne z innymi grupami
Pomiędzy zajęciami,
po południu
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery