Grupa III

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze.

Grudzień 2023 r.

Tydzień 1 „ W teatrze”

 • Poznawanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze.
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe – wcielanie się w role.
 • Podejmowanie prób do przedstawienia jasełkowego, tworzenie możliwości rozwijania twórczej ekspresji teatralnej.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i klasyfikowania na konkretach w zakresie 6-ciu.

Tydzień 2 „ Kuchenne ciekawostki”

 • Poznawanie zawodu kucharza.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z dokonywaniem zakupów produktów pakowanych.
 • Rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi.
 • Kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne .

Tydzień 3 „ Święta za pasem”

 • Tworzenie możliwości do poznawania pojęć związanych z upływem czasu.
 • Nabywanie doświadczeń w zakresie mierzenia długości.
 • Zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych, konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • Poznawanie tradycji rodzinnych i regionalnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Tydzień 4 „ Krok w nowy rok”

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia i miesięcy.
 • Tworzenie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych.
 • Stymulowanie wrażliwości słuchowej oraz sprawności aparatu artykulacyjnego.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

 Listopad  2023 r.

 

 1. Tydzień „Bezpieczni i rozważni”
 • Wzbogacanie wiedzy  na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy.
 • Zapoznaje się z numerami alarmowymi.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad w miejscach publicznych podczas wyjść i spotkań w środowisku społecznym.
 1. Tydzień „Polska- nasz Ojczyzna”
 • Zapoznanie ze słowami i melodią hymnu Polskiego – poznanie symboli narodowych.
 • „ Kto należy do mojej rodziny” – zapoznanie z pojęciami „bliższa i dalsza rodzina” rozróżnianie
 • poszczególnych członków rodziny.
 • Dostrzeganie różnic pomiędzy mieszkaniem w bloku, domu jednorodzinnym, kamienicy.
 • Rozwijanie fantazji, wyobraźni w tworzeniu prac plastycznych.
 1. Tydzień „ Preludium deszczowe”
 • Dostrzeganie zmian w sposobie ubierania  się w zależności od pory roku
 • Utrwalenie nazw jesiennych kolorów – poznanie ich pochodnych.
 • Rozróżnianie różnego rodzaju deszczu oraz zjawisk  atmosferycznych  charakterystycznych  dla j
 • Rozwijanie ekspresji ruchowo – wokalnych z wykorzystaniem piosenek o tematyce jesiennej.
 1. Tydzień „ Rozpoznaje emocje”
 • Poznanie sposobów  radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnego  zdania,  odczuć , stosownie do analizowanego tematu – poznanie znaczenia słowa „marzenia”.
 • Rozwijanie aktywności werbalnej, poprawności gramatycznej wypowiedzi.
 • Przeliczanie i klasyfikowanie elementów w zakresie 5-ciu.

Zamierzenia wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczne

Październik 2023 r.

 

 1. Tydzień „ Warzywa i owoce”
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw i owoców
 • Poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia
 • Klasyfikowanie i przeliczanie warzyw i owoców.
 • Doskonalenie ogólnej sprawności manualnej.
 1. Tydzień „ W naszej grupie”
 • Próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu.
 • Utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu i ogrodzie.
 • Doskonalenie przeliczania na konkretach.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 1. Tydzień „ Co nam dają drzewa?”
 • Rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną.
 • Poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka.
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki.
 • Poznawanie podczas działań różnych materiałów naturalnych.
 1. Tydzień „ Przygotowanie do zimy”
 • Wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy.
 • Poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe, budowanie świadomości, że zwierząt nie można krzywdzić.
 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy np. kształtu, koloru, wielkości.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

Wrzesień 2023 r.

 

Tydzień 1 „ Razem w przedszkolu”

 • Stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych

podróży.

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy , zabawy oraz higieny.
 • Rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia- ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowej.
 • – Doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno- ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych.

Tydzień 2 „ Zabawy z latawcem”

 • Stwarzanie sytuacji do nabywania doświadczeń umożliwiających rozwój manualny: zabawy plastyczne, konstrukcyjno- techniczne.
 • Zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej m.in. teatralnej, muzycznej, plastycznej, ruchowej.
 • Poznanie budowy latawca oraz jego działania.
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów.

Tydzień 3 „ Nadchodzi jesień”

 • „Co nam pani jesień w koszu niesie?” – dostrzeganie zmian związanych z jesienią.
 • Stwarzanie możliwości do podejmowania zabaw z literami i napisami.
 • Rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, językowe i logiczne.
 • „Wiem kim jestem i gdzie mieszkam”- zabawy uświadamiające znaczenia znajomości swojego adresu zamieszkania.

Tydzień 4 „ Ziemia pełna tajemnic”

 • Zapoznanie z modelem ziemi – swobodne rozmowy o naszej planecie – wyk. filmu edukacyjnego.
 • Poznawanie znaczenia soli i węgla w przyrodzie i życiu człowieka.
 • Kształtowanie słuch fonemowego przez zabawy z wyk. metody M. Bogdanowicz.
 • Rozwijanie aktywnej postawy badawczej poprzez poznawanie wielozmysłowe, przeprowadzanie eksperymentów, obserwacji, pokazów.