Grupa IV

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

 

CZERWIEC 2022 r.

 

 

Krąg tematyczny: Jak zostać sportowcem?

 • „O komputerze i różanym ogrodzie” – analiza  wysłuchanego opowiadania Joanny Krzyżanowskiej  – omawianie potrzeby codziennego ruchu mającego wpływ na nasze zdrowie.
 • „Dyscypliny sportowe” – rozmowa inspirowana obrazkami, omawianie konkretnych dyscyplin sportowych.
 • „Tęczowa piłka” – zajęcia plastyczne na świeżym powietrzu, malowanie farbami, rozwijanie sprawności manualnej oraz kreatywności.
 • „Żabki i bocian ” – zabawy logorytmiczne- uważliwianie na barwę dźwięku oraz doskonalenie poczucia rytmu.
 • Zabawy matematyczne – “Kropkowe liczby– doskonalenie umiejętności liczenia, posługiwanie się liczebnikami głównymi.
 • „Kostka do gry” – granie w wybrane gry planszowe w małych grupach, rozwijanie zgodnej rywalizacji.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Krąg tematyczny: I oto przyszło lato…

 • „Nadeszło lato” – rozmowa na podstawie ilustracji, wskazywanie oznak nadchodzącego lata, wzbogacanie słownictwa, budowanie dłuższej wypowiedzi.
 • „Letnia orkiestra” – zabawy doskonalące koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
 • „Mieszkańcy łąki” – zabawy dydaktyczne, rozpoznawanie, nazywanie oraz klasyfikowanie zwierząt i roślin.
 • „Owocowo-warzywne rytmy” – układanie i kontynuowanie rytmów, rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego myślenia.
 • „Kącik kucharski” – zabawy tematyczne, umiejętność wcielania się w role, poznawanie zawodu kucharza oraz jego atrybutów.
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych doskonalących refleks i orientację w przestrzeni.
 • „Zdrowe przekąski” – nazywanie i klasyfikowanie wybranych warzyw i owoców, wspólne przygotowanie zdrowych posiłków, omawianie zasad i potrzeby zdrowego odżywiania.
 • Zabawy logorytmiczne „I oto przyszło lato” – rozwijanie wyobraźni muzycznej, doskonalenie umiejętności utrzymania stałego tempa, uwrażliwienie na budowę utworu.

Tydzień 3: Odwiedzamy zwierzęta na wsi.

 • „W gospodarstwie wiejskim” – wprowadzenie do tematu zajęć, przeglądanie literatury związanej z gospodarstwem wiejskim, swobodne wypowiedzi dzieci, poszerzenie informacji o gospodarstwie wiejskim, poznanie wybranych zwierząt.
 • „Wieś czy miasto?” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa, klasyfikacja elementów charakterystycznych dla wsi i miasta.
 • „Co nam daje wieś ?” – dopasowywanie zwierząt do produktów, omawianie skąd biorą się konkretne produkty.
 • „Na wsi” –słuchanie opowiadania Wojciecha Widłaka „Na wsi” oraz rozmowa na temat treści.
 • „Pracowite kurki” – zabawa sensoryczna, ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie zmysłu dotyku.
 • „Zwierzęcy teatrzyk” – projekt plastyczno-techniczny, zabawa dźwiękonaśladowcza
 • „Owieczki i świnki” – praca plastyczna, technika łączona, rozwijanie zmysłu estetycznego, ćwiczenia motoryki małej i dużej.

Krąg tematyczny: Hej, na wakacje czas!

 • „Gdzie pojadę na wakacje?” – zabawa dydaktyczna, umiejętność planowania podróży, rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • „Nad morzem” – zabawy matematyczne, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów, posługiwanie się liczmanami.
 • „Pojazdy” – rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
 • „Kamień” – zabawa według metody W. Sherborne (świadoma kontrola ciała).
 • Rozwijanie umiejętności manualnych oraz ekspresji twórczej poprzez zabawy plastyczno-techniczne.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • „Wesołe letnie zabawy” − letnie zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy na kocykach, zabawy konstrukcyjne w piaskownicy – omawianie zasad bezpiecznego korzystania ze wspólnych sprzętów w ogrodzie.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

 

MAJ 2022 r.

 

 

Krąg tematyczny: Moje ulubione książeczki.

 • „W bibliotece” – analiza i synteza wysłuchanego opowiadania Zofii Staneskiej, rozmowa na temat zasad zachowania się w bibliotece.
 • „Moja ulubiona książeczka” – rozmowy na podstawie przyniesionych przez dzieci książek, rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą.
 • Zabawy pantomimiczne, teatralne – wcielanie się w rolę określonej postaci ze znanych bajek „ Kim jestem?”, „Całkiem nowa historia”.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez układanie historyjek obrazkowych „ Opowiedz mi jeszcze raz bajkę”.
 • „Biedroneczki są w kropeczki” – zabawy logorytmiczne, urważliwaianie na barwę dźwięku oraz doskonalenie poczucia rytmu.
 • Zabawy matematyczne – “Ile książek jest na tej półce?”” – doskonalenie umiejętności liczenia, manipulowanie przedmiotami według podanego schematu, stosowanie liczebników porządkowych.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej – zabawy plastyczne “Mój bohater”.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Krąg tematyczny: Kiedy dorośli idą do pracy.

 • „Co to za zawód?” – zabawa słuchowa, analiza i synteza wyrazów, doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Korzystanie ze sprzętu multimedialnego podczas oglądania filmu edukacyjnego dotyczącego zawodów – rozmowa na tematy wykonywanych zawodów rodziców.
 • „Czyj to atrybut?” – rozwijanie spostrzegawczości poprzez wskazywanie atrybutów i narzędzi charakterystycznych dla danego zawodu.
 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Zabawy matematyczne „W sklepie”, “Po co są pieniądze” – liczenie w zakresie swoich umiejętności, manipulowanie monetami i banknotami – rozwijanie logicznego myślenia.
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych doskonalących koncentrację i uwagę.
 • Analiza treści wysłuchanego tekstu literackiego Zbigniewa Dmitrocy „Zawody”, formułowanie dłuższej wypowiedzi, udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • „U krawcowej”- zabawy plastyczne, projektowanie i wycinanie wzorów – rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień 3: Moja mama jest kochana.

 • „Dla mojej mamy gram” – zabawa rytmiczna z wykorzystaniem rymowanki Magdaleny Ledwoń – powtarzanie układu rytmicznego na instrumentach perkusyjnych.
 • „Co czujemy?” – zagadki o uczuciach i emocjach ze zbioru Marcina Brykczyńskiego „Co się kryje w sercu na dnie? Kto przeczyta ten odgadnie. 25 uczuciowych zagadek” – nazywanie i rozpoznawanie podstawowych emocji.
 • „Tak się cieszę!” – zabawy naśladowcze z kostką emocji, wyrażanie ruchem różnych stanów emocjonalnych
 • Serce dla mamy” –układanie kompozycji plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zabawy plastyczno-techniczne – „Projektowanie Robotka” – rozwijanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności, umiejętność współpracy w małych grupach.
 • „Co by było gdyby…” – zabawa dydaktyczna rozwijające umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań
 • Zabawy matematyczne „Kwiatki dla mamy” – przeliczanie elementów zbioru w zakresie możliwości dzieci, manipulowanie przedmiotami oraz ustalanie wyniku.
 • „Z kwiatka na kwiatek” – aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych z elementami rzutu oraz podskoku obunóż.

Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji.

 • „Nasze rodziny” – tworzenie wypowiedzi na podstawie obrazków zabawy tematyczne, odgrywanie scenek z życia rodziny, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej.
 • „Tatuś” – rozmowa na temat sposobów pomocy rodzicom na podstawie opowiadania i własnych doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • „Spójrz i zapamiętaj” – zabawy dydaktyczne, ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Moja rodzina”– zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność przeliczania elementów zbioru, korzystanie z liczmanów.
 • „Trójkątne czy kwadratowe” – zabawy matematyczne, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych, porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce – zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

 

KWIECIEŃ 2022 r.

 

 

 

Krąg tematyczny: Oto i przyszła Pani Wiosna.

 

 • „Wiosenne kwiaty” – zapoznanie z konkretnymi gatunkami kwiatów na podstawie ilustracji.
 • „Przyleciały ptaki” – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków w Polsce, oglądanie ilustracji oraz filmików edukacyjnych – słuchanie ciekawostek.
 • „Odejście zimy” – rozwijanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi poprawnej gramatycznie inspirowanej utworem Kamila Polaka.
 • Zabawy matematyczne – “Kropki biedronki” – doskonalenie umiejętności liczenia,

manipulowanie przedmiotami według podanego schematu.

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej – zabawy plastyczno-techniczne.
 • „Wiosna – kwiatowa wróżka” – zabawy logorytmiczne, rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwianie na zmiany dynamiczne (cicho- głośno) oraz na zmianę tempa (wolno-szybko).
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Krąg tematyczny: Zabawy na każdą pogodę.

 

 • „Jaka będzie pogoda?” – rozmowa na temat prognozy pogody, poprawne nazywanie zaobserwowanych zjawisk atmosferycznych, nauka symboli.

Wykonywanie grupowego kalendarza pogody.

 • „Kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata” – zabawy dydaktyczne, omawianie znaczenia przysłowia oraz zmian zachodzących w pogodzie.

Kształtowanie spostrzegawczości poprzez uzupełnienie brakujących fragmentów obrazka.

 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Zabawy matematyczne „Wiosenny ogródek” – liczenie w zakresie swoich umiejętności, rozróżnianie liczenia błędnego od poprawnego – rozwijanie logicznego myślenia.
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych doskonalących koncentrację i uwagę.
 • Analiza treści wysłuchanego tekstu literackiego L.J. Kerna „Panie Wierze”, formułowanie dłuższej wypowiedzi, udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Zabawy doskonalące motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową – „ Ubrania na każdą pogodę”.

 

Tydzień 3: Dobre i niedobre bajki na ekranie.

 

 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała – kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – zabawy logorytmiczne.
 • „Książka z bajkami” – analiza treści wiersza Grażyny Bakiewicz – rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, umiejętność wypowiadania się na określony temat.
 • Zabawy aktywizujące „Telefony” – odgrywanie scenek w parach, umiejętności wcielania się w rolę.
 • Zabawy plastyczno-techniczne – „Telefon” – rozwijanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności.
 • Zabawy doskonalące koordynację wzrokowo-słuchową, układanie rytmów według instrukcji słownej “ Ułóż tak, jak słyszysz”.
 • Zabawy matematyczne „Zabawy z książkami” – przeliczanie elementów zbioru w zakresie możliwości dzieci, manipulowanie przedmiotami oraz ustalanie wyniku.
 • „Chodzimy, skaczemy, biegamy” – aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych z elementami rzutu oraz podskoku obunóż.

Krąg tematyczny: Odkrywamy świat.

 

 • „Moja wymarzona podróż” – omawianie zdjęć z różnych zakątków świata, dzielenie się wrażeniami o miejscach, które dzieci odwiedziły lub odwiedzą w przyszłości.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami i wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem: „Martynka i Arka Noego ” Gilberta Delahye.
 • “Na sawannie” – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na sawannie.
 • “Nurkowanie na rafie” – oglądanie filmu przyrodniczego, zapoznanie z terminem “rafa koralowa”.
 • “Gdzie leżą bezludne wyspy?” – zapoznanie z nowymi miejscami oraz zamieszkującymi je gatunkami roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce – zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

 

MARZEC 2022 r.

 

Krąg tematyczny: Odkrywamy tajemnice Ziemi.

 • „Nasza planeta” – zapoznanie z globusem oraz mapą, omawianie rejonów świata, w których żyją zwierzęta.
 • „Świat zwierząt i roślin” – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, oglądanie ilustracji oraz filmików edukacyjnych, słuchanie ciekawostek.
 • „Mieszkańcy lasu” – rozwijanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi poprawnej gramatycznie – inspirowanej utworem Teodory Cedro pt.”Ach, te zwierzaki, wiewiórki”
 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórcze j- zabawy plastyczno-techniczne.
 • „Co żyje wokół nas” – zabawy muzyczne, uwrażliwianie na zmiany dynamiczne (cicho- głośno) oraz na zmianę tempa (wolno-szybko).
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Krąg tematyczny: Zwierzęta i rośliny wokół nas.

 • „Na wsi” – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na wsi.
 • „Drzewa” – zabawy badawcze, rozmowa połączona z obserwacją, poznawanie budowy drzewa oraz dokonywanie pomiaru szerokości.
 • Zabawy matematyczne „Geometryczne zwierzęta i rośliny” – rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów (przeliczanie według możliwości dziecka) – rozwijanie logicznego myślenia.
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych doskonalących koncentrację i uwagę.
 • Analiza treści wysłuchanego tekstu literackiego R. Grazulis „Dzień na opak”, formułowanie dłuższej wypowiedzi, udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Zabawy logopedyczne z wykorzystaniem wiersza E. Stadtmuller „Ko,ko,ko,kwa,kwa,kwa, kto mój język zna?” – rozwijanie aparatu mowy.

 

Tydzień 3: Kosmieczne przygody.

 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała – kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – zabawy logorytmiczne.
 • „Kto to jest astronauta?” – analiza treści wiersza Tomasza Plebiańskiego ” Astronauta” – rozwijanie i wzbogacanie słownictwa związanego z kosmosem, rozwijanie ciekawości światem.
 • Zabawy plastyczno-techniczne – „Kolorowe ufoludki” – rozwijanie wyobraźni twórczej oraz kreatywności.
 • „Jak powstaje spektakl teatralny?” – oglądanie filmu edukacyjnego z wykorzystaniem multimediów, omawianie zasad właściwego zachowania podczas pobytu w teatrze.
 • Zabawy matematyczne „Gwiazdozbiory” – przeliczanie elementów zbioru w zakresie możliwości dzieci, manipulowanie przedmiotami oraz ustalanie wyniku.
 • „Zwiedzamy kosmos” – aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych z elementami rzutu, skoku obunóżpołączonych z wysłuchaniem ciekawostek o planetach.

Krąg tematyczny: Mali ekolodzy.

 • „Czy warto dbać o Ziemię?” – omawianie zdjęć dokumentujących zagrożenia ekologiczne oraz opisywanie czynności dnia codziennego mających wpływ na ochronę środowiska.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami: „Co robić ze śmieciami” Małgorzaty Strzałkowskiej, analiza procesu wywożenia śmieci, przedstawianie pomysłów na odzyskiwanie produktów.
 • Zabawy pantomimiczne w parach ” Naśladuj mnie”, „Las” – wyrażanie siebie w zabawach mimicznych i pantomimicznych inspirowanych muzyką.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

 

LUTY 2022 r.

 

 

Krąg tematyczny: Hej, ha, co to gra?

 1. Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.
 2. Zabawy doskonalące zmysł słuchu oraz koncentrację uwagi, rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich „ Zagadkowe odgłosy”.
 3. ”Co to gra” – rozpoznawanie i utrwalanie nazw instrumentów.
 4. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórcze j- zabawy plastyczno-techniczne.
 6. „Tradycyjne tańce” – zabawa taneczna, rozpoznawanie cha­rakteru muzyki, rytmu oraz tempa.
 7. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Krąg tematyczny: Malujemy świat.

 1. „Malarz” – poznawanie zawodu malarza, rozmowa inspirowana wierszem „Co kto robi?”   Anny Kamieńskiej.
 2. „Tajemnicze kolory” – zabawy badawcze, mieszanie kolorów, odkrywanie i nazywanie barw pochodnych.
 3. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów (przeliczanie według możliwości dziecka) – rozwijanie logicznego myślenia.
 4. Zajęcia plastyczne – malowanie pędzlami o różnej grubości na papierze o dużym formacie, rozwijanie wyobraźni oraz zmy­słu estetycznego.
 5. Analiza treści wysłuchanego tekstu literackiego Tomasza Plebańskiego „Mali artyści”, zapoznanie i omawianie terminu „artysta”.

 

Tydzień 3: Zaproszenie do teatru.

 1. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – zabawy logarytmiczne.
 2. „Jaś i Małgosia” – zabawa teatralna z wykorzystaniem opo­wieści na podstawie bajki „Jaś i Małgosia” opracowanej przez Irenę Zbroszczyk, umiejętność odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 3. „Jak powstaje spektakl teatralny?” – oglądanie filmu eduka­cyjnego z wykorzystaniem multimediów, omawianie zasad właściwego zachowania podczas pobytu w teatrze.
 4. Zabawy matematyczne – przeliczanie elementów zbioru w zakresie możliwości dzieci, manipulowanie przedmiotami oraz ustalanie wyniku.

Krąg tematyczny: Dzieci – wspaniali artyści.

 1. Doskonalenie spostrzegawczości „Teatr cieni” – odgadywanie nazw postaci na podstawie kształtu cienia rzuconego na podświetlony
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami i wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem: „Oto klocki kolorowe” Ireny Zborszczyk.
 3. Zabawy plastyczno-techniczne – samodzielne wykonywanie instrumentu muzycznego.
 4. Zagadki słowne autorstwa Ireny Zborszczyk – rozwijanie logicznego myślenia oraz wyobraźni.
 5. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 6. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Zamierzenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze

 

STYCZEŃ 2022 r.

 

 

Krąg tematyczny: Z Panią Zimą wesoło mija czas.

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie koncentracji i skupienia uwagi.
 • Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi poprawnych gramatycznie.
 • „Po czym poznać zimę?” – rozmowa na temat zmian w przyrodzie, opisywanie konkretnych zjawisk przyrodniczych.
 • „Z górki na pazurki” – doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania sportów  zimowych oraz związanych z nimi  czynnościami.
 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała, kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne „Z Panią Zimą wesoło mija czas”
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawy pantomimiczne.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów w miarę swoich możliwości.

Krąg tematyczny: Zabawy z bałwankiem i śnieżynką.

 

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.
 • „Szukamy kół” – rozpoznawanie i klasyfikowanie figur geometrycznych według wielkości.
 • „Zimowa Olimpiada Sportowa” – zabawy z elementem współzawodnictwa, kształtowanie umiejętności współdziałania w drużynie.
 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej w zabawie z wykorzystaniem pojęć: „na”, „pod”, „obok”, „przed”.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu, wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

Krąg tematyczny: Niespodzianka dla babci i dziadka.

 

 • „Za co kocham moich dziadków” –doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi, przedstawianie swoich emocji i uczuć w stosunku do najbliższych osób.
 • Zabawy ruchowe doskonalące umiejętność reagowania na polecenia nauczyciela oraz rozróżniania strony lewej i prawej.
 • „Zimowy spacer” – ilustrowanie opowiadania (zabawa wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej) – rozwijanie znajomości liczebników porządkowych.
 • Doskonalenie umiejętności segregowania, porównywania wielości oraz klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium – odwzorowywanie i układanie rymów „Guziki babci”.
 • „Dzień Babci, Dzień Dziadka w naszym przedszkolu” – uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dnia Dziadka w przedszkolu, prezentacja wierszyków oraz piosenek.
 • Doskonalenie motoryki  małej poprzez  tworzenie prac plastycznych , prezentów związanych z Dniem  Babci i Dziadka.

Krąg tematyczny: Robimy eksperymenty.

 

 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie i nazywanie dźwięków z otoczenia „Co słychać w lesie?”.
 • Wykonywanie prostych konstrukcji z tworzyw i materiału naturalnego „Muzyczne ziarenka”.
 • „Ptaki polskie” – rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków występujących w najbliższej okolicy.
 • „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
 • „Karmimy ptaki” – przejawianie opiekuńczego stosunku do przyrody.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami i wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.

Zamierzenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze

 

GRUDZIEŃ 2021 r.

 

Krąg tematyczny: Co to jest rodzina?

 

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie koncentracji i skupienia uwagi.
 • Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi
 • poprawnych gramatycznie.
 • „Drzewo rodzinne” – praca z obrazkiem, odczytywanie symboliki i rozumienie pojęcia drzewa genealogicznego
 • „Jak wygląda okolica, w której mieszkasz?” – rozmowa kierowana, określanie wyglądu blok mieszkalnego, kamienicy, domów rodzinnych, omawianie poszczególnych pomieszczeń w domu oraz określanie ich funkcji
 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”.
 • „Kostka emocji” – zabawa dydaktyczna, nazywanie emocji, kształcenie pojęcia symbolu serca (miłość).
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawy pantomimiczne.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów.

Krąg tematyczny: Robimy prezenty dla innych

 

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.
 • Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe).
 • „Prezenty świąteczne” – rozmowa na temat tradycji obdarowywania się prezentami.
 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • „Pomagamy!” – rozmowa oparta o doświadczenia dzieci, wdrażanie dzieci do wykonywania codziennych czynności porządkowych.
 • „Przygotowujemy jasełka” – nauka ról, wyrazistej recytacji, rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Krąg tematyczny: Boże Narodzenie

 

 • „Ozdoby na choinkę” – wspólne przygotowanie prostych ozdób na choinkę
 • „Cud” – wysłuchanie wiersza o Bożym Narodzeniu oraz rozmowa na temat jego treści, poszerzanie zasobu słownictwa.
 • „Rozdajemy życzenia” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności obdarowywania się wzajemnie.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej- zabawa słowna „Boże Narodzenie w moim domu wygląda …”
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.
 • „Symbole i tradycje świąteczne” – rozmowa na temat świątecznych symboli, znajomość podstawowych tradycji i symboli świątecznych.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze.

LISTOPAD 2021

 

Krąg tematyczny: Mój dom.

 • „Domy ludzi i domy zwierząt” – segregowanie obrazków według określonego kryterium.
 • „Znam swój adres” – utrwalenie zasad bezpieczeństwa.
 • Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi
 • poprawnych gramatycznie. „Każdy po sobie sprząta” M. Terlikowska.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach
 • (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka).
 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”.

Krąg tematyczny: Moje miasteczko.

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej – ćwiczenie pojęć: „na”, „pod”, „obok”, „przed” w zabawie.
 • „Mapa naszego miasta” – zapoznanie z mapą miasta, „Co to za miejsce?” – zabawa rozwijająca spostrzeganie wzrokowe, rozpoznawanie znanych budynków na fotografiach.
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawy pantomimiczne.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według wybranych cech.
 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.

Krąg tematyczny: Dawno, dawno temu.

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie spostrzegawczości „Teatr cieni” – odgadywanie nazw postaci na podstawie kształtu cienia rzuconego na podświetlony
 • „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Legendy i baśnie” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami –  wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.
 • „Listy do króla” – kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Krąg tematyczny: Bawimy się w króla i królową.

 • „Jak podróżowali król i królowa” – zabawa słownikowo-plastyczna, rozpoznawanie i nazywanie pojazdów dawnych i współczesnych.
 • „Na królewskim dworze” – ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy.
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej- zabawa słowna „Co by było gdyby…”.
 • Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe).
 • „Moje królestwo” – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

PAŹDZIERNIK 2021

 

 1. Krąg tematyczny: Pani Jesień puka do drzwi
 • „Pani Jesień puka do drzwi” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki „Modna jesień”, rozwijanie poczucie rytmu i tempa.
 • Liście i listeczki” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, klasyfikowanie według podanej cechy, nazywanie wybranych gatunków drzew i ich owoców.
 • „Kalendarz pogody” – obserwacja pogody za oknem, założenie kalendarza pogody.
 • „Jesienna przygoda Olka i Ali” – historyjka obrazkowa – układanie w odpowiedniej kolejności, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • „Jesienne krajobrazy” – porównywanie pór roku przedstawionych na ilustracjach, dostrzeganie piękna zmieniającego się jesienią krajobrazu, omawianie charakterystycznych oznak jesieni.
 • „Suknia Pani Jesieni” – grupowa praca plastyczna , współpraca w grupie, doskonalenie sprawności
 1. Krąg tematyczny: Prezenty od Pani Jesieni
 • „Jesienne skarby” – zabawa dydaktyczna, przyporządkowywanie darów jesieni do określonych kategorii, przeliczanie elementów, stosowanie określenia: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”.
 • „Owoce” – zabawa badawcza, nazywanie, poznawanie, dotykanie owoców, rozpoznawanie owoców za pomocą smaków.
 • „Co to za warzywa?” – zabawa dydaktyczna z elementami sensoryki.
 • Warzywny rytm” – układanie i kontynuowanie rytmów
 • „Jesienna matematyka” – zabawa dydaktyczna: „Drzewa” – porównywanie liczebności zbiorów; „Kosz z owocami i warzywami” – przeliczanie, posługiwanie się kodem liczbowym; „Listki” – układanie elementów według wielkości.
 • „Gdzie kasztany, gdzie żołędzie?” – zabawa rozwijająca orientację przestrzenną względem własnej osoby.
 1. Krąg tematyczny: Jestem zdrowym przedszkolakiem
 • „Pogodna jesień” – wysłuchanie wiersza L. Łącz, rozmowa, uważne słuchanie utworu literackiego, budowanie dłuższych wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu.
 • Owoce i warzywa w spiżarni” – rozmowa na temat owoców i warzyw „ dlaczego warto je jeść”, poszerzanie zasobu słownictwa – mówienie o swoich doświadczeniach
 • Piramida zdrowego żywienia” – oglądanie i omawianie schematu, zachęcanie do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.
 • „To, co lubię” – rozmowa o ulubionych potrawach, budowanie dłuższej wypowiedzi.
 • „Zdrowe czy niezdrowe?” – quiz podsumowujący wiedzę na temat zdrowego odżywiania.
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zabawa ruchowo-naśladowcza, czerpanie radości z zabawy.
 1. Krąg tematyczny: Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
 • „Jak wygląda dzień, a jak noc?” – praca z obrazkiem/planszą, wprowadzenie w temat tygodnia.
 • „Kręcąca się kula” – zabawa dydaktyczna, szukanie odpowiedzi na pytanie, „ Dlaczego jest noc, dlaczego jest dzień”.
 • „Po nocy jest dzień” – układanie rytmu naśladującego następstwo dnia i nocy
 • „Harmonogram dnia” – omawianie harmonogramu przedszkolaka.
 • „Co się wydarzyło?” – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • „O śpiochu i porannym ptaszku” – słuchanie opowiadania J. Krzyżanek i rozmowa dotycząca jego treści oraz doświadczeń dzieci.
 • „Przeciwieństwa” – gra edukacyjna z wykorzystaniem kart lub plasteliny; łączenie kart lub figurek ilustrujących przeciwieństwa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021

 

 1. krąg tematyczny : PRZEDSZKOLE- MÓJ DRUGI DOM
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek, złość, strach poprzez udział z scenkach sytuacyjnych, zabawach teatralnych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wzbogacanie słownictwa dziecka w wyniku zachęcania do wypowiedzi na tematy związane z domem rodzinnym i przedszkolem
 • Przypominanie i utrwalanie zasad obowiązujacych w grupie podczas omawiania Kodeksu Grupowego, rozmów kierowanych, pracy z ilustracjami, działania przykładem
 • Rozwijanie spostrzegawnczości, analizy wzrokowej i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zajęć z historyjkami obrazkowymi
 • Wdrażanie do werbalizowania swoich potrzeb i obaw w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami
 1. krąg tematyczny: JESTEŚMY BEZPIECZNI
 • Poznawanie i utrwalanie podstawiwych zasad ruchu drogowego ( przechodzenie na zielonym świetle, przez przejście dla pieszych, po chodniku lub po odpowiedniej stronie pobocza)oraz rozpoznawanie i rozumienie znaczenia wybranych znaków drogowych ( przejście dla pieszych, zakaz ruchu, droga dla rowerów itp.) podczas udziału w spacerach, zabawach orientacyjno-porządkowych oraz tematycznych zajęciach dydaktycznych
 • wdrażanie do zauważania podobieństw i różnic- zabawy matematyczne, ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • poznawanie i utrwalanie numru alarmowego 112 oraz jego znaczenia w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – scenki dramowe, filmiki edykacyjne
 • wprowadzenie z podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej- spotkanie z lekarzem
 • poznanie znaczenia służb ratunkowych (straż pożarna, pogotowie, policja) podczas spotkania z przedstawielem danej służby, zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i pracy                                           z ilustracjami
 1. krąg tematyczny: NASZE ZABAWY
 • Wychorzystywanie przedmiotów codziennego uzytku do zabaw tematycznych i teatralnych ( drewniana łyżka, kartonowe pudełko, skarpetka, rękawiczka), animacja przedmmiotów
 • uwrażliwianie na nastrój i charakter utworów muzycznych w wyniku słuchania muzyki, zajęć rytmicznych i zabaw muzycznych
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków dzaiałań podczas zabaw matematycznych i pracy w małych zespołach
 • rozwijanie wyobrażni i kształtowanie zmysłów podczas zabaw polisensorycznych
 1. krąg tematyczny: KAŻDY Z NAS JEST INNY
 • poznawanie wyglądu ludzi z róznych stron świata , kształtowanie postaw tolerancyjnych– zdjęcia, filmy multimedialne, literatura podróznicza dla dzieci, zabawy dydaktyczne oparte na rozpoznawaniu i nazywaniu emocji, rozwijanie empatii
 • kształtowanie umiejętności opisywania cech ludzi i przedmiotów tj.: ciężki, lekki, miękki, szorstki, gładki- manipulowanie przedmiotami o różnych fakturach, zabawy z masami plastycznymi, ćwiczenia z elementami Integracji Sensorycznej
 • kształtowanie współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych organizowanych przez nauczycieli
 • dokonalenie sprawności manulanej podczas ćwiczeń manipulacyjnych i zabawa plastycznych