Grupa IV

Zamierzenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze

 

STYCZEŃ 2022 r.

 

 

Krąg tematyczny: Z Panią Zimą wesoło mija czas.

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie koncentracji i skupienia uwagi.
 • Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi poprawnych gramatycznie.
 • „Po czym poznać zimę?” – rozmowa na temat zmian w przyrodzie, opisywanie konkretnych zjawisk przyrodniczych.
 • „Z górki na pazurki” – doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania sportów  zimowych oraz związanych z nimi  czynnościami.
 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała, kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne „Z Panią Zimą wesoło mija czas”
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawy pantomimiczne.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów w miarę swoich możliwości.

Krąg tematyczny: Zabawy z bałwankiem i śnieżynką.

 

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.
 • „Szukamy kół” – rozpoznawanie i klasyfikowanie figur geometrycznych według wielkości.
 • „Zimowa Olimpiada Sportowa” – zabawy z elementem współzawodnictwa, kształtowanie umiejętności współdziałania w drużynie.
 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej w zabawie z wykorzystaniem pojęć: „na”, „pod”, „obok”, „przed”.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu, wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

Krąg tematyczny: Niespodzianka dla babci i dziadka.

 

 • „Za co kocham moich dziadków” –doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi, przedstawianie swoich emocji i uczuć w stosunku do najbliższych osób.
 • Zabawy ruchowe doskonalące umiejętność reagowania na polecenia nauczyciela oraz rozróżniania strony lewej i prawej.
 • „Zimowy spacer” – ilustrowanie opowiadania (zabawa wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej) – rozwijanie znajomości liczebników porządkowych.
 • Doskonalenie umiejętności segregowania, porównywania wielości oraz klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium – odwzorowywanie i układanie rymów „Guziki babci”.
 • „Dzień Babci, Dzień Dziadka w naszym przedszkolu” – uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dnia Dziadka w przedszkolu, prezentacja wierszyków oraz piosenek.
 • Doskonalenie motoryki  małej poprzez  tworzenie prac plastycznych , prezentów związanych z Dniem  Babci i Dziadka.

Krąg tematyczny: Robimy eksperymenty.

 

 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie i nazywanie dźwięków z otoczenia „Co słychać w lesie?”.
 • Wykonywanie prostych konstrukcji z tworzyw i materiału naturalnego „Muzyczne ziarenka”.
 • „Ptaki polskie” – rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków występujących w najbliższej okolicy.
 • „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
 • „Karmimy ptaki” – przejawianie opiekuńczego stosunku do przyrody.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami i wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.

Zamierzenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze

 

GRUDZIEŃ 2021 r.

 

Krąg tematyczny: Co to jest rodzina?

 

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie koncentracji i skupienia uwagi.
 • Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi
 • poprawnych gramatycznie.
 • „Drzewo rodzinne” – praca z obrazkiem, odczytywanie symboliki i rozumienie pojęcia drzewa genealogicznego
 • „Jak wygląda okolica, w której mieszkasz?” – rozmowa kierowana, określanie wyglądu blok mieszkalnego, kamienicy, domów rodzinnych, omawianie poszczególnych pomieszczeń w domu oraz określanie ich funkcji
 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”.
 • „Kostka emocji” – zabawa dydaktyczna, nazywanie emocji, kształcenie pojęcia symbolu serca (miłość).
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawy pantomimiczne.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów.

Krąg tematyczny: Robimy prezenty dla innych

 

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.
 • Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe).
 • „Prezenty świąteczne” – rozmowa na temat tradycji obdarowywania się prezentami.
 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • „Pomagamy!” – rozmowa oparta o doświadczenia dzieci, wdrażanie dzieci do wykonywania codziennych czynności porządkowych.
 • „Przygotowujemy jasełka” – nauka ról, wyrazistej recytacji, rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Krąg tematyczny: Boże Narodzenie

 

 • „Ozdoby na choinkę” – wspólne przygotowanie prostych ozdób na choinkę
 • „Cud” – wysłuchanie wiersza o Bożym Narodzeniu oraz rozmowa na temat jego treści, poszerzanie zasobu słownictwa.
 • „Rozdajemy życzenia” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności obdarowywania się wzajemnie.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej- zabawa słowna „Boże Narodzenie w moim domu wygląda …”
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.
 • „Symbole i tradycje świąteczne” – rozmowa na temat świątecznych symboli, znajomość podstawowych tradycji i symboli świątecznych.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze.

LISTOPAD 2021

 

Krąg tematyczny: Mój dom.

 • „Domy ludzi i domy zwierząt” – segregowanie obrazków według określonego kryterium.
 • „Znam swój adres” – utrwalenie zasad bezpieczeństwa.
 • Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi
 • poprawnych gramatycznie. „Każdy po sobie sprząta” M. Terlikowska.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach
 • (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka).
 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”.

Krąg tematyczny: Moje miasteczko.

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej – ćwiczenie pojęć: „na”, „pod”, „obok”, „przed” w zabawie.
 • „Mapa naszego miasta” – zapoznanie z mapą miasta, „Co to za miejsce?” – zabawa rozwijająca spostrzeganie wzrokowe, rozpoznawanie znanych budynków na fotografiach.
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawy pantomimiczne.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według wybranych cech.
 • Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.

Krąg tematyczny: Dawno, dawno temu.

 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie spostrzegawczości „Teatr cieni” – odgadywanie nazw postaci na podstawie kształtu cienia rzuconego na podświetlony
 • „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Legendy i baśnie” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami –  wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.
 • „Listy do króla” – kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Krąg tematyczny: Bawimy się w króla i królową.

 • „Jak podróżowali król i królowa” – zabawa słownikowo-plastyczna, rozpoznawanie i nazywanie pojazdów dawnych i współczesnych.
 • „Na królewskim dworze” – ćwiczenia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy.
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.
 • Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej- zabawa słowna „Co by było gdyby…”.
 • Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe).
 • „Moje królestwo” – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

PAŹDZIERNIK 2021

 

 1. Krąg tematyczny: Pani Jesień puka do drzwi
 • „Pani Jesień puka do drzwi” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki „Modna jesień”, rozwijanie poczucie rytmu i tempa.
 • Liście i listeczki” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, klasyfikowanie według podanej cechy, nazywanie wybranych gatunków drzew i ich owoców.
 • „Kalendarz pogody” – obserwacja pogody za oknem, założenie kalendarza pogody.
 • „Jesienna przygoda Olka i Ali” – historyjka obrazkowa – układanie w odpowiedniej kolejności, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • „Jesienne krajobrazy” – porównywanie pór roku przedstawionych na ilustracjach, dostrzeganie piękna zmieniającego się jesienią krajobrazu, omawianie charakterystycznych oznak jesieni.
 • „Suknia Pani Jesieni” – grupowa praca plastyczna , współpraca w grupie, doskonalenie sprawności
 1. Krąg tematyczny: Prezenty od Pani Jesieni
 • „Jesienne skarby” – zabawa dydaktyczna, przyporządkowywanie darów jesieni do określonych kategorii, przeliczanie elementów, stosowanie określenia: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”.
 • „Owoce” – zabawa badawcza, nazywanie, poznawanie, dotykanie owoców, rozpoznawanie owoców za pomocą smaków.
 • „Co to za warzywa?” – zabawa dydaktyczna z elementami sensoryki.
 • Warzywny rytm” – układanie i kontynuowanie rytmów
 • „Jesienna matematyka” – zabawa dydaktyczna: „Drzewa” – porównywanie liczebności zbiorów; „Kosz z owocami i warzywami” – przeliczanie, posługiwanie się kodem liczbowym; „Listki” – układanie elementów według wielkości.
 • „Gdzie kasztany, gdzie żołędzie?” – zabawa rozwijająca orientację przestrzenną względem własnej osoby.
 1. Krąg tematyczny: Jestem zdrowym przedszkolakiem
 • „Pogodna jesień” – wysłuchanie wiersza L. Łącz, rozmowa, uważne słuchanie utworu literackiego, budowanie dłuższych wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu.
 • Owoce i warzywa w spiżarni” – rozmowa na temat owoców i warzyw „ dlaczego warto je jeść”, poszerzanie zasobu słownictwa – mówienie o swoich doświadczeniach
 • Piramida zdrowego żywienia” – oglądanie i omawianie schematu, zachęcanie do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.
 • „To, co lubię” – rozmowa o ulubionych potrawach, budowanie dłuższej wypowiedzi.
 • „Zdrowe czy niezdrowe?” – quiz podsumowujący wiedzę na temat zdrowego odżywiania.
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zabawa ruchowo-naśladowcza, czerpanie radości z zabawy.
 1. Krąg tematyczny: Kiedy mamy dzień, a kiedy noc?
 • „Jak wygląda dzień, a jak noc?” – praca z obrazkiem/planszą, wprowadzenie w temat tygodnia.
 • „Kręcąca się kula” – zabawa dydaktyczna, szukanie odpowiedzi na pytanie, „ Dlaczego jest noc, dlaczego jest dzień”.
 • „Po nocy jest dzień” – układanie rytmu naśladującego następstwo dnia i nocy
 • „Harmonogram dnia” – omawianie harmonogramu przedszkolaka.
 • „Co się wydarzyło?” – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • „O śpiochu i porannym ptaszku” – słuchanie opowiadania J. Krzyżanek i rozmowa dotycząca jego treści oraz doświadczeń dzieci.
 • „Przeciwieństwa” – gra edukacyjna z wykorzystaniem kart lub plasteliny; łączenie kart lub figurek ilustrujących przeciwieństwa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021

 

 1. krąg tematyczny : PRZEDSZKOLE- MÓJ DRUGI DOM
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek, złość, strach poprzez udział z scenkach sytuacyjnych, zabawach teatralnych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wzbogacanie słownictwa dziecka w wyniku zachęcania do wypowiedzi na tematy związane z domem rodzinnym i przedszkolem
 • Przypominanie i utrwalanie zasad obowiązujacych w grupie podczas omawiania Kodeksu Grupowego, rozmów kierowanych, pracy z ilustracjami, działania przykładem
 • Rozwijanie spostrzegawnczości, analizy wzrokowej i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zajęć z historyjkami obrazkowymi
 • Wdrażanie do werbalizowania swoich potrzeb i obaw w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami
 1. krąg tematyczny: JESTEŚMY BEZPIECZNI
 • Poznawanie i utrwalanie podstawiwych zasad ruchu drogowego ( przechodzenie na zielonym świetle, przez przejście dla pieszych, po chodniku lub po odpowiedniej stronie pobocza)oraz rozpoznawanie i rozumienie znaczenia wybranych znaków drogowych ( przejście dla pieszych, zakaz ruchu, droga dla rowerów itp.) podczas udziału w spacerach, zabawach orientacyjno-porządkowych oraz tematycznych zajęciach dydaktycznych
 • wdrażanie do zauważania podobieństw i różnic- zabawy matematyczne, ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • poznawanie i utrwalanie numru alarmowego 112 oraz jego znaczenia w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – scenki dramowe, filmiki edykacyjne
 • wprowadzenie z podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej- spotkanie z lekarzem
 • poznanie znaczenia służb ratunkowych (straż pożarna, pogotowie, policja) podczas spotkania z przedstawielem danej służby, zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i pracy                                           z ilustracjami
 1. krąg tematyczny: NASZE ZABAWY
 • Wychorzystywanie przedmiotów codziennego uzytku do zabaw tematycznych i teatralnych ( drewniana łyżka, kartonowe pudełko, skarpetka, rękawiczka), animacja przedmmiotów
 • uwrażliwianie na nastrój i charakter utworów muzycznych w wyniku słuchania muzyki, zajęć rytmicznych i zabaw muzycznych
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków dzaiałań podczas zabaw matematycznych i pracy w małych zespołach
 • rozwijanie wyobrażni i kształtowanie zmysłów podczas zabaw polisensorycznych
 1. krąg tematyczny: KAŻDY Z NAS JEST INNY
 • poznawanie wyglądu ludzi z róznych stron świata , kształtowanie postaw tolerancyjnych– zdjęcia, filmy multimedialne, literatura podróznicza dla dzieci, zabawy dydaktyczne oparte na rozpoznawaniu i nazywaniu emocji, rozwijanie empatii
 • kształtowanie umiejętności opisywania cech ludzi i przedmiotów tj.: ciężki, lekki, miękki, szorstki, gładki- manipulowanie przedmiotami o różnych fakturach, zabawy z masami plastycznymi, ćwiczenia z elementami Integracji Sensorycznej
 • kształtowanie współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych organizowanych przez nauczycieli
 • dokonalenie sprawności manulanej podczas ćwiczeń manipulacyjnych i zabawa plastycznych