Grupa IV

Zamierzenia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze

STYCZEŃ

 1. Jak mija czas?

– rozpoznawanie elementów charakterystycznych dla danej pory roku na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń

– utrwalanie nazw dni tygodnia i miesięcy

– rozumienie pojęć dotyczących następstw czasowych w trakcie zabaw dydaktycznych

– zabawy matematyczne przedstawiające  obraz graficzny cyfry 9 i jej znaczenie

– rozwijanie wiedzy dotyczącej liter „b” i „B”: rozpoznawanie obrazu graficznego,  wyróżnianie litery b w wyrazach

 1. Sporty zimowe dla każdego

– nabywanie i utrwalanie wiedzy dotyczącej sportów zimowych

– ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w temacie sportu w odwołaniu do wiedzy własnej

– dostrzeganie korelacji między sportem a zdrowiem

– aktywne uczestniczenie w gimnastyce porannej i gimnastyce ogólnorozwojowej

– doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń w kartach pracy

 1. Zabawy z babcią i dziadkiem

– rozwijanie szacunku i poczucia więzi rodzinnych z dziadkami podczas zabaw i pogadanek

– wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny, określanie relacji  między poszczególnymi jej członkami

– doskonalenie umiejętności wokalnych, teatralnych oraz tanecznych podczas przygotowania występu dla babci i dziadka

– zabawy z literami „n” i „N”: wyszczególnianie litery i głoski w wyrazach, utrwalanie obrazu graficznego

– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia podczas układania historyjek obrazkowych w określonej kolejności

 1. Zimowe obserwacje i eksperymenty

– eksprymentowanie, szacowanie i przewidywanie w trakcie działań swobodnych na określonym materiale: poznawanie właściwości lodu

– rozwiązywanie i tworzenie zagadek o tematyce zimowej

– określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów względem włąsnej osoby

– przeliczanie elementów zbiorów, wykonywanie dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 1. Nasze rodziny.
 • Album rodzinny- prezentowanie zdjęć rodziny, szukanie podobieństw i różnic-umiejętność wypowiadania się na temat rodziny- tworzenie prostych zdań, poprawnych gramatycznie .
 • Uważne słuchanie utworów literackich -omawianie z zachowaniem kolejności zdarzeń.
 • Dom- rodzina- rozwijanie wyobraźni dziecięcej w zabawach kształtujących pamięć, koncentrację, skojarzenia- umiejętność tworzenia słów do wybranych symboli.
 • Ósemka- zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8- zabawy w klasyfikowaniu przedmiotów według konkretnych wytycznych: kolor, kształt, wielkość, kreślenie leniwych ósemek na arkuszach papieru.
 • Domowe psoty- zabawy rozwijające świadomość własnego ciała w przestrzeni. Rozwijanie aktywnośći podczas ćwiczeń ogólnorozwojowych,  czynne uczestnictwo w zabawach ruchowych .
 1. Co to znaczy być dobrym?
 • „Czuję się.”- umiejętność tworzenia ruchu do wybranej czynności, zabawy dramowe
 • Emocje- umiejętność nazywania emocji przedstawionych za pomocą symboli (złość, radość, smutek, strach)
 • „Cierpliwość”- burza mózgów, rozwijanie twórczej aktywności dziecka, pobudzanie wyobraźni, szukanie definicji.
 • „Paluszki”- zabawa matematyczna – umiejętność przeliczania w zakresie 10 na palcach-   rozwijanie logicznego myślenia
 • „Butelka pełna uczuć”- dobieranie kolorów do stanów emocjonalnych dzieci, swobodne wypowiedzi, logiczna argumentacja.
 1. Boże Narodzenie.
 • „Wędrujące pudło”- umiejętność wyodrębniania symboli świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie skojarzeń.
 • Sekrety choinek- zabawa badawcza, poszerzanie wiadomości na temat drzew iglastych, rozbudzanie zamiłowania przyrodą.
 • Świąteczne zwyczaje- oglądanie ilustracji, odwoływanie się do doświadczeń dzieci, rozwijanie aktywności werbalnej .
 • „Stajenka”- tworzenie makiety stajenki bożonarodzeniowej, rozwijanie wyobraźni, motoryki małej, korzystanie z różnorodnych technik plastycznych
 • Świąteczny prezent- przygotowanie prezentów dla wybranej osoby, rozbudzanie empatii.
 1. Święta Bożego Narodzenia na świecie.
 • Poznanie tradycji bożonarodzeniowych w Grecji- wysłuchanie opowiadania, oglądanie ilustracji, szukanie podobieństw odnoszących się do polskiej tradycji.
 • Hiszpańskie przysmaki- odmienność kuchni świata, kształtowanie ciekawości poznawczej, wysłuchanie ciekawostek oraz obejrzenie ilustracji przedstawiających bożonarodzeniowe dania.
 • Piniata, poncz, nadziewany indyk- meksykańskie Boże Narodzenie- poszerzanie wiadomości, rozbudzanie zainteresowań dzieci zwyczajami w rożnych krajach.
 • „Święta na opak,” czyli tradycje w Stanach Zjednoczonych- uważne słuchanie opowiadania, poznanie barw flagi omawianego państwa.
 • Podsumowanie wiadomości- prawidłowe dopasowanie wybranych potraw do krajów, budowanie zdań poprawnych gramatycznie.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny zajęć według programuTreściZajęcia dodatkowe
7:00-8:45Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
Praca indywidualna
8:45-9:00Gimnastyka poranna
9:00-9:30Czynności higieniczno-porządkowe
Śniadanie
9:30-11:30
12:00-14:00
PONIEDZIAŁEK
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
Język angielski
Karate
Teatr
9:30-11:30
12:00-14:00
WOREK
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
Język angielski
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Rytmika
9:30-11:30
12:00-14:00
ŚRODA
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
Język angielski
Taniec
Plastyka
9:30-11:30
12:00-14:00
CZWARTEK
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
Język angielski
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Rytmika
Logopedia
9:30-11:30
12:00-14:00
PIĄTEK
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawa programową
Język angielski
Piłka nożna
Plastyka
11:30-12:00Czynności higieniczno-porządkowe
Zupa
12:00-14:00Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym
14:00-14:30Czynności higieniczno-porządkowe
Obiad
14:30-15:30Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Praca indywidualna
Gry i zabawy stolikowe
15:30-15:45Czynności higieniczno-porządkowe
Podwieczorek
15:45-18:00Swobodne zabawy w Sali/ w ogrodzie przedszkolnym