Grupa IV

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

WRZESIEŃ 2021

 

 1. krąg tematyczny : PRZEDSZKOLE- MÓJ DRUGI DOM
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek, złość, strach poprzez udział z scenkach sytuacyjnych, zabawach teatralnych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wzbogacanie słownictwa dziecka w wyniku zachęcania do wypowiedzi na tematy związane z domem rodzinnym i przedszkolem
 • Przypominanie i utrwalanie zasad obowiązujacych w grupie podczas omawiania Kodeksu Grupowego, rozmów kierowanych, pracy z ilustracjami, działania przykładem
 • Rozwijanie spostrzegawnczości, analizy wzrokowej i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zajęć z historyjkami obrazkowymi
 • Wdrażanie do werbalizowania swoich potrzeb i obaw w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami
 1. krąg tematyczny: JESTEŚMY BEZPIECZNI
 • Poznawanie i utrwalanie podstawiwych zasad ruchu drogowego ( przechodzenie na zielonym świetle, przez przejście dla pieszych, po chodniku lub po odpowiedniej stronie pobocza)oraz rozpoznawanie i rozumienie znaczenia wybranych znaków drogowych ( przejście dla pieszych, zakaz ruchu, droga dla rowerów itp.) podczas udziału w spacerach, zabawach orientacyjno-porządkowych oraz tematycznych zajęciach dydaktycznych
 • wdrażanie do zauważania podobieństw i różnic- zabawy matematyczne, ćwiczenia percepcji wzrokowej
 • poznawanie i utrwalanie numru alarmowego 112 oraz jego znaczenia w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia – scenki dramowe, filmiki edykacyjne
 • wprowadzenie z podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej- spotkanie z lekarzem
 • poznanie znaczenia służb ratunkowych (straż pożarna, pogotowie, policja) podczas spotkania z przedstawielem danej służby, zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i pracy                                           z ilustracjami
 1. krąg tematyczny: NASZE ZABAWY
 • Wychorzystywanie przedmiotów codziennego uzytku do zabaw tematycznych i teatralnych ( drewniana łyżka, kartonowe pudełko, skarpetka, rękawiczka), animacja przedmmiotów
 • uwrażliwianie na nastrój i charakter utworów muzycznych w wyniku słuchania muzyki, zajęć rytmicznych i zabaw muzycznych
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków dzaiałań podczas zabaw matematycznych i pracy w małych zespołach
 • rozwijanie wyobrażni i kształtowanie zmysłów podczas zabaw polisensorycznych
 1. krąg tematyczny: KAŻDY Z NAS JEST INNY
 • poznawanie wyglądu ludzi z róznych stron świata , kształtowanie postaw tolerancyjnych– zdjęcia, filmy multimedialne, literatura podróznicza dla dzieci, zabawy dydaktyczne oparte na rozpoznawaniu i nazywaniu emocji, rozwijanie empatii
 • kształtowanie umiejętności opisywania cech ludzi i przedmiotów tj.: ciężki, lekki, miękki, szorstki, gładki- manipulowanie przedmiotami o różnych fakturach, zabawy z masami plastycznymi, ćwiczenia z elementami Integracji Sensorycznej
 • kształtowanie współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych organizowanych przez nauczycieli
 • dokonalenie sprawności manulanej podczas ćwiczeń manipulacyjnych i zabawa plastycznych