Informujemy Państwa, że za zgodą PSSE we Wrocławiu oraz Organu Prowadzącego Publiczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” od dnia 04 do 11 lutego 2021 została zawieszona działalność grupy I i grupy VI z powodu uzyskania pozytywnego wyniku testu COVID przez  pracowników tych grupy.

Informujemy Państwa, że za zgodą PSSE we Wrocławiu oraz Organu Prowadzącego Publiczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” od dnia 10 do 13 listopada 2020 została zawieszona działalność grupy VI z powodu uzyskania pozytywnego wyniku testu COVID przez jednego z pracowników tej grupy.