Informujemy, że w roku szkolnym 2022-2023 przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00 do 18:00.

Godziny przyjęć dzieci do przedszkola;  7:00 – 8:45

Godziny odbioru dzieci; 14:00 – 18:00. Wcześniejsze godziny odbioru prosimy ustalać indywidualnie.

Godziny funkcjonowania poszczególnych grup zaplanowane zostały na podstawie umów  z Rodzicami i określone są w grafiku pracy.

W czasie od 16:30 do 18:00, w związku z małą ilością dzieci, tworzymy grupy zbiorcze.

Godziny pracy kancelarii przedszkola; 7:45 do 14:45.