Indywidualne kontakty rodziców z nauczycielami i specjalistami dotyczące zakresu realizowanych działań

dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych oraz udzielanego wsparcia psychologiczno- pedagogicznego odbywają się

co tydzień  w ustalonych dniach i godzinach.

Harmonogram spotkań z nauczycielami w każdym tygodniu

Imię Nazwisko NauczycielaDzień spotkańGodzina
Jadwiga Godlejewska- Piątekwtorek
czwartek
12:00-12:30
12:00-12:30
Iwona Kleczczwartek13:30-14:30
Marta Miśwtorek
środa
17:00-17:30
7:30 – 8:00
Alicja Rybackaczwartek12:00-13:00
Renata Szlęzakpiątek12:00-13:00
Olga Szkudlarekwtorek12:00-13:00
Katarzyna Ziółkowskapiątek11:30-12:30
Natalia Petryszyn- Bilińska środa16:30-17:30
Małgorzata Saniewska wtorek12:00-13:00

Harmonogram spotkań ze specjalistami w każdym tygodniu

Do specjalistów prosimy o wcześniejsze umówienie się przez sekretariat

Imię Nazwisko SpecjalistyDzień spotkańGodzina
Jowita Lenc – Logopedawtorek
czwartek
9:00-9:30
9:00-9:30
Dominika Szkopek- Pluskota
– Psycholog
środa 15:00-16:00
Natalia Petryszyn- Bilińska
– Pedagog Specjalny
środa16:30-17:30
Dyrektor Pedagogiczny Mariola Pietruch- Pedagog Ogólny, Pedagog Terapeutawtorek14:00-15:00