W obecnej sytuacji, wynikającej z pandemii, kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się drogą mailową i telefoniczną.

W wyjątkowych sytuacjach umawiane są spotkania z logopedą, psychologiem, dyrektorem.

Informacje o realizacji w każdej grupie zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych zgodnie z podstawą programową udostępniane są na stronie przedszkola