Ubezpieczenia

W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie dzieci są objęte grupowym ubezpieczeniem „Strefa NNW szkolne” w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna. Bliższych informacji dotyczących warunków ubezpieczenia nie podajemy publicznie, ale rodzice  mogą je uzyskać w kancelarii przedszkola.