Dni wolne

ustalone przez Organ Prowadzący

Publiczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

w roku szkolnym 2023/2024 są następujące:

02 maja 2024 r.

31 maja 2024 r. 

16 sierpnia 2024 r.

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2023/2024 będzie w okresie

od 15.07.2024 do 27.07.2024 r.