Informujemy Państwa,

że zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 r. ,

Dyrektor przedszkola ustanowił wolne

w dniu 02.05.2023 r.,

w dniu 09.06.2023 r.

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2022/2023 będzie w okresie

od 07.08.2023 do 18.08.2023 r.