Informujemy Państwa,

że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy,

Dyrektor przedszkola ustanowił wolne

w dniu 12.11.2021 r. za sobotę 25.12.2021 r  .

w dniu 07.01.2022 r. za sobotę 01.01.2022 r.

oraz w dniu 24.12.2021 – Wigilia

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2021/2022 będzie w okresie

od 11.07.2022 do 23.07.2022 r.