Wyniki rekrutacji dzieci

do Publicznego Przedszkola Akademia Pana Kleksa

na rok szkolny 2020-2021

  1. Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną poinformowani o wyniku, drogą mailową na adresy podane we wnioskach.
  2. Informację taką można również uzyskać pod numerem telefonu 502 064 494.
  3. W nieprzekraczalnym terminie od 20 kwietnia do 23 kwietnia 2020 roku prosimy  o złożenie drogą mailową oświadczenia woli lub oświadczenia o rezygnacji z miejsca. Oba załączniki zostały Państwu wysłane mailem wraz z informacją. 
    Prosimy o wypełnienie w Wordzie jednego z nich i odesłanie. Data przysłania i adres mailowy są równoznaczne z podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

Termin podpisywania umów o świadczeniu usług został przełożony do czasu rozpoczęcia pracy placówek oświatowych.

 

 

UWAGA RODZICE!

 

W związku z zamknięciem placówek oświatowych

w terminie 12-25 marca 2020 r., informujemy o zmianach

w przebiegu procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Prosimy o składanie wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami

do dnia 20.03.2020r. tylko drogą mailową na adres: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W przypadku braku możliwości uzyskania w chwili obecnej

koniecznych zaświadczeń, dzieci będą zakwalifikowane do przyjęcia

warunkowo. Warunkiem przyjęcia i podpisania umowy

będzie dostarczenie zaświadczeń do kancelarii przedszkola

do dnia 14 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.  

Druki są dostępne na naszej stronie internetowej

www.przedszkole.wroclaw.pl

w dolnej części zakładki „zapisy”.

W razie pytań prosimy o kontakt w dni robocze,

w godzinach 8:00-14:00

pod numerami telefonów: 71-783-26-20, 502-064-494

lub mailowo na adres podany powyżej.

 

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

 

1.    Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w 2017 roku,         zamieszkałe na terenie miasta Wrocławia.

 

2.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana        przez dyrektora w danej placówce.

3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a)   weryfikacja złożonych wniosków;

b)   weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę

      w postępowaniu rekrutacyjnym;

c)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej

      wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

      niezakwalifikowanych;

d)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

      przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

e)  w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających

    spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca

    wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 

4.   Procedura odwoławcza, w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do                              przedszkola, przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia

      2016r. Prawo oświatowe.  

      Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia

    odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni

    od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

    i nieprzyjętych,

                  b) wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji

         rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

 

 

 

  PLIKI DO POBRANIA:
Oświadczenia
Umowa
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola