Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2016 / 2017

 

Oprócz zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z Podstawą programową,

programów oraz  projektów edukacyjnych przygotowywanych przez nauczycieli

przedszkola, realizujemy także  w ramach czesnego zajęcia fakultatywne

prowadzone specjalistów.

 

 

Zajecia artystyczne.

 

1.Rytmika - zajecia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych

dwa razy w tygodniu.

 

2.Plastyka i ceramika - zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden raz w tygodniu.

 

             3.Teatr - zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden raz w tygodniu.         

 

             

4. Taniec- zajecia prowadzone sa w grupach III, IV, V i VI dwa razy w tygodniu.

 

5.Koncerty muzyczne odbywają się jeden raz w miesiący dla wszystkich dzieci.

 

Zajęcia sportowe.

 

 

1.Karate - zajecia prowadzone są w grupach VI i VII jeden raz w tygodniu.

     2. Gimnastyka ogólnorozwojowa - zajęcia odbywają się we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu

3. Gimnastyka korekcyjna

 

Zajecia językowe.

 

 

1. Język angielski - zajecia prowadzone są codziennie we wszystkich grupach wiekowych.

 

2. Język niemiecki - zajęcia prowadone są w grupach dzieci 4,5,6 letnich

 

Zajecia logopedyczne, komputerowe i nauki gry w szachy.

 

1. Zajecia logopedzyczne prowadzone są we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu przez logopedę oraz codziennie przez nauczycieli grup w/g Minimum Logopedyczne Genowefy Demel.

 

2. Zajecia komputerowe prowadzone są w grupie VII dwa razy w tygodniu.

 

 

3. Nauka gry w szachy odbywa się raz w tygodniu w grupie VII.