Oprócz zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z Podstawą programową,

programów oraz  projektów edukacyjnych przygotowywanych przez nauczycieli

przedszkola, realizujemy także  w ramach czesnego zajęcia fakultatywne

prowadzone przez specjalistów.

 

Oferta zajęć realizowanych przy współpracy z fundacją w roku szkolnym 2019/2020

 

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci 3-letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne
 • comiesięczne koncerty muzyczne.
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci  4-letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne 
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne

 

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci  5-6 letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne 
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne
 • raz w tygodniu zajęcia komputerowe
 • raz w tygodniu zajęcia z robotyki 
 • raz w tygodniu laboratorium naukowo-badawcze
 • raz w tygodniu szachy
 • raz w tygodniu karate
 • raz w tygodniu taniec

 

 

Zajęcia artystyczne.

 

1. Rytmika - zajecia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych

dwa razy w tygodniu.

 

2. Plastyka i ceramika - zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden dwa razy w tygodniu.

 

             3. Teatr - zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden raz w tygodniu.         

 

            

4. Taniec - zajecia prowadzone sa w grupach  IV, V, VI i VII jeden  raz w tygodniu.

 

5. Koncerty muzyczne odbywają się jeden raz w miesiący dla wszystkich dzieci.

 

Zajęcia sportowe.

 

1. Karate - zajecia prowadzone są w grupach VII jeden raz w tygodniu.

     2. Gimnastyka ogólnorozwojowa - zajęcia odbywają się we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu.

3. Gimnastyka korekcyjna.

 

Zajecia językowe.

 

 

1. Język angielski - zajecia prowadzone są codziennie we wszystkich grupach wiekowych.

 

 

Zajecia logopedyczne, komputerowe, nauki gry w szachy, robotyki

oraz laboratorium .

 

1. Zajecia logopedzyczne prowadzone są we wszystkich grupach jeden raz w          tygodniu przez logopedę oraz codziennie przez nauczycieli grup w/g

Minimum Logopedyczne Genowefy Demel.

 

2. Zajecia komputerowe prowadzone są w grupie VII dwa razy w tygodniu.

 

3. Nauka gry w szachy odbywa się raz w tygodniu w grupie VII.

4. Robotyka prowadzona jest w grupach IV, V, VI, VII jeden raz w tygodniu.

 

5.  Zabawy laboratoryjno-badawcze- zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu

w grupach V, VI i VII.