Oprócz zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z Podstawą programową,

programów oraz  projektów edukacyjnych przygotowywanych przez nauczycieli

przedszkola, realizujemy także  w ramach czesnego zajęcia fakultatywne

prowadzone specjalistów.

 

Oferta zajęć realizowanych przy współpracy z fundacją w roku szkolnym 2018/2019

 

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci 3-letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne
 • comiesięczne koncerty muzyczne.
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci  4-letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne 
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne

 

Oferta zajęć dydaktyczno –wychowawczych dla dzieci  5-6 letnich.

 • codzienne język angielski
 • dwa razy w tygodniu zajęcia umuzykalniające z rytmiki
 • dwa razy w tygodniu zajęcia plastyczne z elementami garncarstwa
 • comiesięczne koncerty muzyczne
 • raz w tygodniu zajęcia teatralne
 • raz w tygodniu zajęcia logopedyczne 
 • raz w tygodniu zajęcia logorytmiczne
 • raz w tygodniu zajęcia komputerowe
 • raz w tygodniu zajęcia z robotyki i techniki
 • raz w tygodniu szachy
 • raz w tygodniu karate
 • raz w tygodniu taniec

 

 

Zajęcia artystyczne.

 

1.Rytmika - zajecia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych

dwa razy w tygodniu.

 

2.Plastyka i ceramika - zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden dwa razy w tygodniu.

 

             3.Teatr - zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych jeden raz w tygodniu.         

 

         

   

4. Taniec - zajecia prowadzone sa w grupach  IV, V, VI i VII jeden  raz w tygodniu.

 

5. Koncerty muzyczne odbywają się jeden raz w miesiący dla wszystkich dzieci.

 

Zajęcia sportowe.

 

1. Karate - zajecia prowadzone są w grupach VII jeden raz w tygodniu.

     2. Gimnastyka ogólnorozwojowa - zajęcia odbywają się we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu.

3. Gimnastyka korekcyjna

 

Zajecia językowe.

 

 

1. Język angielski - zajecia prowadzone są codziennie we wszystkich grupach wiekowych.

 

 

Zajecia logopedyczne, komputerowe, nauki gry w szachy, techniki

i robotyki.

 

1. Zajecia logopedzyczne prowadzone są we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu przez logopedę oraz codziennie przez nauczycieli grup w/g Minimum Logopedyczne Genowefy Demel.

 

2. Zajecia komputerowe prowadzone są w grupie VII dwa razy w tygodniu.

 

3. Nauka gry w szachy odbywa się raz w tygodniu w grupie VII.

4. Robotyka i technika prowadzone sa w grupach IV, V, VI, VII jeden raz w tygodniu.