Organizacja

 

W roku szkolnym 2017 / 2018

w przedszkolu funkcojować będą nastepujące grupy dzieci:

 

Grupa I - 3 latki - dzieci z rocznika 2014

Grupa jest czynna od godz. 8:00 do godz.17:00

 

Grupa II - 3 latki - dzieci z rocznika 2014

Grupa jest czynna od godz. 8:00 do godz 16:30

 

Grupa III - 4 latki - dzieci z rocznika 2013

Grupa jest czynna od godz. 8:00 do godz.16:30

 

Grupa IV - 4 latki - dzieci z rocznika 2013

Grupa jest czynna od godz. 8:00 do godz 16:00

 

Grupa V - 5 latki - dzieci z rocznika 2013

Grupa jest czynna od godz. 8:00 do godz. 17:00

 

Grupa VI - 5 latki - dzieci z rocznika 2012

Grupa jest czynna od godz. 8:00 do godz 17:00

 

Grupa VII - 5 i  6 latki - dzieci z rocznika 2011 i 2012

Grupa jest czynna od godz. 8:00 do godz.16:00

 

W godzinach od 7:00  do 8:00 oraz po godzinach pracy grup dzieci przebywają w grupach zbiorczych.

Harmonorgam łączenia grup znajduje się na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup.

 

Ramowy rozkład dnia w grupach.

  7:00  -   8:00     Schodzenie się dzieci ( grupa zbiorcza) zabawy dowolne.

  8:00  -   9:00     Zabawy dowolne, gry i zbawy dydaktyczne ,logopedyczne, konstrukcyjne.

                                   Zabawa ruchowa poranna.

  9:00  -   9:30     ŚNIADANIE

  9:30  -  11:00    Zajęcia dydaktyczne.

11:00  - 11:30      II ŚNIADANIE

11:30  - 14:00     Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,

                                   zajęcia dodatkowe, językowe.

14:00  - 14:30     OBIAD

14:30  - 15:45     Zabawy dydaktyczne,  utrwalające, praca indywidualna,

                                  dodatkowe wyjścia do ogrodu przedszkolnego.

15:45  - 16:00     PODWIECZOREK

po16:00   zabawy dowolne, w kącikach zainteresowań, konstrukcyjne, w/g zainteresowań dzieci

 

Szczegółowe rozkłady dnia każdej grupy od 5 września wywieszone będą się na tablicach grupowych.

 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami

 

 Dla poprawnego stymulowania rozwoju dzieci, przydotowania ich do podjecia nauki w szkole oraz budowania poczucia przynależności regionalnej i narodowej Przedszkole od wielu lat współpracuje z:

  1.  Rodzicami

  2.  Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Sztabowej we Wrocławiu 

  3.  Muzeum Narodowym we Wrocławiu

  4.  Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia

  5.  Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną

  6. Teatrami i instytucjami