Roczny plan pracy "Akademii Pana Kleksa"

w roku szkolnym 2016/2017

Przedsztawiamy Państwu główne założenia pracy przedszkola.

 

Motto planu i działań zapożyczone z

Profesora dr hab. Bogusława Śliwerskiego.

 

"Pedagog powinien znać, rozumieć i porównywać wystepujące w naukach o wychowaniu zróżnicowanie perspektyw poznawczych,

które odmiennie opisują istotę wychowania i kształcenia, swobody i przymusu, jednoznaczności i ambiwalencji,

tożsamości i rozproszenia itp., które wyjaśniają nowe fenomeny dla socjalizacji i edukacji człowieka w ponowoczesnym świecie oraz określają swoistą dlań rolę pedagoga."

 

"Kolejnym celem wychowania jest umożliwienie dziecku polubienia i zaakceptowania siebie oraz zdobycia poczucia własnej wartości" - Bogusław Śliwierski

 

 

1. Jestem bezpieczny. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

Planujemy:

 • Wycieczkę do Straży Pożarnej oraz wizytę strażaków i policjantów w przedszkolu.
 • Zorganizowanie próbnego alarmu i ewakuacji.
 • Przygotowanie i realizowanie programu własnego nauczyciela przedszkola pt"Jestem bezpieczny"
 • Galerię pt."Tu jest bezpiecznie"

2. W krainie dyplomacji. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturowych. Wdrażanie do umiłowania ładu i porządku.

Planujemy:

 • Realizację projektu" Kuchcikowo"
 • Realizację projektu "Przedszkolny savoir vivre"
 • Kontynuowanie zajęć i zabaw bajkoterapii.
 • Opracowanie cyklu zabaw pt " Nikt nie lubi agresji"

3. Przedszkolaki lubią sport.

Planujemy:

 • 10-ty dzień miesiąca dniem sportu w "Akademii Pana Kleksa"
 • Przedszkole olimpiady sportowe.
 • Zajęcia baletowe, karate, korekcyjne, ogólnorozwojowe z elementami Labana, Orffa i Sherborn.
 • Zajecia wychowania fizycznego prowadzimy wg/ Kazimiery Wlaźnik.
 • Kontynuowanie współpracy z sportowcami.

4.Mali czytelnicy.

Planujemy:

 • Popularyzację życia i twórczości wybranych autorów.
 • Tworzenie ekspozycji prac plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem wartości płynących z literatury.
 • Konkurs recytatorski.
 • Kontynuację projeku "Cała Polska czyta dzieciom".
 • Kąciki czytelnicze we wszystkich grupach -"Moja mała biblioteka".
 • Wycieczki do księgarni.
 • Wycieczki do Miejskiej Biblioteki.

5. Bob Budowniczy.

Planujemy:

 • Realizację zadań wychowawczo-dydaktycznych w/g metody Montesourii "Pozwól mi to zrobić samemu".
 • Wycieczki tematyczne i krajobrazowe.
 • Realizację cyklu zabaw poświeconych budowie maszyn i urzadzeń.

6. Marchewkowe Studio.

Planujemy:

 • Cykliczne zabawy z Dziadkie Bachem.
 • Teatr w przedszkolu - kontynuacja zajęć z aktorem.
 • Przygotowanie grupowych spektakli na różne okazje.
 • Mini recital przedszkolnych piosenek.
 • Zabawy z wykorzystaniem mikrofonów i nagłośnienia.
 • Udział w imprezach organizowanych we Wrocławiu.

7. Przedszkolak geniuszem matematycznym.

Planujemy:

 • Doposażenie kącików matenatyczno- fizycznych.
 • Wycieczki do szkół podstawowych.
 • Konkurs gier dydaktycznych.
 • Realizowanie zajęć matematycznych metodami Willego, Gruszczyk- Kolczyńskiej i Bogdanowicz.
 • Zorganizowanie olimpiady przedszkolaka.

8.Jestem pasjonatem przyrody.

Planujemy:

 • Kontynuowanie zabaw w projekcie" Mały Edison" oraz w kąciku łamigłówki.
 • Wernisaż pt" Cuda przyrody".
 • Realizacja zajęć z wykorzystaniem" Wielkiej Księgi Eksperymentów".
 • Wycieczki do sadów, na łąkę, do Ogrodu Botanicznego, na Uniwersytet Przyrodniczy.
 • Poznawanie smaków i zapachów w zabawach "Kuchcikowa".

 

 

 

 

Słyszycie?

To słowik podniebny swym śpiewem

Pełnię lata ogłosił.

Żab mu wtóruje chórek liczny

I o uwagę Wszystkie dzieci prosi.

 

autor nieznany