Misja

 

 

Akademia to przedszkole, w którym dzieci mają szansę rozwinięcia swoich talentów i wyobraźni, zdobycia nowych umiejętności, to miejsce spotkań z przyjaciółmi i świetnej zabawy.

Dzięki przemyślanej koncepcji kreatywnego nauczania poprzez zabawę, rozbudzamy w dzieciach chęć i ciekawość poznawania otaczającego nas świata oraz naturalną spontaniczność.

Wykwalifikowana kadra pedagogów oraz specjaliści z pasją dbają o najwyższą jakość opieki nad dziećmi oraz towarzyszą im w codziennej nauce i zabawie, współtworząc niezapomniany świat dzieciństwa.

Głównym celem naszych działań jest wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad tolerancji, demokracji, solidarności, sprawiedliwości i wolności oraz kształcenie osobowości twórczych, szlachetnych i wrażliwych.

Misją przedszkola jest wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców oraz tworzenie bezpiecznych warunków do nabywania przez dzieci umiejętności zgodnie z ich możliwościami.

W pracy kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Istotą działań nauczycieli jest ustawiczne kształcenie, ocenianie efektów pracy, ewaluacja i doskonalenie.

Specyfika naszego przedszkola polega na organizowaniu atrakcyjnych i nowatorskich form zabaw i warsztatów umożliwiających badanie i eksperymentowanie w laboratorium Kleksa, prowokowanie do zadań trudniejszych i wspomaganie rozwoju dzieci.

 

Radość tworzenia jest mottem pracy całego personelu przedszkoladzięki czemu panuje tutaj swoisty klimat domu rodzinnego.

 

 

 

 

 

Słyszycie?

To słowik podniebny swym śpiewem

Pełnię lata ogłosił.

Żab mu wtóruje chórek liczny

I o uwagę Wszystkie dzieci prosi.

 

autor nieznany